HR/Prabhupada 0821 - Pandita nije onaj tko ima diplomu .Pandita znači sama-cittah

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0820
Sljedeća stranica - Video 0822 Go-next.png

Pandita nije onaj tko ima diplomu .Pandita znači sama-cittah
- Prabhupāda 0821


Lecture on SB 5.5.3 -- Vrndavana, October 25, 1976

U Kali-yugi brāhmaṇa znači jedna dva-paisa nit, to je sve. No to nije brāhmaṇa. Brāhmaṇa znači śamo damo titikṣā(BG 18.42). To su simptomi. Slično tome, mahātmā ne znači odjeća. No ljudi su iskoristili tu odjeću, veśopajivibhiḥ (SB 12.3.38). U Indiji još uvijek, iako je pogođena siromaštvom, ako osoba obućena u odjeću boje šafrana ode u selo, ona nema problema. Svatko će ga zvati, pozvati ga, dati mu skrovište, dati mu hranu. Svejedno, (Hindus: "Gospodine, dođite ovdje. Uzmite prasadam.") Svi će pitati. Siromašni ljudi su iskorišteni. Bez ikakve edukacije, bez ikakve..., oni pokušavaju rješiti ekonomske probleme. Ovdje također u Vrindavanu ćeš pronaći da je toliko mnogo ljudi došlo ovdje, zato jer ovdje ima puno chartra. Dobit ćeš besplatan cāpāṭi, ḍāl. Vidjet ćeš ujutro toliko mnogo iz klase jadnika, došli su u Vrindavan samo po ovaj kruh i dal. I oni skupljaju i razmjenjuju. Oni kupuju bīḍī.

Stoga se sve, u Kali-yugi, sve se iskorištava. No śāstra je dala uputu tko je brāhmaṇa, tko je mahātmā. Stoga je ovdje dan jedan tip mahātme: mahāntas te sama-cittāḥ(SB 5.5.2). Oni su jednaki. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā (BG 18.54).Samaḥ sarveṣu bhūteṣu. To je mahātmā. On je samospoznat, spoznao je Brahman, stoga on ne diskriminira, bilo čovjeka do čovjeka ili čovjeka do životinje. Čak...

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gave hastini
śuni caiva śvapāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

Pandita ne znači onaj koji ima ima diplomu. Pandita znači sama-cittah. To je sama-cittāḥ. Cāṇakya Paṇḍita je također rekao da,

mātṛ-vat para-dāreṣu
para-dravyeṣu loṣṭra-vat
ātma-vat sarva-bhūteṣu
yaḥ paśyati sa paṇḍitaḥ

On je paṇḍita. U protivnom je nitkov. Mātṛ-vat para-dāreṣu. Čim vidiš ženu, osim svoje žene, odmah je oslovljavaš sa "majko". odmah ju oslovljavaš sa "majko". To je paṇḍita. To je paṇḍita. Ne da govori, "šuš muš", sa drugim ženama. Taj je nitkov. Stoga mātṛ-vat para-dāreṣu para-dravyeṣu loṣṭra-vat: ne dirati tuđe vlasništvo. Smeće nitko ne dira. No ljudi su toliko nesretni. Vidio sam u Hong Kongu, oni grabe hranu iz smeća poput pasa. Vidio sam. Netko baci nešto hrane, i to se pokupi. Ljudi su toliko nesretni. Stoga smeće nitko ne dira. No u Kali-yugi netko mora prebirati po papirima, želim reći po ostacima odjeće, da bi napravio nekakav posao u smeću. Smeće je nedodirljivo, no u Kali-yugi ljudi su tako nesretni. da će i iz smeća izvaditi nešto vrijedno.

Stoga, mahāntas, ovo su simptomi. Sama-cittāḥ: oni nemaju takve stvari, "Oh, ovdje je Hindu, ovdje je Musliman, ovdje je bogataš, ovdje je siromah." Ne. On je milostiv prema svakome. To je božija osobina.