HR/Prabhupada 0460 - Prahlada Maharaja nije običan bhakta; on je Nitya-Siddha

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0459
Sljedeća stranica - Video 0461 Go-next.png

Prahlada Maharaja nije običan bhakta; on je Nitya-Siddha
- Prabhupāda 0460


Lekcija SB 7.9.7 -- Mayapur, 27. Veljače, 1977

Tako Prahlāda Mahārāja... Postojale su neke nesuglasice sa ocem, ali on nije bio obična osoba. Njegov otac je... On je vrlo, vrlo velik čovjek, vidite. On je osvojio čitav svemir. Tako on nije bio sin siromaha. On je bio sin vrlo bogatog čovjeka, Prahlāda Mahārāja. I on je bio dovoljno educiran od svojeg oca. Naravno, unutar pet godina. Stoga janmaiśvarya-śruta-śrī. Sve je bilo tamo, no Prahlāda Mahārāja nije ovisio o njegovim materijalnim okolnostima. On je ovisio o svojoj dubokoj, ekstatičnom transcendentalnom blaženstvu davorijske službe. To se traži. Stoga tu razinu mi ne možemo dostići odmah. On je nitya-siddha. Kao što sam krenuo objasniti, da kad god Krišna dolazi, Njegovi nitya-siddha posvećenici, suradnici, oni također dolaze. Stoga gaurāṅgera saṅgi-gaṇe, nitya-siddha boli māne, tara haya vrajabhūmi vāsa, poput toga, Narottama dāsa Ṭhākura... Baš kao, śrī kṛṣṇa caitanya prabhu nityānanda śrī advaita gadādhara śrīvasadi gaura bhakta vṛnda. Stoga ovi suradnici Caitanya Mahāprabhua, oni su nitya-siddha. Ne možete izbjeći niti jednog od njih i maštati, da "ja ću jednostavno obožavati..." (stanka)

Krišna se pojavio - Panca-tattva. Krišna je īśa, and Nityananda Prabhu, On je prakāśa, prva ekspanzija Boga. Bog ima mnogo ekspanzija. Advaita acyuta anādi ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣam (Bs. 5.33). On ima tisuće i tisuće. Tako je prva ekspanzija Baladeva-tattva, Nityananda; i Njegova inkarnacija, Advaita; i Njegova duhovna potencija, Gadādhara, i Njegov granična potencija, Śrīvāsa. Stoga se Caitanya Mahāprabhu pojavio sa pañca..., pañca-tattvātmakam. Ti ne možeš zanemariti bilo što. Ako ti misliš "Ja ću jednostavno obožavati..", oh, to je velika uvreda, "...Caitanya Mahāprabhua ili samo Caitanya-Nityānandu" Ne. Ti moraš obožavati Pañca-tattva, pañca-tattvātmakaṁ kṛṣṇam, potpuno. Slično tome, Hare Krišna mahā-mantra, šesnaest imena, Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, (posvećenici mantraju) Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ne možete miješati. Moraš raditi sukladno šastri. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). ako se odmakneš od šastre, tada nikad nećeš biti uspješan.

yaḥ śāstra vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim
(BG 16.23)

Stoga ako ti želiš prići istoj razini kao Prahlāda Mahārāja, mi ga ne bismo trebali odmah imitirati. Mi moramo pratiti sādhana-bhakti, sādhana-bhakti, za općenito; i kripa-siddha, to je posebno. To je neprocijenjivo. Ako Krišna želi, On može odmah učiniti nekoga vrlo važnim. To je kripa-siddha. Stoga postoje ove tri vrste posvećenika: nitya-siddha i sādhana-siddha i kṛpa-siddha. Prahlāda Mahārāja je nitya-siddha. On nije običan sādhana-siddha ili.. Naravno, u konačnici nema razlike, bilo sādhana-siddha ili kṛpa-siddha ili nitya-siddha, ali mi bi trebali uvijek znati da Prahlāda Mahārāja nije običan posvećenik; on je nitya-siddha. Stoga je odmah razvio transcendentalne simptome, aṣṭa-siddhi. Aṣṭa-siddhi, pročitali ste u Nektaru Devocije. Stoga ekstaze, ekāgra-manasā. Ekāgra-manasā, "sa punom pažnjom." Za nas da dođemo do potpune pažnje može biti potrebno stotine tisuća godina, potpune pažnje. No Prahlāda Mahārāja - odmah. Odmah, petogodišnjak, zato jer je nitya-siddha. Uvijek trebamo zapamtiti da mi ne možemo imitirati. "Sad, Prahlāda Mahārāja je odmah ekāgra-manasā, i ja ću postati također." Ne. To nije moguće. Može biti moguće, noto nije put.