Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 0550 - Nemojte trčati za tim prividom - samo se okrenite Bogu

From Vanipedia


Nemojte trčati za tim prividom - samo se okrenite Bogu
- Prabhupāda 0550


Lekcija BG 2.62-72 -- Los Angđeles, 19. Prosinca, 1968

Prabhupāda: Vezani smo nekom lažnom iluzornom ljepotom ovoga svijeta. Privid. Pravi primjer je primjer privida. Što je privid? Odraz sunca u pustinji se čini kao voda. Gdje je tamo voda? Tamo nema vode. Životinja, žedna životinja ide za prividom. "Oh, evo vode, biti ću zadovoljan." Slično tome mi čeznemo za, trčimo za prividom. Ne postoji mir, ne postoji sreća. Stoga moramo preusmjeriti svoju pozornost na Boga. Nemojte trčati za prividom. Okrenite se Bogu, povratku Krišni. To je naša propaganda. Nemojte usmjeravati svoju... Nemojte uključiti svoje osjetila u iluzornu materijalnu ljepotu. Uključite svoja osjetila u Krišnu, stvarnu ljepotu. To je svjesnost Krišne. Nastavi.

Tamāla Kṛṣṇa: " Gospodin Šiva je jednom bio u dubokoj meditaciji kada ga je lijepa dama Parvati, uznemirila radi osjetilnog uživanja, on je pristao na prijedlog i kao rezultat Karttikeya se rodio."

Prabhupāda: Oh, ovdje je prisutan Karrtikeya. (smijeh) Da. Hare Krišna. Nastavi. (smijeh)

Tamāla Kṛṣṇa: "Kada je Haridāsa Ṭhākura bio mladi bhakta Gospodina na sličan način je bio izazvan od strane inkarnacije Māyādevī."

Prabhupāda: Dakle tu je razlika. Gospodin Šiva, on je najveći polubog. Bio je uznemiren od Paravati, i kao rezultat te privlačnosti, dječak Karrtikeya se rodio. To je, to se zove, teorija zavjere polubogova, da ako jedan sin nije rođen iz sjemena Gospodina Šive, nemoguće je pobjediti demone. Stoga se Karrtikeya smatra predvodnikom polubogova. No ovdje je i drugi primjer. Haridāsa Ṭhākura. Haridāsa Ṭhākura je bio mladić, oko dvadeset, dvadeset i četiri godine, i pjevao je Hare Krišna, a godpodar sela, je bio jako zavidan na Haridāsa Ṭhākuru. Skovao je zavjeru i angažirao prostitutku da ga osramoti. Prostitutka je pristala i u gluho doba noći, lijepo obučena i mlada, pokušala je zavesti Haridāsa Ṭhākuru. No on nije bio zainteresiran. U tome je razlika. Osoba svjesna Krišne, čak i obična osoba, koja nije na stupnju Gospodina Šive ili Gospodina Brahme, nikada nije poražena od maye. No onaj koji nije potpuno svjestan Krišne, bio on Gospodin Šiva ili Gospodin Brahma, biti će poražen od maye, a što reći o drugima. To je položaj. Nastavi: "Kada je Haridāsa Ṭhākura. bio mladi bhakta Gospodina..."

Tamāla Kṛṣṇa:"... bio je slično uznemiren od strane Mayadevi, no Haridāsa je lako prošao test zbog svoje čiste predanosti Gospodinu Krišni. Iskreni bhakta Krišne uči kako mrziti svo materijalno uživanje zbog svojeg višeg ukusa za spiritualno uživanje u društvu Gospodina. To je tajna uspjeha.