Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 0619 - Cilj je kako unaprijediti duhovni život, to je Grihastha-āśrama

From Vanipedia


Cilj je kako unaprijediti duhovni život, to je Grihastha-āśrama
- Prabhupāda 0619


Lecture on SB 1.7.24 -- Vrndavana, September 21, 1976

Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām (SB 7.5.30. Gṛha-vratānāṁ matir na kṛṣṇe. Oni koji su prihvatili zavjet, da "Ja ću sada ostati u ovom obiteljskom životu, i unaprijediti svoje uvjete, "gṛha-vratānām... Gṛha-vrata. Gṛhastha i gṛha-vrata su različiti. Gṛhastha znači gṛhastha-āśrama. Osoba živi sa mužem i ženom ili djecom, ali cilj je kako unaprijediti duhovni život. To je gṛhastha-āśrama. I onaj tko nema takav cilj, on jednostavno želi uživati osjetila, i iz te svrhe on uređuje kuću, uređuje ženu, djecu - to se zove gṛha-vrata ili gṛhamedhī. U Sanskritu postoji različiti termini za različito značenje. Tako da oni koji su gṛha-vrata, oni ne mogu biti svjesni Kṛṣṇe. Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā. Parataḥ znači da po uputi gurua ili uputi autoriteta, parataḥ. I svato vā. Svataḥ znači automatski. I automatski nije moguće čak niti uputom. Zato jer njegov zavjet je da "Ja ću ostati ovako." Gṛha-vratānām. Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā mitho 'bhipadyeta. Mithaḥ, ne sa konferencijom, sastankom, ili donošenjem rezolucija, "Ako želimo biti svjesni Kṛṣṇe," to nije moguće. Sve je individualno. Trebam se predati Kṛṣṇi individualno. Baš kao kada se dižeš u nebo sa avionom, sve je individualno. Ako je jedan avion u opasnosti, drugi avion ga ne može spasiti. To nije moguće. Slično, sve je individualno. Sve je parataḥ svato vā. Osoba treba ozbiljno pristupiti, osobno, da "Kṛṣṇa želi, ja ću se predati. Kṛṣṇa kaže, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66), učiniti ću to." Ne da "Kada moj otac to učini, tada ću i ja to učiniti," ili "Moj muž će to učiniti, tada ću i ja," ili "Moj žena će to učiniti." Ne. Sve je individualno. Sve je individualno. I tu nema ograničenja. Nema ograničenja. Ahaituky apratihatā. Ako se želiš predati Kṛṣṇi, nitko te ne može zaustaviti. Ahaituky apratihatā yayā ātmā suprasīdati. Kada to učiniš individualno... Ako ti... Kolektivno ako je učinjeno, dobro je, ali treba biti učinjeno individualno.