HR/Prabhupada 0568 - Jednostavno ovisimo o donacijama. Ako želite možete donirati

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0567
Sljedeća stranica - Video 0569 Go-next.png

Jednostavno ovisimo o donacijama. Ako želite možete donirati
- Prabhupāda 0568


Intervju za novinare-- 30. prosinca 1968., Los Angeles

Prabhupāda: Dakle uzevši sve to u obzir, došao sam ovdje i mislim da sam spješan, da.

Novinar: Ne čini se kao jako puno slijedbenika u tom vremenu. Koliko ima slijedbenika... (kihanje) Oprostite molim vas.

Prabhupada: U redu je.

Novinar: Koliko onda ima slijedbenika, unutar...? Samo stotinu?

Prabhupada: Malo više od sto.

Hayagriva: To su slijedbenci koji strogo slijede principe. Naravno, sve više i više ljudi dolazi u hram. Puno ljudi nam se pridružuje.

Novinar: Koliko im hramova?

Prabhupada: Imamo trinaest hramova. Trinaest.

Novinar: Trinaest?

Prabhupada: Jedan u Los Angelesu, jedan u San Francisku, jedan u New Yorku, jedan u Santa Fe, jedan u Bostonu, jedan u Montrealu, jedan u Vancuveru, i Seattle, Columbus, i onda u Londonu, Hambugu, i na Hawaima.

Novinar: Pa mora biti više od sto ljudi u trinaest hramova.

Prabhupada: Da. Da, više od sto, da. Oko...

Hayagriva: Ne znam.

Prabhupada: Da, imam popis. Ima više od sto.

Hayagriva: Mora biti barem toliko, što bi bilo u prosjeku 10 osoba po hramu.

Prabhupada: Da. Ovdje u hramu imamo dvadeset osoba.

Novinar: Oko dvadeset ovdje. Otkuda vam dolazi novac za printanje časopisa?

Prabhupada: Bog, Bog šalje. (smijeh)

Novinar: Pa da, bio sam siguran u to, no Bog ne ispisuje čekove i slične stvari. Samo sam znatiželjan. I moram reći da...

Prabhupada: Bog naređuje i ti plaćaš. To je sve.

Novinar: Moram reći da je odgovor na to pitanje jako dvosmislen.

Prabhupada: (smijulji se) Da. Došao sam ovdje... Biti ćete iznenađeni. Došao sam ovdje samo sa sedam dolara, a troškovi svega nisu manji od, mislim pet tisuća dolara mjesečno. Najmanje.

Novinar: To je šestdeset tisuća godišnje. Mislim, je li to od donacija?

Prabhupada: Pet tisuća je minimalno. Mislim da je više od toga.

Hayagriva: Nemam pojma.

Prabhupada: Da. Zato što plaćamo ovaj hram, samo stanarinu plaćamo četiristo. Slično tome za svako mjesto plaćamo stanarinu tristo, četiristo.

Novinar: Da li dolaze drugi ljudi koji nisu učenici da obavljaju službu?

Prabhupada: Da. Svima dopuštamo, "Dođite, pjevajte, uzmite prasadam." Nudimo ovaj prasadam. Pjevajte, plešite, slušajte Bhagavad-gitu, uzmite prasadam i odite doma.

Novinar: Drugim riječima, ako nešto žele donirati, ostave donaciju.

Prabhupada: Da. Tražimo donacije, jer "Ovisimo o donacijama. Ako želite, možete donirati." Ljudi doniraju. Da.

Novinar: Da. Da li tako printate časopis?

Prabhupada: Časopis isto, stavljamo ga na tržište za prodaju. Ljudi kupuju. Stoga ustvari nemamo stalna primanja.

Novinar: Oh, nemate.

Prabhupada: Ne. Jednostavno ovisimo o Krišni. Milošću Krišne, naš pokret raste. Ne smanjuje se.

Novinar: To je dobro. Samo me to zanima jer je to prekrasan časopis.

Prabhupada: Onda nam pokušajte pomoći.

Novinar: Molim?

Prabhupada: Pokušajte pomoći ovom pokretu. Vaša Amerika, ima toliko mnogo bogataša. Ako netko dođe i pomogne ovom pokretu, jedan ili dvojca, možemo polako napredovati. Mi nemamo novaca. Vrlo teško se borimo. Razumijete? Ovaj mladić je profesor na Sveučilištu Ohio. Stoga sve što zaradi troši na ovo. Slično tome, svi ovi mladići, što god da zarade, potroše. No to nije dovoljno, razumijete? Potrebna nam je propaganda. Ne možemo samo izdavati ovaj časopis. Želimo izdati barem pedeset tisuća mjesečno, no nemamo novaca. Izdajemo najviše pet tisuća.

Novinar: Tko puše šofar tamo? (puhanje u školjku)