HR/Prabhupada 0620 - Prema tvojoj Guni i Karmi ti si uključen u određenu propisanu dužnost

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0619
Sljedeća stranica - Video 0621 Go-next.png

Prema tvojoj Guni i Karmi ti si uključen u određenu propisanu dužnost
- Prabhupāda 0620


Lecture on SB 1.7.36-37 -- Vrndavana, September 29, 1976

Samo Kṛṣṇa te može zaštititi - nitko drugi. Ako to znaš, tada ti nisi pramatta. I ako ne znaš ovo, ako si nitkov, tada ti si pramatta. Samo Kṛṣṇa. Kṛṣṇa dakle kaže, On daje uvjerenje, that sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Suhṛdaṁ sarva-bhūtānām (BG 5.29): "Ja sam prijatelj svakoga, Ja mogu ti dati zaštitu. "Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi. Tako da ti trebaš uzeti utočište Kṛṣṇe; inače ti si pramatta, nitkov, mūḍha. Kṛṣṇa daje savjet da "Učini ovako." Ali mi smo nitkovi, pramatta. Mislimo da "Moj sin će mi dati zaštitu, moja žena će mi dati zaštitu, moj prijatelj će mi dati zaštitu, moja vlada će mi dati zaštitu." Sve su to besmislice, pramatta. To je značenje pramatta. Samo pokušaj razumijeti. Pramattaḥ tasya nidhanaṁ paśyann api. (SB 2.1.4)

Druga pramatta je, da oni koji su ludi za osjetilnim uživanjem. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4).Tu je drugi stih, nūnaṁ pramattaḥ. Oni koji su pramatta, oni koji nemaju odgovornosti u životu, ponekad nepotrebno kradu ili čine nešto, toliko mnogo krivih stvari - vikarma. Zašto? Sada pramatta, on je također lud. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4). I zašto prihvaća taj rizik da bude kažnjen? Naizgled osoba krade. On će biti kažnjen. Ili po zakonu države il ipo zakonu prirode, ili Bogu, on će biti kažnjen. On će pobjeći od zakona države, ali ne može pobjeći od zakona prirode, ili Boga. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi (BG 3.27). Nije moguće. Baš kao zakoni prirode. Ako se zaraziš sa nekom bolesti, ti ćeš trebati biti kažnjen. Patiti ćeš od te bolesti. To je kazna. Ne možeš pobjeći. Slično, sve što činiš, kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya (BG 13.22). Ako živiš kao mačka i pas, to je infekcija, guṇa, odlika neznanja. Tada u svom slijedećem životu ćeš postati pas. Moraš biti kažnjena. To je zakon prirode.

Dakle onaj tko ne zna ove zakone prirode, on počini toliko mnogo aktivnosti, vikarma. Karma, vikarma, akarma. Karma znači što je propisano. Guṇa-karma. Guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Karma znači, kao što je rečeno u śāstrama, kao što si razvio određen tip odlike prirode, tvoja karma je prema tome: brāhmaṇa-karma, kṣatriya-karma, vaiśya-karma. Tako da ako slijediš... To je dužnost duhovnog učitelja i śāstra, da odrede, kada on je brahmacārī, da "Ti radi ovako." "Ti radi kao brāhmaṇa," "Ti radi kao kṣatriya," "Ti radi kao vaiśya," i drugi, "Śūdra." Ova podijela je načinjena od duhovnog učitelja. Kako? asya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ varṇābhivyañjakam (SB 7.11.35). Duhovni učitelj kaže da "Ti radi ovako." To bi trebalo biti određeno. To je karma, guṇa-karma. Duhovni učitelj vidi da on ima ove odlike. To je prirodno. Baš kao u školi, koleđu, netko je treniran kao znanstvenik, netko je treniran kao inžinjer, kao doktor, kao odvjetnik. Prema tendenciji, praktičnoj psihologiji studenta, on je savjetovan da "Idi ovom linijom." Slično, ova četiri odjeljenja društva, veoma je znanstveno. Tako da po uputi gurua, kada on je u gurukuli, on će biti dodjeljen određenoj vrsti dužnosti, i ako on to čini vjerno... Sva-karmaṇā tam abhyarcya (BG 18.46). Prava svrha je svjesnost Kṛṣṇe. I prema njegovoj guṇa i karmi on je uključen u određenu propisanu dužnost.

Ništa nije loše ako je namjenjeno za Kṛṣṇinino zadovoljstvo. Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā varṇāśrama-vibhāgaśaḥ (SB 1.2.13). Varṇāśrama-vibhāga mora biti tu. Ali koji je cilj varṇāśrame? Jednostavno postajući brāhmaṇa on je uspješan? Ne. Nitko ne može postati uspješan ako ne zadovolji Kṛṣṇu. To je pravi uspjeh.