HR/Prabhupada 0761 - Tkogod dođe mora čitati knjige

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0760
Sljedeća stranica - Video 0762 Go-next.png

Tkogod dođe mora čitati knjige
- Prabhupāda 0761


Lecture -- Honolulu, May 25, 1975

Prabhupāda: Tu je stih, samo 'haṁ sarva-bhūteṣu na me dveśyo 'sti na priyaḥ (BG 9.29). Kṛṣṇa kaže... Bog mora biti jednak prema svakome. Bog je jedan, i On daje svakome hrane. Pticama, zvijerima, oni dobijaju hranu. Slon također dobija hranu. Tko ga snadbijeva hranom? Kṛṣṇa, Bog, ga snadbijeva. Tako na ovaj način On je jednak prema svakome, u uobičajenom djelovanju. Ali posebno radi sa bhaktama. Baš kao Prahlāda Mahārāja. Kada je stavljen u opasnost, tada Gospodin Nṛsiṁha-deva je došao osobno da mu da zaštitu. To je posebno dužnost Boga. To nije ne prirodno. Ako netko kaže, "Bog je pristran, da On se posebno brine za Svog bhaktu," ne, to nije pristranost. Baš kao gospodin - u susjedstvu, on voli svu djecu, ali kada njegovo vlastito dijete je u opasnosti, on se posebno brine. To nije neprirodno. Ne možeš ga kriviti, da "Zašto se posebno brineš za svoje vlastito dijete?" Ne. To je prirodno. Nitko ga neće kriviti. Slično, svatko je Božiji sin, ali Njegovi bhakte su posebni. To je Božija posebna pažnja. Ye tu bhajanti māṁ prītyā teṣu te mayi (BG 9.29). Tako Bog daje zaštitu svakom živom biću, ali ako postaneš bhakta Gospodina, čisti bhakta, bez ikakvih motiva, tada Bog će se posebno pobrinuti za tebe. To je pokret svjesnosti Kṛṣṇe. da mi smo uznemireni od māye, materijalne energije, i ako uzmemo utočište Kṛṣṇe tada ćemo biti posebno zaštićeni.

Mām eva prapadyante
māyām etāṁ taranti te
(BG 7.14)

Tako pokušaj biti bhakta Kṛṣṇe. Naš pokret svjesnosti Kṛṣṇe podučava ovu filozofiju. Mi imamo toliko mnogo knjiga. Tko god dođe mora čitati knjige, bhakta, stanari hrama, posjetitelji, tada ćeš razumijeti što je svjesnost Kṛṣṇe. Ili samo pjevaj Hare Kṛṣṇa. Ne pričaj koještarije, troši vrijeme. To nije dobro. Jedan trenutak je toliko vrijedan da ne možeš ga kupiti za milione dolara. Sada je 25ti svibnja, četiri sata. Ne možeš ga vratiti. Četiri sata, 25ti svibnja, 1975, ako želimo da ih vratimo natrag plačajući milionima dolara, neće biti moguće. Dakle mi bi trebali biti veoma oprezni sa našim vremenom. Vrijeme jednom potrošeno, ne možeš ga vratiti natrag. Bolje iskoristi ovo vrijeme. Najbolje korištenje je da se pjeva Hare Kṛṣṇa ili misli na Kṛṣṇu, obožava Kṛṣṇa. To je pokret svjesnosti Kṛṣṇe.

Hvala vam veoma puno.

Bhakte: Jaya Prabhupāda.