HR/Prabhupada 0708 - Razlika između života ribe i moga života

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0707
Sljedeća stranica - Video 0709 Go-next.png

Razlika između života ribe i moga života
- Prabhupāda 0708


Lecture on SB 3.26.32 -- Bombay, January 9, 1975

Jer sam duhovna duša, nemam ništa sa ovom materijalnom atmosferom. Asaṅgo 'yaṁ puruṣaḥ. Duhovna duša nema što da radi. Ali na račun njezine materijalne vezanosti, drukčije, drukčijim procesima, imamo, ili rekao bih, sam odrastao u ovo tijelo,materijalno tijelo, i sada smo... To je zapetljavanje. Kao kad se riba zapetlja u mrežu, slično, se i mi, živa bića, zapetljamo unutar mreže izmišljotina ovih materijalnih elemenata. Teška pozicija. Kao kad se riba uhvati u mrežu ribara, ili māyā, slično, tako smo i mi uhvaćeni u mrežu koju je stvorila materijalna priroda. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarva...(BG 3.27) . Budući da smo povezani na određeni tip materijalnih guna prirode, zato smo i zapetljani. Kao što se riba zapetlja, slično, i mi se zapetljamo. Materijalni svijet je kao veliki ocean, bhavārṇava. Arṇava znači ocean, a bhava označava situaciju uzastopnoga rađanja i umiranja. To se naziva bhavārṇava. Anādi karama-phale, paḍi' bhavārṇava-jale. Anādi karma-phale: " Prije stvaranja sam imao rezultate djelovanja mojih aktivnosti, i nekako , sam pao u ovaj ocean bhavārṇava, uzastopnoga rađanja i umiranja." kao riba, bivajući zapetljana, bori se za svoju egzistenciju, kako da se izvuče iz mreže... Nije mirna. Možete vidjeti da čim se uhvati u mrežu, "Fut! Fut! Fut! Fut! Fut!" Želi izići vani. To je borba za egzistenciju, kako izići vani. Mi ne znamo.

Kako bi izašli iz ovoga, jedino milošću Kṛṣṇe. On može sve napraviti. On može odmah izvući iz ove zapetljanosti. Inače kako bi On bio Svemogući? Ne mogu izaći. Riba ne može izaći, ali... ako ribar hoće, on je može odmah izvući i baciti natrag u vodu. I ona opet ima život. Slično, ako se predamo Kṛṣṇa, On nas može izvući odmah. I On kaže, ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ(BG 18.66) . Samo se predaj. Kao što ribar vidi, "Fut! Fut! Fut!" ali ako se riba preda... Ona se želi predati , ali ne zna jezik. I zato ostaje u mreži. Ali ako ribar želi, on je može izvući i vratit natrag u vodu. Slično, ako se predamo Kṛṣṇi... Ljudski život je i namijenjen za proces predavanja. U drugom obliku životu-riba ne može, ali ja mogu. To je razlika između mog života i života ribe. Riba zapetljana u mrežu,nema moć da se oslobodi. Ona je gotova.