HR/Prabhupada 0593 - Čim postaneš svjestan Krišne,postaneš radostan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Čim postaneš svjestan Krišne,postaneš radostan
- Prabhupāda 0593


Lecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Prabhupāda: Svi smo mi dijelovi i djelići Krišne, mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Naša veza je vječna. Sada smo to zaboravili. Mislimo "Nisam Krišnin; Ja sam Amerikanac." "Ja sam Indijac" To je naša iluzija. Pravilnom metodom...Metoda je slušanje. Mantranjem na njegovo uho: "Ti nisi Amerikanac. Ti si Krišnin. Ti nisi Amerikanac." "Ti nisi Indijac. Ti si Krišnin." Na ovaj način, slušanjem, slušanjem, osoba bi mogla reći: "Oh, da, Ja sam Krišnin." To je način. Moramo stalno naglašavati: "Ti nisi Amerikanac. Ti nisi Indijac. Ti nisi Rus. Ti si Krišnin. Ti si Krišnin." Svaka mantra ima vrijednost; i onda osoba shvati, "Oh,da, Ja sam Krišnin." Brahma-bhūtaḥ prasa..."Zašto sam mislio da sam Rus ili Amerikanac ili ovo ili ono?" Brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (BG 18.54). Čim dođe u to stanje, osoba neće imati više jadikovanja. Sada, kao Amerikanac, Indijac ili Rus, imamo dvije stvari: jadikovanje i žudnju. Svi žude, za onim što nema:"Moram imati to." A ono što ima, ako izgubi, on jadikuje: "Oh, izgubio sam to." Te dvije stvari se odvijaju. I sve dok ne postaneš svjestan Krišne, te, te dvije stvari će se nastaviti, jadikovanje i žudnja. A kad postaneš svjestan Krišne, postaneš radostan. Nema razloga za jadikovanje. Nema razloga za žudnju. Sve je kompletno. Krišna je kompletan. Osoba postaje slobodna. To je stanje brahma-bhūtaḥ To se može probuditi slušanjem. Zato se Vedska mantra naziva śruti. Osoba se mora probuditi slušanjem.Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ(SB 7.5.23). Osoba uvijek treba slušati i pjevati o Viṣṇu. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Onda ceto-darpaṇa-mārjanam (CC Antya 20.12), sve će se očistiti, i osoba će doći do razumijevanja "Ja sam vječni sluga Krišne."

(pauza)

Prabhupāda: Kada postanete Vaiṣṇava, brahmanizam je već uključen. Generalno, ako osoba ne dođe do platforme sattva-guṇe, on ne može razumjeti proces svjesnosti Krišne. To je opće pravilo. Ali Krišna, predano služenje, pokret svjesnosti Krišne, je toliko dobar da samo slušanjem o Krišni , odmah dolaziš na brahmansku platformu. Naṣṭa-prāyeṣu abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18). Abhadra. Abhadra označava tri kvalitete materijalne prirode. Čak i brahmanske kvalitete. Kvalitetu śūdra ,kvalitetu vaiśya, ili kvalitetu kṣatriya i čak kvalitetu brāhmaṇa. To su sve abhadras. Jer u brahmanskoj kvaliteti, opet ista identifikacija dolazi. "Oh, ja sam brāhmaṇa. Nitko ne može biti brāhmaṇa. bez rođenja. Ja sam veliki. Ja sam brāhmaṇa." Tada dolazi lažni ugled. Poveže se s tim. Čak i u brahmanskoj kvaliteti. Ali kad dođe do duhovne platforme, zapravo, kako je Caitanya Mahāprabhu rekao, " Ja nisam brāhmaṇa, Ja nisam sannyāsī, Ja nisam gṛhastha, Ja nisam brahmacārī," Ne, ne. ne...Ovih osam prinicipa, varṇāśrama, On odbija. Onda što si Ti? Gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ(CC Madhya 13.80) . "Ja sam sluga sluge koji služi Krišnu." To je samorealizacija.