HR/Prabhupada 0347 - Za početak, rodite se tamo gdje je Krsna trenutno prisutan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0346
Sljedeća stranica - Video 0348 Go-next.png

Za početak, rodite se tamo gdje je Krsna trenutno prisutan
- Prabhupāda 0347


Lecture on BG 2.14 -- Mexico, February 14, 1975

Hṛdayānanda: Ako pročišćavanjem osjećamo naš odnos koji imamo sa Svevišnjom Božanskom Osobom?

Prabhupāda: Da, to je središte pročišćenja.

Hṛdayānanda: (španjolski)

Hanumān: Prabhupāda, želio bih znati, ako ne postoji rođenje u duhovnom svijetu, kako ćemo ponovno ući u duhovni svijet?

Prabhupāda: Hm? Rođenje znači, prije svega morate se roditi tamo gdje je Kṛṣṇa sada prisutan. Kṛṣṇa je prisutan u jednom od svemira. Postoji bezbroj svemira. Stoga, rodite se u sljedećem svemiru, ili gdje je Kṛṣṇa sada. Tada ćete postati obučeni. A kad ste obučeni onda osobno idete na Vaikuṇṭhu. Bez rađanja. Hm, što je to?

Hṛdayānanda: Još pitanja i odgovora?

Prabhupāda: Ako vam se sviđa, ja mogu nastaviti.

Hṛdayānanda: Ako postoji drugi način da se vratimo Bogu. Ako postoji još jedan način.

Prabhupāda: Ne. (Smijeh) Jer, rečeno je u Bhagavad-giti,

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram
(BG 18.55)

Pronađite ovaj stih, bhaktyā mām abhijānāti.

Hṛdayānanda:

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram
(BG 18.55)

Prabhupāda: Nitko ne može ući u kraljevstvo Božje ako ne postane bhakta. (pauza) I nije teško postati bhakta, jer... Da biste postali bhakta to znači četiri načela. Jedna stvar je da uvijek mislite na Kṛṣṇu. Man-manā bhava mad-bhaktaḥ.. To je bhakta. Jednostavno misleći na Kṛṣṇu. To je Hare Kṛṣṇa. Kada pjevate Hare Kṛṣṇa, mislite o Kṛṣṇi. Odmah postanete bhakta. Onda nakon što je postao man-manā bhava, mad-yājī: "Obožavaj me." māṁ namaskuru" i odaj poštovanje." To je vrlo jednostavna stvar. Ako mislite na Kṛṣṇu i ako odate malo poštovanja i ako ga obožavate, ove tri stvari učinit će vas bhaktom i vratit ćete se kući, natrag Bogu. Mi se podučavamo ovu stvar: pjevajte Hare Kṛṣṇa, odavajte poštovanje Božanstvu i obožavanje. Završite sve poslove.

Hṛdayānanda: (španjolski)

Prabhupāda: Zašto bi trebali ići putem jñāne? To zahtijeva toliko puno znanja i toliko gramatike, toliko napornog rada, toliko mnoge stvari. Izbjegnite sve ove stvari. Jednostavno radite te tri stvari i postat ćete bhakta. Zašto ne uzmete najlakši proces i vratite se kući, natrag Bogu? Puno vam hvala.