Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 0791 - Osoba može zadovoljiti Gospodina jednostavno s ljubavlju i predanim služenjem

From Vanipedia


Osoba može zadovoljiti Gospodina jednostavno s ljubavlju i predanim služenjem
- Prabhupāda 0791


Lecture on SB 7.9.11 -- Montreal, August 17, 1968

U prethodnom je stihu bilo objašnjeno da niti jedno materijalno bogatsvo niti kvalificirani brahmana s dvanaest uzvišenih kvaliteta ne može zadovoljiti Gospodina tim postignućem. Osoba može zadovoljiti Gospodina samo ljubavlju i predanim služenjem. Zašto ? Zašto On neće...Pa zašto je onda stvoreno toliko bogatstvo u podizanju lijepog hrama ili crkvi, i toliko je puno novca potrošeno? Zar to ne zadovoljava Gospodina ?Zašto onda troše toliko mnogo novca ? Moderan ekonomist kaže da je to neproduktivna investicija. Jer ako izgradite jako veliki hram Kao što mi u Indiji imamo mnogo hramova, posebno u južnoj Indiji, svaki je poput tvrđave, veoma velike tvrđave. Postoji hram u Ranganathamu, taj je hram dug pet milja. Ima sedam ulaza, Veoma je velik taj hram. I mnogi drugi hramovi. Slično, je tako i u našoj zemlji, ima mnogo crkvi. Putovao sam po cijeloj Americi, i vidio sam veoma velike crkve. I ovdje također, u Montrealu, ima mnogo velikih crkvi. Pa zašto oni troše tako mnogo novaca, iako će moderan ekonomist reći da je to neproduktivna investicija ?

Ta izgradnja crkve, hrama ili đamije dolazi još od pamtivijeka. Ljudi ulažu novac, teško stećeni novac. Zašto? Beskorisno? Neproduktivno? Ne. Oni ne znaju. Oni ne znaju koliko je to produktivno. Dakle u ovoj bezbožnoj civilizaciji prestali su graditi lijepe, ukrašene... U Vrindavani je hram Govindajija koji je bio visok sedam katova. Četiri kata je razrušio Aurangzeb na političkoj osnovi. Ipak, tri kata su još preostala. Ako netko ode tamo, vidjet će kako je to krasno remek djelo, u tom hramu. Znači li to da su svi ti kraljevi i bogati ljudi, da su svi bili budale ? A sada u ovom ćasu smo svi veoma inteligentni? Ne. Oni nisu budale. To je objašnjeno u molitvama Prahlada Maharađa. Naivātmanaḥ prabhur ayaṁ nija-lābha-pūrṇo (SB 7.9.11). Ne možete zadovoljiti Gospodina izgradnjom lijepog hrama, no On je ipak zadovoljan. Ipak, On je zadovoljan. On je nija-lābha-pūrṇo. On je potpuno zadovoljan sam sa sobom jer On nema želja. Mi imamo želje. Pretpostavimo da je unajmljujem jedan mali stan. A netko dođe i kaže, Swamiji, dođi. Ja ću izgraditi jako lijep, otmjen hram. Samo dođi ovamo. Oh, da onda ću ja osjećati veliku obvezu. A je li Krišna, Bog takav? On može izgraditi mnogo lijepih planeta, ne samo jednu, dvije, milione i mijijarde, s tako mnogo oceana i brežuljaka i planina i šuma, i napuniti ih živim bićima. Pa zašto On tada teži da Mu ja izgradim hram? Ne.To nije razlog.