HR/Prabhupada 0571 - Osoba ne bi trebala nastaviti s obiteljskim životom - to je vedska kultura

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0570
Sljedeća stranica - Video 0572 Go-next.png

Osoba ne bi trebala nastaviti s obiteljskim životom - to je vedska kultura
- Prabhupāda 0571


Intervju za novinare -- 30. prosinca 1968., Los Angeles

Novinar: Sada kada... Da li odlazite u tu instituciju na neko vrijeme?

Prabhupad: Ne postoji određeno vrijeme. Ne. No ja sam bio treniran i moj otac je bio dio toga...

Novinar: Oh, vaš otac...

Prabhupada: Oh da. Moj otac me učio od djetinjstva, da. I onda sam sreo svog duhovnog učitelja 1922. i bio iniciran u... Dakle imao sam zaleđe, jer kao što sam vam rekao, 80, 90 posto ljudi su svijesni Krišne zbog obitelji. Razumijete? Stoga su nas učili od početka našeg života. Službeno, naravno, prihvatio sam svog duhovnog učitelja 1933. Do tada, imao sam neko zaleđe, no od kada sam ga upoznao razvio sam ovu ideju.

Novinar: Razumijem, razumijem. Stoga ste propovijedali od 1933.

Prabhupada: Ne, ne propovijedam još od prije 1900.... od 1959.

Novinar: 1959, razumijem. Što ste radili do tog vremena...

Prabhupada: Bio sam obiteljski čovjek. Bavio sam se farmacijom. Prije sam bio upravitelj u velikoj farmaceutskoj firmi. No kultivirao sam ovo znanje, iako sam bio obiteljski čovjek. Izdavao sam Back to Godhead...

Novinar: Izdavali ste...

Prabhupada: U Indiji.

Novinar: Oh, razumijem.

Prabhupada: Da, počeo sam 1947 prema uputi mog duhovnog učitelja. Stoga što god da sam zaradio, sam potrošio. Da. Nisam dobivao ništa za uzvrat, no dijelio sam časopis. Stoga to radim već jako dugo. No zapravo nakon što sam raskinuo sve veze sa svojom obitelj, bavim se ovime od 1959.

Novinar: Da li imate djece?

Prabhupada: Oh da, imam odrasle sinove.

Novinar: Samo ste ih ostavili?

Prabhupada: Da. Imam ženu, unuke, sve, ali nemam kontakt s njima. Oni rade svoje. Moja žena je pod brigom mojih sinova. Da.

Novinar: No to je...? Želim reći da mi je teško povezati se s time, da samo tako raskinete sa svojom obitelji i kao kažete, "Vidimo se kasnije."

Prabhupada: Da, da, to su vedski propisi. Svatko treba raskinuti odnose sa obitelji u određenim godinama, nakon što navrši 50. Osoba ne bi trebala ostati u obitelji. To je vedska kultura. Ne da sve do smrti je osoba vezana za obitelj, ne. To nije dobro.

Novinar: Možete li to objasniti.

Prabhupada: Prije svega, dječak se obučava za bramacarija, duhovni život. Onda mu se savjetuje da ne uđe u obiteljski život. No ukoliko ne može kontrolirati svoju seksualnu želju, to mu je dopušteno, "U redu, možeš se oženiti." Onda je obiteljski čovjek. Oženi se sa 24 ili 25 godina. 25 godina neka uživa u seksualnom životu. U međuvremenu dobije odraslu dijecu. Stoga u 50-toj, muž i žena odlaze od kuće i posjećuju mjesta hodočašća kako bi se odvezali od obitelji. Na taj način, kada muž postane napredniji, moli ženu "Ti odi i pobrini se za obitelj a tvoji sinovi, koji su odrasli, će se brinuti za tebe. Dopusti mi da uzmem sannyasu." Stoga ostaje sam i propovijeda znanje koje je stekao. To je vedska civilizacija. Ne da osoba treba ostati u obitelji od rođenja do smrti. Ne. U budizmu isto postoje obvezni regulativni principi da Budist mora postati sannyasi barem deset godina. Da. Jer cijela ideja je u tome kako dostići duhovno savršenstvo. Stoga ako netko ostane obiteljski čovjek, opterećen, ne može duhovno napredovati. No ako obitelj, ako je cijela obitelj svjesna Krišne, to pomaže. No to je jako rijetko. Jer muž može biti svjestan Krišne, no žena ne. No kultura je bila takva da je svatko ostao svjestan Krišne.