HR/Prabhupada 0425 - Možda su napravili neke promjene

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0424
Sljedeća stranica - Video 0426 Go-next.png

Možda su napravili neke promjene
- Prabhupāda 0425


Razgovor u sobi sa Carol Cameron -- 9. Svibnja, 1975, Perth

Gaṇeśa: Śrīla Prabhupāda, ako je znanje predano od svetih kraljva dalje, evaṁ paramparā-prāptam (BG 4.2), kako to da je to znanje bilo izgubljeno?

Prabhupāda: Kada ono je predano dalje. Jednostavno shvaćeno špekulacijom. Ili nje predano dalje onakvo kakvo jest. Možda su napravili neke promjene. Ili ga nisu predali dalje. Pretpostavimo da ga ja predam tebi, ali ti to ne napraviš, onda je izgubljeno. Sada je pokret svjesnosti Krišne ovdje u mojem prisustvu. Nakon mojeg odlaska, ako ti to ne radiš, tada je izgubljeno. Ako ideš dalje kao što to sad radiš, tada će ići dalje. Ali ako staneš...