HR/Prabhupada 0882 - Krišni je veoma stalo da vas vrati natrag kući, natrag Bogu, no mi smo tvrdoglavi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišni je veoma stalo da vas varti natrag kući, natrag Bogu, no mi smo tvrdoglavi
- Prabhupāda 0882


730413 - Lecture SB 01.08.21 - New York

Ne možete pristupiti neograničenome vašim ograničenim znanjem. To nije moguće. Dakle, milošću bhakta poput Kunti devi,— možete razumjeti da postoji Vasudeva. Sve-prožimajuća Apsolutna Istina, Nad Duša, Vasudeva, On je tu. Kṛṣṇāya vāsudevāya (SB 1.8.21). Dakle ta, vasudeva realizacija je moguća impersonalistima nakon mnogo, mnogo rođenja. Ne olako.

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ
(BG 7.19)

Sudurlabhaḥ, veoma rijetko, mahātmā, širokoguma. No oni koji ne shvaća Krišnu, oni su siromašnog uma. Ako je netko postao širokog uma, tada, milošću Krišne on može ( shvatiti) Krišnu.

Sevonmukhe hi jihvādau (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234). Taj proces je sevonmukha, služenje. Služenje, počevši s jezikom, omogućava vasudeva realizaciju. Služba, prva služba je śravaṇaṁ kīrtanam (SB 7.5.23). Mantrajte Hare Krišna mantru i slušajte ponovno i ponovno i uzimajte prasadam. To su dvije dužnosti jezika. Tako ćete realizirati. To je veoma jednostavna metoda. Sevonmukhe hi jihvādau svayam... Krišna će se razotkriti, ne da ćete vi vašim nastojanjem shvatiti Krišnu, već vaše nastojanje u služenju s ljubavlju, to vas učiniti kvalificiranim. Krišna će se razotkriti. Svayam eva sphuraty adaḥ. Krišni je veoma stalo da vas povede natrag kući, natrag Bogu. No mi smo tvrdoglavi. Mi ne želimo. Tako On stalno pronalazi načine kako vs može povesti, povesti vas natrag kući. natrag Bogu. Kao i otac koji vas voli. Sin nitkov, napustio je oca. luta ulicama i nema skloništa, nema hrane, pati tako mnogo. Ocu je još više stalo da vrati dječaka kući. Slično tomu, Krišna je Vrhovi Otac. Sva ova živa bića unutar materijalnog svijeta, ona su posve jednaka tom izgubljenom djetetu jednog velikog, bogatog čovjeka, koja lutaju ulicom. Dakle, najveća dobrobit je dati ljudskom društvau svjesnost Krišne. Najveća...Ne možete dati nikakvu dobrobit, bilo koja vrsta materijanog dobitka neće zadovoljiti živo biće. Ako ste mu dali svjesnost Krišne.... To je jednak proces. Uznemiren dječak luta ulicom. Ako ga podsjetimo, Dragi moj dječaće, zašto toliko patiš? Ti si sin takvog i takvog veoma bogatog oca. Tvoj otac ima tako veliko imanje, Zašto lutaš ulicom? I ako dođe do svoje spoznaje: Da, ja sam sin takvog i takvog velikog čovjeka. Zašto da lutam ulicom? On se vraća natrag kući. Yad gatvā na nivartante (BG 15.6).

Dakle, to je najbolja služba, izvijestiti ga da je On dio i čestica Krišne. Ti si sin Krišne. Krišna je pun obilja, šets vrsti obilja. Zašto putiješ, zašto truneš u ovom materijanom svijetu? To je najveća služba, svjesnost Krišne. No, maya je veoma jaka. Ipak, dužnost je svakog Krišninog bhakte da pokuša prosvijetliti svakoga u svjesnost Kiršne. Upravo kao što ističe Kunti devi. Najprije je rekla, alakṣyaṁ sarva-bhūtānām antar bahir avasthi (SB 1.8.18)... Iako je Krišna, Svevišnja Osoba, i on je izvana i unutra, nitkovima i budalama, On je nevidljiv. Zato ona ističe: Evo, ovdje je Gospodin, kṛṣṇāya vāsudevāya (SB 1.8.21)." On je sveprožimajući, Svevišnja Božanska Osoba, no, On je veoma zadovoljan da postane sin Devaki. Devakī-nandanāya. Devakī-nandanāya. Devaki.nandana se spominje u Atharva- Vedi također. Krišna dolazi kao Devaki-nandana, a Njegov očuh je Nanda-gopala, Nanda Maharađ.