HR/Prabhupada 0369 - Moji učenici oni su dio i čestica mene

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0368
Sljedeća stranica - Video 0370 Go-next.png

Moji učenici oni su dio i čestica mene
- Prabhupāda 0369


Room Conversation with Life Member, Mr. Malhotra -- December 22, 1976, Poona

Gosp. Malhotra: Kako može biti da toliko mnogo mudraca iz prošlosti, oni su proglasili ahaṁ brahmāsmi.

Prabhupāda: (Hindi). Ti si Brahman. Zato jer si dio i čestica Parabrahmana. To sam već ti rekao, da... Zlato, veliko zlato i mala čestica, to je zlato. Slično, Bhagavān Parabrahman, i mi smo dio i čestice Njega. Time ja sam Brahman. Ali nisam Parabrahman. Kṛṣṇa je prihvaćen kao Parabrahman od Arjune: paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Parabrahman: Tako param, ova riječ je korištena, Paramātmā, Parabrahman, Parameśvara. Zašto? To je razlika. Jedan je svevišnji i jedan je podređen. Podređen Brahman. Ti si Brahman, tu nema dvojbe oko toga. Ali nisi Parabrahman. Ako si ti Parabrahman, tada zašto činiš sādhanu da postaneš Parabrahman? Zašto? Ako si Parabrahman, tada ti si uvijek Parabrahman. Zašto si pao u ovo stanje da vršiš sādhanu da postaneš Parabrahman? To je budalasto. Ti nisi Parabrahman. Ti si Brahman. Ti si zlato, mala čestica. Ali ne možeš reći "Ja sam rudnik zlata." To ne možeš učiniti. Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12).

Gopāla Kṛṣṇa: On provjerava da li je vrijeme da se ide. Hoćeš li također doći sa nama? Veoma dobro.

Prabhupāda: Donesi malo vode. Ovi, moji učenici su dio i čestica mene. Cijela misija se odvija sa njihovom kooperacijom. Ali ako on kaže da je jednak mom Guru Mahārāju, tada to je uvreda.

Gosp. Malhotra: Ponekad guru želi da se moj učenik podigne više nego ja.

Prabhupāda: To znači da je u nižem stadiju. To moraš prihvatiti prije svega.

Gosp. Malhotra: Kao što svaki otac vidi da njegovo dijete raste.

Prabhupāda: Da, dalje otac ostaje otac, i dijete ne može postati otac.

Gosp. Malhotra: Otac ostaje otac ali on osjeća da on može, će napredovati...

Prabhupāda: Ne, ne. Otac može željeti da sin je jednako kvalificiran, ali i dalje otac je otac, dijete je dijete. To je opetovano. Slično, dio i čestica Boga može biti veoma moćna, ali to ne znači da je postao Bog.

Gosp. Malhotra: Druge tradicije, guru učenik, tada učenik postaje guru, tada učenik. Gurui se mogu promjeniti.

Prabhupāda: Oni se ne mogu promjeniti. Ako postoji promjena gurua, učenik djeluje, ali ne, on nikada neće reći da ja sam postao jedan ili jedno sa guruom. To nije tako.

Gosp. Malhotra: Ja mislim o ovome, Swamiji, da tvoj Guru Mahārāja propovijeda kroz tebe, i ti propovijedaš kroz njih.

Prabhupāda: Da.

Gosp. Malhotra: Tako učenik je guru kroz svoje učenike.

Prabhupāda: To je u redu. Evaṁ paramparā prāptam (BG 4.2). Ali to ne postaje, on je postao... On može biti predstavnik gurua, predstavnik Boga, ali ne znači da je postao Bog.

Gosp. Malhotra: Ali on postaje guru sa svojim učenicima.

Prabhupāda: To je u redu.

Gosp. Malhotra: Nikad jednak svom guruu.

Prabhupāda: Ne jedan, predstavnik. Ne jednak. Poslao sam jednog predstavnika ovog čovjeka, i on može biti veoma stručan, radeći veoma dobar posao, ali i dalje ne može biti jednak meni. On djeluje kao moj predstavnik, to je druga stvar. Ali nije da je on postao izvorni vlasnik.

Gosp. Malhotra: Ali kao tvoj učenik, ti si uzet kao guru.

Prabhupāda: Ali oni nikada neće reći da su postali jednaki meni. "Ja sam napredovao da budem svoj guru." Nikada reći. Baš kao ovaj dječak, on odaje poštovanje. On može biti stručan u propovijedanju više nego ja, ali on zna da "ja sam podređen." Inače kako će odati poštovanje? On može misliti, "Oh, ja sam tako učeni. Ja sam tako napredan. Zašto bi ga prihvatio kao nadređenog?" Ne. To nastavlja. Čak i nakon moje smrti, nakon mog nestanka, on će odati poštovanje mojoj slici.

Gosp. Malhotra: Ali među učenicima on će biti obožavan...

Prabhupāda: To je u redu, ali on ostaje učenik svog gurua. On nikada neće reći da "Sada sam postao guru, tako da ja ne marim za svog gurua." On neće reći. Baš kao što ja činim, ali ja i dalje obožavam svog gurua. Tako da ja ostajem podređen svom guruu, uvijek. Čak iako mogu postati guru, dalje ja sam podređen svom guruu.