HR/Prabhupada 0567 - Želim dati ovu kulturu svijetu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0566
Sljedeća stranica - Video 0568 Go-next.png

Želim dati ovu kulturu svijetu
- Prabhupāda 0567


Intervju za novinare -- 30. prosinac 1968., Los Angeles

Novinar: Koliko ste dugo ovdje gospodine?

Prabhupada: Došao sam ovdje u rujnu 1965., i onda sam bio malo bolestan u svibnju 1967,. mislim. Onda sam se vratio u Indiju. I onda sam ponovo došao u prosincu 1967., nakon jedne godine.

Novinar: Da, razumijem. Zašto ste došli ovdje?

Prabhupada: Jer želim dati ovu kulturu svijetu i mislim da je Amerika napredna zemlja. Ako ljudi to prihvate, onda će biti moguće širiti ovu ideju po cijelom svijetu. To je moja ideja. I sada se nadam, jer ovi educirani mladi amerikanci su ozbiljno zainteresirani za ovaj pokret. Objavljujemo novine, knjige, i jako lijepo pišu. Ja sam star čovjek, mogu umrijeti, no dao sam ideju. Nastaviti će se. Nastaviti će se i oni će biti prihvaćeni. Taj eksperiment je napravljen. Ako sve bude lijepo propagirano onda će biti prihvaćeno bez sumnje. I ovi mladići koji su mi pristupili, uzeli su to ozbiljno. Stoga imam nadu.

Novinar: Vidio sam vaš časopis. Jako lijep časopis.

Prabhupada: Back to Godhead?

Novinar: Oh da. Lijep časopis.

Prabhupada: Hvala vam puno. Hvala vam.

Novinar: Lijepa stvar. Gdje se on izdaje?

Prabhupada: Izdaje se u New Yorku.

Novinar: U New Yorku. Vidio sam zadnje izdanje... prekrasan časopis. I koliko ima ljudi otprilike u pokretu?

Prabhupada: Imam malo više od stotinu učenika koji strogo slijede regulativne principe.

Novinar: Stotinu.

Prabhupada: Da. U različitim podružnicama. Imamo oko trinaest podružnica. Neki učenici rade u Londonu.

Novinar: U Londonu?

Prabhupada: Da, ide im jako dobro. Sve su vjenčani parovi. Ja sam ih vjenčao. Da. Ja sam ih vjenčao. To su mladići, u tridesetim. Moj nastariji učenik ima 28. Inače, 25, 24. Najviše 30. I isto djevojke, vidjeli ste ove djevojke. Vidite. Onda sam im omogućio sretan bračni život. Njihov mentalitet je... Ne zanima ih tzv. razmetljiv život. Mogu živjeti vrlo jednostavno s malo tjelesnih potreba, no razmišljajući visoko o svjesnosti Krišne. Stoga se nadam da i kada umrem... Jer ja sam star čovjek, 73. godine. Mogu umrijeti u svakom trenutku. No sada sam siguran da će moj pokret ići naprijed. Ovi mladići će to nastaviti. Moja misija će na taj način biti uspješna. Došao sam ovdje s tom idejom, da ovaj pokret za svjesnost Krišne treba započeti u Americi. Jer sve što prihvati Amerika, ljudi slijede jer se Amerika smatra... Ustvari Amerika nije siromašna zemlja. Stoga mogu jako lako razumijeti, mogu to prihvatiti. I ima puno zbunjene mladeži.