HR/Prabhupada 0483 - Kako možete misliti na Krishnu ako ne razvijete ljubav prema Krishni

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0482
Sljedeća stranica - Video 0484 Go-next.png

Kako možete misliti na Krishnu ako ne razvijete ljubav prema Krishni
- Prabhupāda 0483


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Dakle ako mislite na Kṛṣṇu, to je proces, svjesnost Kṛṣṇe. A onda mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ, ako primjenjujete sistem yoge, svjesnost Kṛṣṇe, kako? Mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ znači "uzimajući utočište nekoga ko je u dodiru sa Mnom." Mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ znači izravno u dodiru s Njim. Čim mislite na Njega, na Njegov oblik, izravno ste u dodiru s Njim. Ali ako ne uzmete utočište duhovnog učitelja koji zna o Njemu, ne možete se usredsrediti za duže vrijeme. Može biti privremeno. Stoga morate slušati osobu koja zna o Kṛṣṇi. Tada će se vaša usredsređenost uma na Kṛṣṇu nastaviti. U svemu trebate djelovati u skladu s njegovom naredbom. Trebate oblikovati svoj život na takav način prema uputama duhovnog učitelja. Onda možete savršeno nastaviti s ovim sistemom yoge. A koji je to sistem yoge? Taj sistem yoge je objašnjen u poslednjem stihu šestog poglavlja Bhagavad-gīte. Yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntarātmanā: (BG 6.47) "Onaj ko uvijek misli na Mene," mad-gata, "On je prvorazredni yogi." Na puno mjesta je rečeno. Premāñjana-cchurita. Kako možete misliti na Kṛṣṇa ako ne razvijete ljubav prema Kṛṣṇi? Baš kao Rādhārāṇī. Rādhārāṇī je došla. Bila je udana, u obiteljskom životu, ali je došla Kṛṣṇi da Ga obožava. Slično tome, moramo uvijek smjestiti Kṛṣṇu u naš um, misliti na Njega. Onda uprao ovaj proces, mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ, "Pod zaštitom Mene ili Mog predstavnika, kada razumiješ samagram savršeno dobro, tada će tvoj život biti uspješan." Asaṁśayam: "bez ikakve sumnje." Nije zato što tvoj duhovni učitelj kaže "Kṛṣṇa je Svevišnja Božanska Osoba." Ne. Ako imaš bilo kakvu sumnju, samo pitaj, samo pokušaj shvatiti. Činjenica je da je On Svevišnja Božanska Osoba, nesumnjivo. Ali ako imaš neku sumnju, možeš je odstraniti. Asaṁśayam. Na taj način, ako primjenjuješ ovaj sistem yoge, svjesnost Kṛṣṇe, najviši od svih sistema yoge, asaṁśayam samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi (BG 7.1), onda ćeš shvatiti Kṛṣṇu, ili Svevišnju Božansku Osobu, savršeno dobro, bez ikakve sumnje i tvoj život će biti uspješan. Hvala vam (bhakte odaju poštovanje)