HR/Prabhupada 0822 - Postajete pobožni od kirtana

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Postajete pobožni od kirtana
- Prabhupāda 0822


Lecture on SB 3.28.18 -- Nairobi, October 27, 1975

Harikeśa: Prijevod: "Slave Gospodina se uvijek isplate pjevati, jer Njegove slave povećavaju slave slave Njegovih bhakta. Stoga bi trebali meditirati na Vrhovnu Božansku Osobu i na Njegove bhakte. Trebali bi meditirati na vječni oblik Gospodina sve dok naš um ne postane usredotočen."

Prabhupāda:

kīrtanya-tīrtha-yaśasaṁ
puṇya-śloka-yaśaskaram
dhyāyed devaṁ samagrāṅgaṁ
yāvan na cyavate manaḥ
(SB 3.28.18)

To se zove meditacija. Yāvan - dok god je um uznemiren i odlazi od subjekta meditacije, trebali bi vježbati ovaj kīrtana. Kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (CC Adi 17.31). Caitanya Mahāprabhu preporučuje da bhakta mantra uvijek, dvadeset i četiri sata. Kīrtanya: "Isplati se pjevati." Isplati se pjevati, zašto? Puṇya ślokasya. Puṇya ślokasya... Puṇya śloka yaśaskaram. Čak i ako ne usredotočiš svoj um - kīrtana znači usredotočiti svoj um - no čak i ako ne usredotočiš svoj um, i dalje si na dobitku. Što više slaviš Gospodina, postaješ pobožniji jednostavno sa kīrtanom. Nije potrebno da razumiješ, no ako mantraš Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, onda postaješ pobožan. Puṇya-śloka. Krišnino drugo ime je Puṇya-śloka, Uttama-śloka. Jednostavno mantrajući "Kṛṣṇa," postaješ pobožan. Stoga dhyāyed devaṁ samagrāṅgam.

Dhyāna, meditacija, treba početi od lotusovih stopala. Čim počneš sa kīrtana, prvo usredotoči svoj um na lotusova stopala, a ne da odmah skočiš na lice. Izvježbaj se da miliš prvo na lotusova stopala, zatim više, koljena, zatim bokove, zatim trbušćić, zatim prsa. Na taj način, na kraju dođi do lica. To je proces. To je opisano u Drugom Pjevanju. Proces je kako misliti o Krišni, man-manā bhava mad-bhaktaḥ (BG 18.65). To je meditacija. Stoga ovo... sa kīrtanom postaje vrlo jednostavno. Ako mantraš Hare Kṛṣṇa mahā-mantra dvadeset i četiri sata poput Haridāsa Ṭhākura... To nije moguće. Stoga koliko je god moguće. Tīrtha-yaśasa. Kīrtana... To je također kīrtana. Mi pričamo o Krišni, čitamo o Krišni, čitamo o Krišninim uputama u Bhagavad-gīti ili čitamo o Krišninim slavama u Śrīmad-Bhāgavatamu. To je sve kīrtana. Nije samo pjevanje sa muzičkim instrumentima kīrtana. Ne. Bilo što da govoriš o Krišni, to je kīrtana.