HR/Prabhupada 0442 - U kršćanskoj teologiji, molimo se Bogu "Daj nam kruh naš svagdašnji"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0441
Sljedeća stranica - Video 0443 Go-next.png

U kršćanskoj teologiji, molimo se Bogu "Daj nam kruh naš svagdašnji"
- Prabhupāda 0442


Lekcija BG 2.8-12 -- Los Anđeles, 27. Studenog, 1968

Posvećenik: "Kišna jasno kaže da u budućnosti također individualnost Gospodina i svih ostalih, kao što je potvrđeno u Upaniṣadama, će se nastaviti vječno. Ova izjava Krišne je autoritativna."

Prabhupāda: Da, Upaniṣade kažu nityo nityānām. Sad, nitya znači vječan, i Vrhovni Gospodin je vrhovno vječan, i mi individualne duše, mi smo isto svi vječni. Stoga je on vječni vođa. Eko bahūnām... Kako je On vođa? Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Onaj, u jednini vječan, osoba, On opskrbljuje sve potrebe ostalih vječnih. Ove stvari su jasno rečene u Vedama. I mi ih zapravo doživljavamo. Baš kao Kršćanska teologija, individualac ide u crkvu i moli se Bogu, "Daj nam kruh naš svagdašnji." Zašto on to traži Boga? Naravno ova ateistička klasa ljudi ih sada podučava, "Gdje je kruh? Ti ideš u crkvu. Ti dođi k nama; mi ćemo ti dati kruh." Stoga ova Vedska misao je tamo također. Vede kažu, eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Vrhovni je vječan, On opskrbljuje, On održava sve ostale individualne vječne. I Biblija također nalaže da "Odi, traži svoj kruh od Gospodina." Stoga ukoliko Bog nije održavatelj i opskrbljivač, zašto je ovaj zaključak tamo? Stoga On je vođa, On je održavatelj. I vede jasno kažu da je to pozicija. On je Vrhovan. I znajući ovo možemo dostići mir. To je Vedski zaključak. Nastavi.

Posvećenik: "Ova izjave Krišne je autoritativna zato jer Krišna ne može biti pod iluzijom. Ako individualnost..."

Prabhupāda: Da. Ako Māyāvādī filozof kaže da je ova izjava Krišne u maji, da "On kaže da 'Svatko je bio individualan u prošlosti.' Ne, u prošlosti svatko je bio jedan, ukupna suma, homogeno. Sa māyom, mi smo postali individualni." Ako Māyāvādī kaže na taj način, onda Krišna postane jedan od uvjetovanih duša. On ne... On gubi Svoj autoritet. Zato jer ti uvjetovana duša ne može dati istinu. Ja sam uvjetovana duša. Ja ne mogu reći nešto što je apsolutno. Stoga je Krišna prihvaćen kao Apsolutan. Stoga ako je Māyāvādī teorija prihvaćena, tada Krišnina teorija mora biti odbačena. Ako je Krišna odbačen, tada nema potrebe čitati Kišnine knjige, Bhagavad-gitu- To je beskorisno, gubitak vremena. Ako je On uvjetovana duša kao mi... Zato jer mi ne možemo primiti nijednu instrukciju od uvjetovane duše. Stoga duhovni učitelj, čak i kad i uzmeš u obzir da je on uvjetovana duša, ali on ne govori ništa sa svoje strane. On govori sa Krišnine strane. Stoga dok god ne...Vedski princip je da dok god netko nije oslobođen materijalne uvjetovanosti, on nam ne može dati nikakvo savršeno znanje. Uvjetovana duša, koliko god ona akademski bila napredna, učena, on ne može dati nama bilo kakvo savršeno znanje. Samo onaj koji je iznad uvjetovanosti ovih materijalnih zakona, on nam može dati savršeno znanje. Slično Śaṅkarācārya, on je također impersonalist, ali on prihvaća Krišnu kao vrhovni autoritet. Sa bhagavān svayaṁ kṛṣṇa. "Krišna je ta Vrhovna Božanska Osoba." Moderni Māyāvādī filozofi, oni ne otkivaju ovu izjavu Śaṅkarācārya. Da varaju ljude. Ali Śaṅkarācārijina izjava je tamo. Mi možemo dati dokaz. On prihvaća Krišnu kao vrhovni autoritet. On je pisao toliko lijepih pjesama slaveći ili obožavajući Krišnu. I zadnji put on kaže, bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ mūḍha-mate. "Vi budalasti nitkovi. Oh, vi ovisite o gramatici da bi razumjeli." "To je sve glupost." Bhaja govindam. "Samo obožavajte Govindu." Bhaja govindaṁ bhaja... Tri puta on to kaže. "Samo obožavajte Govindu." Bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindam. Baš kao što Caitanya Mahāprabhu kaže tri puta, harer nāma harer nāma harer nāma (CC Adi 17.21). Tri puta znači jako naglašavanje. Baš kao što netko kaže. "Ti napravi ovo, napravi ovo, napravi ovo." To znači nema više poricanja. Napravi to. Stoga čim je neka stvar naglašena tri puta, to znači finalno. Stoga Śaṅkarācārya kaže, bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ mūḍha-mate. Mūḍha, mūḍha objasnio sam nekoliko puta. Mūḍha znači nitkov, magarac. Vi ovisite o vašem gramatičkom razumijevanju, dukṛn karaṇe. Dukṛn, to su gramatički dodatak i prefiks, pratya, prakaraṇa. Stoga ti ovisiš o tom korijenskom glagolu, tom korijenskom glagolu, i stvaraš, tumačiš tvoje značenje na drugačiji način. Sve to je besmisleno. Ovo dukṛn karaṇe, gramatičko žongliranje riječima, te neće spasiti u trenutku smrti. Ti nitkove, samo obožavaj Govindu, Govindu, Govindu. To je instrukcija Śaṅkarācārye također. Zato jer je on bio posvećenik, on je bio veliki posvećenik. Ali on se predstavljao kao ateist jer se morao nositi sa ateistima. Ukoliko se ne predstavi kao ateista, ateisti sljedbenici ga neće htjeti čuti, Stoga je on privremeno predstavio Māyāvāda filozofiju. Māyāvāda filozofija ne može biti prihvaćena vječno. Vječna filozofija je Bhagavad-gītā. To je vedski zaključak.