HR/Prabhupada 0819 - Asrama predstavlja stanje za duhovnu kultivaciju

From Vanipedia


Asrama predstavlja stanje za duhovnu kultivaciju
- Prabhupāda 0819


Lecture on SB 2.1.2-5 -- Montreal, October 23, 1968

Prabhupāda:

śrotavyādīni rājendra
nṛṇāṁ santi sahasraśaḥ
apaśyatām ātma-tattvaṁ
gṛheṣu gṛha-medhinām
(SB 2.1.2)

Ista tema, da oni koji su previše vezani u njihove obiteljske odnose, gṛheṣu gṛha-medhinām. Gṛhamedhī znači onaj koji od doma radi centar svojih aktivnosti. On se zove gṛhamedhī. Ima dvije riječi. Jedna riječ je gṛhastha, a druga je gṛhamedhī. Koji je značaj ovih dviju riječi? Gṛhastha znači onaj... ne samo gṛhastha. Zove se gṛhastha-āśrama. Kada god mi govorimo o āśramu, ona ima duhovan odnos. Stoga sve ove četiri podjele drušva - brahmacārī-āśrama, gṛhastha-āśrama, vānaprastha-āśrama, sannyāsa-āśrama. Āśrama. Āśrama znači... kada god... Āśrama, ta riječ, je postala i pomalo popularna u vašoj zemlji također. Āśrama znači priliku za spiritualno uzdizanje. Općenito, mi mislimo na to. I ovdje također, ima toliko mnogo yoga-āśrama. Vidio sam u New Yorku toliko mnogo āśrama. "New York Yoga Āśrama," "Yoga Društvo," poput toga. Āśrama znači da ima spiritualnu povezanost Nije bitno da li je čovjek... Gṛhastha znači, život sa obitelji, žena i djeca.

Stoga ostati sa obitelji i djecom nije diskvalifikacija za duhovni napredak. To nije diskvalifikacija jer nakon svega, svatko se mora roditi od oca i majke. Stoga svi veliki ācārye, veliki duhovni vođe, ionako, oni su došli od oca i majke. Stoga bez kombinacije oca i majke, ne postoji mogućnost začinjanja velike duše. Ima toliko mnogo primjera velikih duša poput Śaṅkarācārya, Gospodina Isusa Krista, Rāmānujācārya. Iako nisu imali veliku titulu, svejedno, oni su došli od gṛhasthas, oca i majke. Stoga gṛhastha, ili obiteljski život, nije diskvalifikacija. Ne bismo smjeli misliti, da se samo brahmacārīji ili sannyāsīji mogu uzdignuti do duhovne razine, dok se oni koji žive sa ženom i djecom, ne mogu. Ne. Caitanya Mahāprabhu je jasno izjavio u Caitanya-caritāmṛta da

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā sei 'guru' haya
(CC Madhya 8.128)

Caitanya Mahāprabhu je rekao, "Nije bitno da li je osoba gṛhastha, ili sannyāsī ili brāhmaṇa ili nije brāhmaṇa. Nije bitno. Jednostavno ako je netko svjestan Krišne, ako je uzdignut u svjesnosti Krišne, tada je on, želim reći, on može postati duhovni učitelj." Yei kṛṣṇa-tattva-vettā sei guru haya (CC Madhya 8.128). Tattva-vettā znači onaj koji zna znanost o Krišni. To znači potpunu svjesnost Krišne. Sei guru haya. Sei znači "on." Guru znači "duhovni učitelj." On ne kaže da "Moraš postati sannyāsī ili brahmacārī. Tada možeš..." Ne. No ovdje je korištena riječ, gṛhamedhī, ne gṛhastha. Gṛhastha nije osuđen. Ako netko živi po reguliranim principima sa ženom i djecom. to nije diskvalifikacija. No gṛhamedhī, gṛhamedhī znači da on nema viših ideja ili više razumijevanje duhovnog života. Jednostavno živeći sa ženom i djecom poput mačaka i pasa, takv se zove gṛhamedhī. To je razlika između ove dvije riječi gṛhamedhī i gṛhastha.