HR/Prabhupada 0831 - Ne možemo slijediti asadhu - margu. Trebamo slijediti sadhu-margu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0830
Sljedeća stranica - Video 0832 Go-next.png

Ne možemo slijediti asadhu - margu. Trebamo slijediti sadhu-margu
- Prabhupāda 0831


The Nectar of Devotion -- Vrndavana, November 13, 1972

Pradyumna: " Ova sādhana-bhakti, ili prakticiranje predanoga služenja, se može podijeliti na dva dijela. Prvi dio se naziva regulativni principi. Osoba bi trebala slijediti ove regulativne principe po navođenju duhovnog učitelja ili autoritativnih spisa."

Prabhupāda: Da. Ovi regulativni principi znače da ne izmišljate ništa. Regulativni princip označava autoritet - kao što su i spomenuti u autoritativnim spisima, i potvrđeni od strane duhovnog učitelja. Jer mi sami ne znamo. Kada je duhovni učitelj potvrdio, da, onda je u redu. Sādhu guru, sādhu-śāstra-guru-vākya, tinete kariyā aikya. Istu izjavu je dao Narottama dāsa Ṭhākura. Sādhu, principe koje slijedimo, sādhu-mārga-anugamanam. Ne možemo slijediti . asādhu-mārga.Moramo slijediti sādhu-mārga. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ(CC Madhya 17.186).. Ne možemo slijediti novotarije, izmišljati neku pjesmu, izmišljati neke ideje. Ne možemo pratiti to. Ona pjesma koja je autoritativna, nju bi trebali pjevati. Ona metoda koja autoritativna, nju bi trebali slijediti. Sādhu-guru-śāstra-vākya. Sādhu and guru slijede načine śāstra. śāstre označavaju sādhua i gurua. I zato su sādhu i guru i śāstra jednoznačni. I zato se moraju potkrepljivati . Ako neki sādhu govori suprotno od śāstra, onda on nije sādhu. Ako nečiji guru govori suprotno od śāstra, onda on nije guru. śāstre označavaju originalnoga gurua i sādhua. Što mislimo pod śāstrama? Kao i u Śrīmad-Bhāgavatamu. Śrīmad-Bhāgavatam znači da proučavamo originalni karakter sādhua i gurua. Kao što su Prahlāda Mahārāja, Prahlāda-caritra, Dhruva-caritra, Ambarīṣa-caritra, Pāṇḍavas, Bhīṣma. Bhāgavata označava slave Bhagavāna i bhaga, bhakta. To je sve. To je Bhāgavatam. sādhu-guru-śāstra-vākya, tinete kariyā aikya.

To je sādhana-bhakti. Moramo uzeti instrukcije duhovnoga učitelja. Ādau gurvāśrayam, sad-dharma-pṛcchāt. Tko treba duhovnog učitelja? Onaj tko je radoznao u sad-dharmi, ne u asad-dharmi. Sad-dharma-pṛcchāt. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (SB 11.3.21).. Osobi je potreban duhovni učitelj kad je uporan i radoznao u proučavanju transcendentalnih tema. Duhovni, duhovni učitelj... Prihvatiti duhovnog učitelja nije moda. Kao što bi to bilo imati psa, ljubimca, slično, ako držimo duhovnog učitelja, ljubimca duhovnog učitelja, da bi se izbavili iz grješnih aktivnosti, to ne znači prihvatit duhovnog učitelja. Duhovni učitelj znači ad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34).. Trebali bi prihvatiti duhovnog učitelja onda kad mislite da se možete potpuno predati, i ponuditi mu svoju službu. To je duhovni učitelj. Sādhu-mārga-anugamanam. Sad-dharma-pṛcchāt. Duhovni učitelj se preporuča osobi koja je zainteresirana za transcendentalne teme. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā(BG 4.34).. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12). Tad-vijñāna, ta vijñāna, znanost o duhovnom životu. Osoba koja je zainteresirana za znanost o duhovnom životu, ne bi smjela uzeti duhovnog učitelja samo zbog mode. Ne. Osoba mora biti ozbiljna. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (SB 11.3.21).. Prije svega, osoba mora znati u svezi koje teme je radoznao, materijalne, ili duhovne. Ako je stvarno zainteresiran za duhovnog učitelja, onda bi trebao tražiti , odgovarajućega, iskrenog duhovnog učitelja. Gurum eva abhigacchet. Mora doznati. To nije opcija. Mora. Morate, ne možete to izbjeći. Bez iskrenog odgovarajućeg duhovnog učitelja ne možete ići korak dalje.