HR/Prabhupada 0748 - Gospodin želi zadovoljiti bhaktu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0747
Sljedeća stranica - Video 0749 Go-next.png

Gospodin želi zadovoljiti bhaktu
- Prabhupāda 0748


Lecture on SB 1.8.29 -- Los Angeles, April 21, 1973

Gospodin kaže u Bhagavad-gīti: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (BG 4.8). Dvije svrhe. Kada se Bog inkarnira, On ima dvije misije. Jedna misija je paritrāṇāya sādhūnām and vināśāya duṣ... Jedna misija je izbaviti vjerne bhakte, sādhu. Sādhu znači sveta osoba.

Sādhu... Objasnio sam nekoliko puta. Sādhu znači bhakta. Sādhu ne znači svjetovna iskrenost ili neiskrenost, moralnost ili nemoralnost. Nema ništa sa materijalnim aktivnostima. Jednostavno je duhovno, sādhu. Ali ponekad mi izvlačimo, "sādhu", materijalna vrlina osobe, moralnost. Ali ustvari "sādhu" znači na transcendentalnoj platformi. Oni koji su uključeni u predano služenje. Sa guṇān samatītyaitān (BG 14.26). Sādhu je transcendentalan prema materijalnim odlikama. Paritrāṇāya sādhūnām. Paritrāṇāya znači izbaviti.

Sada ako je sādhu već izbavljen, on je na transcendentalnoj platformi, tada gdje je potreba za izbaviti ga? To je pitanje. Time ova riječ je korištena, viḍambanam (SB 1.8.29). Zbunjujuće je. U suprotnosti. Čini se kontradiktorno. Ako je sādhu već izbavljen... Transcendentalna pozicija znači on više nije pod kontrolom tri odlike materijalne prirode, vrline, strasti i neznanja. Zato je jasno navedeno u Bhagavad-gīti: sa guṇān samatītyaitān (BG 14.26). On nadilazi materijalne odlike. Sādhu, bhakta. Tada gdje je pitanje izbavljanja? Izbavljanje... On ne treba izbavljenje, sādhu, ali zato jer je veoma tjeskoban da vidi Svevišnjeg Gospodina oči u oči, to je njegova unutarnja želja, time Kṛṣṇa dolazi. Ne za izbavljenje. On je već izbavljen. On je već izbavljen iz materijalnih okova. Ali da bi zadovoljio ga, Kṛṣṇa je uvijek...

Baš kao bhakta želi zadovoljiti Gospodina u svakom pogledu, slično više nego bhakta, Gospodin želi zadovoljiti bhaktu. To je razmjena ljubavi. Baš kao u vašoj, u našim svakodnevnim djelatnostima također, ako volite nekoga, ako želite zadovoljiti njega ili nju. Slično, ona ili on žele da uzvrate. Tako da ako to uzvračanje ljubavi je tu u ovom materijalnom svijetu, koliko je više uzvišeno u duhovnom svijetu? Taj stih je tu da: "Sādhu je Moje srce, i Ja sam također sādhuovo srce." Sādhu uvijek misli na Kṛṣṇu, i Kṛṣṇa uvijek misli na Svog bhaktu, sādhua.