HR/Prabhupada 0755 - Morski paćenici

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0754
Sljedeća stranica - Video 0756 Go-next.png

Morski paćenici
- Prabhupāda 0755


Lecture on SB 6.1.7 -- Honolulu, May 8, 1976

Prabhupāda: Pročitali ste Bhagavad-gītu. Sarva-yoniṣu: u svim izvorima rođenja. Sarva-yoniṣu sambhavanti mūrtayo yaḥ (BG 14.4). Tu su različiti oblici života, 8,400,000. Tu su sva živa bića, ali prema karmi, oni imaju različita tijela. To je razlika. Baš kao što mi imamo različitu odjeću prema našem izboru, slično, dobijamo različita tijela prema mom izboru. Ovo jutro mi smo govorili o paćenicima... Kako se zovu? Morskim paćenicima?

Bhakte: Surferi.

Prabhupāda: Surferi, da. (bhakte se smiju) Surferi. Ja ih zovem "paćenicima." "Morski paćenici." (smijeh) Surfer, praktično je, zato jer stvaramo situaciju kojom ćemo postati riba. (smijeh) Da. Kontaminacija. Baš kao namjerno se zarazite nekom bolešću, morate patiti od te bolesti. Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya sad-asad janma-yoniṣu (BG 13.22), u Bhagavad-gīti. Zašto su tu različite vrste života? Koji je razlog? Taj razlog znači kāraṇam. Kṛṣṇa kaže u Bhagavad... Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya sad-asad janma-yoniṣu. Prakṛteḥ kriyamāṇāni (BG 3.27). Prakṛti-stho 'pi puruṣaḥ bhuñjante tad-guṇān (BG 13.22). Razlog je... Kao što smo zaraženi... Zakon prirode je tako savršen da ako zaraziš nešto, nekom bolesti, neka kontaminacija, tada moraš patiti. To je zakon prirode i automatski se odvija. Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya.

Tako tu su tri odlike materijalne prirode - vrlina, strast i neznanje. Tako dugo dok smo u ovom materijalnom svijetu, puruṣaḥ prakṛti-stho 'pi bhuñjante tad-guṇān. Ako ostanemo u određenom mjestu, moramo biti zahvačeni sa odlikama tog mjesta. Tako tu su tri odlike: sattva-guṇa, rajo-guṇa... Mi se trebamo družiti sa odlikama vrline, ili sa odlikama strasti ili sa odlikama strasti, er, neznanja. Sada, tri u tri, postaje devet, i devet u devet, postaje osamdeset jedan. Mješavina. Baš kao boja. Tu su tri boje: plava, crvena i žuta. Sada, oni koji su stručni u mješanju boja, umjetnici, oni mješaju tri boje na različite načine i oni prikazuju. Slično, prema odlikama ili mješavini, druženju - kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya - dobijemo različite vrste tijela. Time mi vidimo mnogo raznolikih tijela. Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya (BG 13.22). Tako da osoba koja uzima, veoma mnogo zadovoljstva, plešući u moru kao riba, on je kontaminiran tom odlikom prirode tako da u sljedećem životu će postati riba. On će biti slobodan da pleše sa oceanom. (smijeh) Sada, trebati će mu ponovno milioni godina, da dođe do ljudskog stadija života. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati. on mora proći kroz riblji život. Tu je 900,000 različitih vrsta života. Tada ćeš ponovno doći do zemlje - postaneš drveće, biljke i tako dalje. Kroz dva miliona različitih oblika trebaš proći. To je evolucija. Darwinova teorija evolucije, nije savršeno objašnjena. Objašnjena je u vedskoj literaturi. Baš... Drvo stoji deset tisuća godina, trebali smo proći kroz ovaj život. Ali tu nema savršenog znanja. Mi mislimo da smo sada veoma lijepo američko tijelo ili indijsko tijelo. Ne. Trebalo je toliko mnogo godina da dođemo do ovog života. Time śāstra kaže, labdhvā sudurlābhaṁ idaṁ bahu-sambhavānte (SB 11.9.29): "Imaš ovaj ljudski oblik života nakon mnogo, mnogo godina čekanja." Nemoj ga zloupotrijebiti. To vedska civilizacija, nemoj zloupotrijebiti ljudski oblik života.