HR/Prabhupada 0614 - Trebali bi biti veoma oprezni. Pad znači praznina milionima godina

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0613
Sljedeća stranica - Video 0615 Go-next.png

Trebali bi biti veoma oprezni. Pad znači praznina milionima godina
- Prabhupāda 0614


Lecture on SB 7.9.1 -- Mayapur, February 8, 1976

Lista polubogova počinje od Gospodina Brahme. On je izvorni otac polubogova i svih drugih živih bića. On je time poznat kao prajā-pati ili zvan pitā-maha, djed, prajā-pati. On je izvor svega. Darwinova teorija, nitkovska teorija, je ta da nije bilo života, ali prema Vedskom znanju tu je bio najbolji život, Brahmā. Od tamo počinje život, i postepeno postaje degradiran, materijalno kontaminiran. Ne da nije bilo života. Iz niske vrste životnih uvjeta uzdignut je više i više. To je kriva teorija. Prava teorija je ta da život počinje iz najuzvišenije osobe, Gospodina Brahme, prajā-pati. Tako da u bilo kojoj povoljnoj stvari oni su naprijed, jer ne možeš pristupiti Bogu iz svog nižeg stanja života. Vidite? Niže stanje života znači griješne reakcije. U tom stanju ne možeš prići Bogu. Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). (po strani:) Tko priča? Pavitraṁ paramaṁ bhavān. Kṛṣṇa je svevišnji čisti, pavitraṁ paramam. Paramam znači ekstremno. Nitko ne može prići Kṛṣṇi dok je ne čist. To nije moguće. Baš kao neki nitkovi, oni kažu, "Nema veze što jedeš, što činiš. Nema prepreke na tvom duhovnom napretku." Ovi nitkovi, ove budale, varaju čitavi svijet da u materiji razumijevanja Svevišnje Osobe se može ponašati kao niže razredne osobe. Ne. To nije moguće. Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12).

Tako da ako trebamo pristupiti svevišnjem čistom, ti trebaš postati čist. Inače nije moguće. Bez da smo vatra, ne možemo ući u vatru. Tada ćemo biti spaljeni. Slično, iako smo također Brahman... Dio Para-brahmana je također Brahman. Ahaṁ brahmāsmi. Ovo je naša identifikacija. Ali koja vrsta Brahmana? Mala čestica Brahmana, mala čestica. Baš kao iskra i cijela vatra. Oboje od njih su vatra, ali iskra je iskra, i velika vatra je velika vatra. Tako da iskra ne može postati velika vatra. Ako on želi postati to, tada on pada dolje. Tada što god je malo svjetla bilo tamo, vatra, se ugasi. Ako iskra iz drskosti želi da pokuša da postane velika vatra, tada on pada dolje. Āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ patanty adhaḥ (SB 10.2.32). Āruhya kṛcchreṇa sa velikim strogostima i pokorama, možeš se uzdignuti na impersonalni Brahman, ali ti ćeš pasti dole ponovno. To je činjenica. Toliko mnogo osoba, oni pokušavaju da postanu uronjeni u postojanje Svevišnjeg Brahmana, ali rezultat je da oni padaju dolje. Oni moraju pasti dole. Nije moguće. Āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ patanty adho anādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ (SB 10.2.32). Bez da se brine o obožavanju lotosovih stopala Kṛṣṇe, oni će pasti dolje. Trebali bi biti veoma, veoma oprezni da ne pokušamo biti jednaki ili veći od Kṛṣṇe. Tu su neki nitkovi, oni kažu da "Taj i taj nitkov je veći od Kṛṣṇe." Ja ne želim da spominjem njihova imena. Ti nitkovi, oni kažu da "Aurobindo je veći nego Kṛṣṇa." Oni kažu tako. Da li to znate? Tako da ovaj, svijet, je pun nitkova i budala. Mi trebamo da... Veoma oprezno i inteligentno napravimo napredak u duhovnom životu. Ne uzimaj to veoma beznačajno. Trebali bi biti veoma oprezni. Inače tu je pad, i jednom pad znači praznina milionima godina. Trebaš imati ovaj ljudski oblik života da upotpuniš svjesnost Kṛṣṇe, ali ako nisi ozbiljan, tada ponovno će biti praznina milionima godina.

Time naša dužnost je tāṅdera caraṇa sevi, bhakta-sane vās. Mi bi trebali živjeti sa privrženicima i biti uključeni u službu ācārya. Ācāryaṁ māṁ vijānīyān nāvamanyeta karhicit (SB 11.17.27). Osoba bi trebala razumijeti ācāryu kao Samog Kṛṣṇu. Ne zanemaruj te ga. Yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau (ŚU 6.23). To su izjave. Tako da moramo biti veoma oprezni. Baš kao ovdje također. Brahmādaya, veliki, veliki polubogovi, oni nisu mogli umiriti, zadovoljiti Gospodina. On je bio ljut. Evaṁ surādayaḥ sarve brahma-rudra-puraḥ sarāḥ. Velike, velike ličnosti, rudra, na upaitum. Na upaitum aśakan manyu. Oni Ga nisu mogli smiriti, i saṁrambhaṁ sudurāsadam. Sudurāsadam, veoma, veoma teško. Jednom kada smo osuđeni od Kṛṣṇe, veoma je, veoma teško da se ponovno ustane. Mūḍhā janmani janmani (BG 16.20). Život za životom mi ćemo biti osuđeni. To je naša kazna. Tako da ne činimo nešto što će učiniti Kṛṣṇu nesretnim. Jednostavno ukljući se u službu Gospodina. Veoma jednostavna stvar. Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Jednostavno uvijek misli na Njega. Ne misli na bilo koga, išta drugo. Sarvopādhi-vinirmuktam (CC Madhya 19.170). Anyābhilāṣitā-śūnyam (Brs. 1.1.11). Samo pokušaj da održavaš svoju službu za Kṛṣṇu. Tu je dvadeset i četiri sata uključenost i pokušaj da slijediš. Ne zanemaruj je. To će učiniti tvoj život uspješnim. Hvala vam veoma puno.

Privrženici:

Jaya Śrīla Prabhupāda. (kraj)