HR/Prabhupada 0380 - Smisao Dasavatra Stotra dio 2

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Smisao Dasavatra Stotre dio 2
- Prabhupāda 0380


Purport to Dasavatara Stotra, CD 8

Tada, sljedeća inkarnacija je Vamanadeva. Ovaj Vamanadeva, patulja, On je otišao Bali Maharaju i pitao ga tri koraka zemlje, i njegov guru, Sukracarya, potakao ga je da ne obeća, zato jer je On Visnu. Ali Bali Maharaja je bio veoma zadovoljan sa time da ponudi nešto Visnu, odustao je od veze sa svojim guruom, zato jer mu je zabranio da služi Visnua, Time Bali Maharaja je jedan od mahajana. Nitko ne zaustavlja obožavanje Visnua. Ako netko zaustavi, on može biti guru, on može biti otac, on može biti rodbina, on bi trebao biti odbačen, odmah. Time Bali Maharaja je mahajana. On je pokazao svoj primjer: zato jer njegov guru ga je zaustavio na putu njegovog obožavanja Gospodina Visnua, on je odustao od povezanosti sa svojim guruom. Tako da ovim procesom On je prosio, ali on nije prosio, praktički on je varao. Ali Bali Maharaja je pristao da bude prevaren od Gospodina. To je simptom privrženika. Privrženik pristaje na bilo kakvo djelovanje Gospodina, i Bali Maharaja je vidio da Gospodin je želio, da bude varalica. Pitajući tri koraka zemlje, On će uzeti cijeli svemir, tako da se on složio. I sa dva koraka cijeli svemir je bio prekriven gore i dole. Tada ga je Vamanadeva pitao gdje će zadržati treći korak? Tako da se Bali Maharaja složio, "Moj dragi Gospodine, zadrži je na mojoj glavi, ja i dalje imam svoje tijelo." Na ovaj način on je kupio Gospodina Visnua, Vamanadeva, i Vamanadeva je ostao kao portir Bali Maharaja. Tako da predavajući sve, sarvatma snapane bali, on je dao sve Gospodinu, i davajući sve, on je kupio Gospodina. On je dobrovoljno ostao kao portir Bali Maharaja. Tako da, chalayasi vikramane balim adbhuta-vamana pada-nakha-nira-janita-jana-pavana, kada je Vamanadeva raširio Svoju nogu gore, Svojim prstom napravio je rupu u prekrivaču svemira, i kroz tu rupu voda Gange je sišla sa Vaikunthe. Pada-nakha-nira-janita, i ta Ganga voda teće niz svemir, posvečujući sve, gdje god je voda Gange. Pada-nakha-nira-janita-jana-pavana.

Tada sljedeća inkarnacija je Bhrgupati, Parasurama. Parasurama je saktyavesa avatara. Tako je On, dvadeset i jedan put, ubio ksatriye. Tako da od Parasuraminog straha, sve ksatriye, oni su se preseli prema Europi, rečeno je u povijesti, Mahabharati. Tako da dvadeset i jedan put On je napao sve ksatriye. Oni nisu bili u redu, tako da ih je On ubio, i tu je bio veliki bazen na Kuruksetri gdje je sva krv zadržana. Kasnije je postala voda. Tako da ksatriya-rudhira, da bi umirili uznemirenu Zemlju, On je natopio zemlju sa krvlju ksatriya, snapayasi payasi samita-bhava-tapam.

Vitarasi diksu rane dik-pati-kamaniyam dasa-mukha-mauli-balim ramaniyam. Tada sljedeći avatara je Ramacandra. Tako da Ravana, koji je imao deset glava, on je izazvao Gospodina, i Gospodin Ramacandra je prihvatio izazov i ubio ga. Tada vahasi vapusi visade vasanam jaladabham hala-hati-bhiti-milita-yamunabham. Kada je Baladeva želio da Yamuna priđe bliže Njemu, tako ona nije dolazila. Time sa Svojim plugom želio je raščvoriti zemlju, i u to vrijeme se Yamuna predala, i ona je došla bliže Gospodinu. Hala-hati-bhiti-yamuna, hala-hati-bhiti-milita-yamunabham, Yamuna je bila kažnjena od Gospodina Baladeva. Kesava dhrta-haladhara-rupa, hala, haladhara means plow, haladhara-rupa jaya jagadisa hare.

Sljedeće, Buddha, Gospodin Buddha. Nindasi yajna-vidher ahaha sruti-jatam. Gospodin Buddha je prkosio vedskim pravilima, zato jer Njegova misija je bila da zaustavi ubijanje životinja, i u Vedama, u nekim žrtvovanjima, ubijanje životinja je propisano. Tako da oni koji su takozvani sljedbenici vedskih pravila, oni žele da zaustave Buddhadeva u Svojoj misija za zaustavljanje ubijanja životinja, tako da time kada ljudi žele da daju dokaz iz Veda, da u Vedama tu je opis, gdje je dozvola za ubijanje u žrtvovanjima, zašto ga zaustavljaš? On, nindasi, On je prkosio. I zato jer je prkosio autoritetu Veda, time Buddhina filozofija nije prihvaćena u Indiji. Nastika, svatko to će zanijekati autoritet Veda, on će se zvati nastika, ne vjernik. Vede se ne mogu nepoštovati. Tako da na ovaj način, Gospodin Buddha, da bi spasio jadne životinje, On je ponekad prkosio pravilima Veda.

Kesava dhrta buddha-sarira jaya jagadisa. Sljedeći avatara je Kalki avatara. Mi ga čekamo, nakon četiri stotine tisuća godina od ovog vremena, Kalki avatara će doći, i On će uzeti mač na konju, baš kao kralj, On će jednostavno ubijati sve ove ne vjernike, bezbožna stvorenja. Tu neće više biti propovijedanja. U drugim inkarnacijama tu je propovijedanje, u Kalki avataru populacija cijelog svijeta će biti tako puno smanjena na animalizam, da više neće biti snage da se razumije što je Bog, ili što je spiritualizam. I već je tu, Kali yuga. Povećati će se. Ljudi više nemaju snage razumijeti filozofiju, svjesnost Boga. Tako da u to vrijeme neće biti druge alternative nego da ih sve ubije, i razvesti ih u drugu Satya yugu. To je put (nerazumljivo).