HR/Prabhupada 0760 - Seksualni život nije zabranjen u ovom pokretu, ali licemjerstvo je zabranjeno

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0759
Sljedeća stranica - Video 0761 Go-next.png

Seksualni život nije zabranjen u ovom pokretu, ali licemjerstvo je zabranjeno
- Prabhupāda 0760


Lecture on SB 6.1.23 -- Honolulu, May 23, 1976

Tako bez razumijevanja što je dužnost ljudskog bića, zato jer je pao, tako mi se ne bi trebali zamarati sa održavanjem svoje obitelji i djece do trenutka smrti. Ne. Do dvadeset i pet godina. Brahmacārī je treniran da se suzdrži od seksualnog života. To je brahmacārī, celibat. Ali ako on nije sposoban, tada je dozvoljeno da prihvati gṛhastha život. Tu nema varanja, licemjerja, da ja proglašavam sebe brahmacārī ili sannyāsī, i ja tajno činim sve ove besmislice. To je licemjerstvo. Licemjeran život neće nas učiniti naprednim u duhovnom životu. To je primjer dan od Śrī Caitanya Mahāprabhu. Njegov osobni pratioc znate ga, Choṭa Haridāsa, Junior Haridāsa. On je bio veoma ugodan pjevač, tako da je pjevao u krugu Caitanya Mahāprabhua. I jedan dan je otišao prositi malo riže od sestre Śikhi Mahiti, i tu je bila mlada žena, i ju je požudno gledao. To je ponekad prirodno. Ali Caitanya Mahāprabhu razumije to. Samo da bi nas podučio, dok je jeo, rekao je, "Tko je donio ovu rižu?" "Choṭa Haridāsa." "Pitaj ga da Me ne vidi više. Gotovo." Svatko je bio iznenađen: "Što se dogodilo?" Tada se ispitivanjem saznalo da je požudno gledao jednu mladu ženu. Tako... Caitanya Mahāprabhu je tako strog da je odbacio ga od svojih suradnika. Tada drugi veliki, veliki bhakte su tražili od Njega da "On je počinio neke greške, i molim te oprosti mu. On je Tvoj sluga." Tako je Caitanya Mahāprabhu rekao, "U redu, tada dovedite ga natrag. Živite sa njim. Ja ću napustiti ovo mjesto. Ja napuštam ovo mjesto." Oni su rekli, "Ne, gospodine, mi nećemo više postavljati ovo pitanje."

Tada je ovaj Choṭa Haridāsa našao nemogućim da ponovno uđe u krug Caitanya Mahāprabhua, našao se u beznađu. Tada je otišao u Triveṇī i počiniti samoubojstvo. Tako Caitanya Mahāprabhu zna sve. Tada, nekada nakon toga, On je upitao, "Što je sa Choṭa Haridāsom?" Netko je rekao, "Gospodine, odbacili ste ga. Iz razočaranja, on je počinio samoubojstvo u..." "Oh, to je lijepo." Samo vidi kako je strog. "To je lijepo." On nikada nije izrazio ikakvu, ikakvu simpatiju. "Oh, odbacio sam ovu osobu i on je počinio samoubojstvo? Oh." Ne. On je rekao, "Oh, to je lijepo. To je sve u redu." On je rekao tako. To je jedna stvar.

Druga stvar: Śivānanda, jedan od Njegovih veoma uzvišenih bhakta, on se brinuo za sve bhakte koji su dolazili Caitanya Mahāprabhu da ga posjete tijekom Ratha-yātrā. Tako njegova žena je došla i ponudila poštovanje Caitanya Mahāprabhu, i On je vidio da je žena trudna. Tako je odmah pitao, "Śivānanda, tvoja žena je trudna?" "Da." "U redu, kada rodi dijete, zadrži njegovo ime tako." Sada vidi. Osoba, jednostavno je vidio sa požudnim željama mladu osobu (ženu); bio je odbačen. I osoba ima svoju trudnu ženu, On ga je obožavao: "To je sve u redu." Tako seksualni život nije zabranjen u ovom pokretu, ali licemjerstvo je zabranjeno. Ako si licemjer tada tu nema gdje... To je učenje Caitanya Mahāprabhua. Choṭa Haridāsa, on se predstavio kao brahmacārī i gledao je za mladom ženom. Tada je On razumio, "On je licemjer. Odbaci ga." I Śivānanda Sena, on je bio gṛhastha. Gṛhastha mora imati djecu. Što je tu krivo? On je rekao, "Da, moji ostaci hrane bi trebali biti dani." To je pokret Caitanya Mahāprabhu.

Naš zahtjev je, ne budite licemjeri. Tu su četiri āśrama: brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha, sannyāsa. Koja god āśrama je pogodna za tebe, ti prihvati. Budi iskren. Ne budi licemjer. Ako misliš da želiš seks, u redu, ti se oženi i ostani kao gospodin. Ne budi licemjer. To je pokret Caitanya Mahāprabhua. On nije volio licemjere. Nitko ne voli. Ali za osobu koja je ozbiljno uključena u pokret svjesnosti Kṛṣṇe, za njega seksualni život i materijalno obilje nisu veoma dobri. To je mišljenje Caitanya Mahāprabhua. Pāraṁ paraṁ jigamiṣor bhava... Niṣkiñcanasya bhajanonmukhasya, pāraṁ param (CC Madhya 11.8)... Time Caitanya Mahāprabhu je dobrovoljno prihvatio sannyāsu. On je bio veoma lijepo situiran u Svom obiteljskom životu. Kada je bio obiteljska osoba, On se ženio dva puta. Jedna je žena umrla; On se ponovno ženio. Tako Caitanya Mahāprabhu na podučio da ne postanemo... Ali kada je uzeo sannyāsu, On je bio veoma, veoma strog. Niti jedna žena Mu nije mogla priči. Iz udaljenosti. To je učenje Caitanya Mahāprabhua.