HR/Prabhupada 0590 - Pročišćavanje znači da osoba mora shvatiti "Ja nisam ovo tijelo, Ja sam duhovna duša."

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0589
Sljedeća stranica - Video 0591 Go-next.png

Pročišćavanje znači da osoba mora shvatiti "Ja nisam ovo tijelo, Ja sam duhovna duša."
- Prabhupāda 0590


Lecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Znači āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ patanty adhaḥ(SB 10.2.32). Toliko planova radimo samo za vlastito zadovoljstvo. Pomoću našeg mozga, vrlo maloga mozga, radimo planove. U Sjedinjenim Američkim državama također, rade planove. Osobno,individualno ili komercijalno, svi rade planove. Raditi planove znači zapetljati se. Osoba se mora opet roditi da bi završio taj svoj plan. Vāsanā. To se zove vāsanā. Moramo pročistiti vāsanā, želju. To je potrebno. Ako ne pročistimo, morati ćemo se opet roditi, rođenja i umiranja, ponavljati rođenje i umiranje. Želja, kako se ona može pročistiti? Želja se može pročistiti. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam (CC Madhya 19.170). Moramo odbaciti etikete, " Ja sam brāhmaṇa," "Ja sam śūdra," "Ja sam kṣatriya," "Ja sam Amerikanac," " Ja sam Indijac," "Ja samo ovo i..." Toliko mnogo etiketa. Jer ja sam duhovna duša, a ove oznake su moje etikete. Ako se identificiram za tim etiketama, onda ću morati ponavljati rođenja i umiranja. To možemo pročistiti. Kako se to može pročistiti? To se može pročistiti predanim služenjem. Kada shvatite da ste dijelovi i djelići Krišne, kada shvatite " Ja sam vječno povezan s Krišnom. On je Vrhovni, a ja sam njegov sluga," i kada se uključim u Njegovu službu, to pročišćava sve želje. Bez svjesnosti Krišne, svi imaju neku drugačiju materijalnu svjesnost. "Ja sam Amerikanac. I zato moram raditi na ovaj način. Moram se boriti s Rusima." Rusi misle "Ja sam Rus. Moram se boriti protiv Amerikanaca." Ili Kina... Toliko mnogo etiketa. To se zove māyā, iluzija.

Moramo pročistiti. Pročišćenje znači da osoba razumi " Ja nisam ovo tijelo. Ja sam duhovna duša.Što radim kao duhovna duša? Što god da radim, u sadašnjem trenutku, u ovom tjelesnom konceptu života... Ali što radim, što radim kao duhovna duša? Ovo znanje je potrebno. Tim znanjem se pročišćavamo.

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām
(BG 18.54)

Mad-bhaktiṁ labhate parām. Kada? Kada smo slobodni od materijalnih etiketa,brahma-bhūtaḥ. Kada smo oslobođeni, ne prije toga. Bhakti nije sentiment. Bhakti... Ljudi kažu, "Oni koji nisu vrlo učeni, ne mogu proučavati Vedsku literaturu veoma dobro, se okreću bhakti." Ne. Bhakti, prava bhakti, počinje kada je osoba postala kompletno brahma-bhūtaḥ.

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām
(BG 18.54)

To je, to je čista transcendentalna faza od vršenja predanoga služenja, nakon oslobođenja od materijalnih etiketa. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam (CC Madhya 19.170).. To se zove nirmala. To je mukti. Jer je duhovna duša vječna. Osoba se mora očistiti od materijalne kontaminacije. Kada je čista, onda hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Kada su naša osjetila pročišćena... Ne ova Američka ruka ili Indijska ruka. "To je Krišnina ruka. Ova ruka bi trebala biti angažirana u Krišninu službu, u čišćenje hrama." Ako osoba ovako razmišlja, ona je daleko, daleko veća od bilo kojeg Vedāntista. Ako jednostavno zna da "Ova ruka pripada Krišni," onda je ona daleko, daleko veća od bilo kojeg Vedāntista. Ti Vedāntisti... Naravno, bhakte, oni su Vedāntisti. Ali netko misli da se monopolizirao kao Vedānta. Veda znači znanje. Anta znači krajnje. Vedānta znači krajnje znanje. Krajnje znanje je Krišna. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ(BG 15.15).. Takozvani Vedāntist, ako ne može razumjeti tko je Krišna, koje je onda značenje toga Vedāntista? Nema značenje. Oni, on je savršen vedāntī, koji zna da je Krišna Vrhovni. On je moj Gospodin. Ja sam Njegov vječni sluga. "To je znanje Vedānta .

Hvala Vam puno. Hare Krišna.