HR/Prabhupada 0924 - Samo negativno nema smisla. Mora biti i nešto pozitivno

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0923
Sljedeća stranica - Video 0925 Go-next.png

Samo negativno nema smisla. Mora biti i nešto pozitivno
- Prabhupāda 0924


730422 - Lecture SB 01.08.30 - Los Angeles

Onaj tko je završio sa grešnim životom Yeṣām anta-gataṁ pāpaṁ janānāṁ puṇya-karmaṇām (BG 7.28).. Tko može završiti s grešnim životom? Onaj tko je angažiran u pobožne aktivnosti Jer osoba mora imati aktivnosti , uključiti se Ako je osoba uključena u pobožne aktivnosti, prirodno njegove grešne aktivnosti će nestati Na drugu stranu, i svojim snagama bi trebao pokušati razbiti zidove grešnog života S druge strane, mora se angažirati u pobožni život Samo teoretski to nije moguće, jer svi moraju biti uključeni Ako nema pobožnu uključenost, samo teoretski neće uspjeti

Praktični primjer je vaša vlada koja troši milijune dolara da bi zaustavila intoksiciranje Svi to znaju. Ali vlada ne uspijeva Kako se samo zakonom ih možete zaustaviti da uzimaju LSD ili neku drugu intoksikaciju? To nije moguće. Morate ih anagažirati. Onda će to ići automatski Viditi ćete i naše studente koji su odmah prihvatili instukciju " Nema intoksikacije" Odmah su prihvatili. A vlada nije uspjela To je praktično. Paraṁ dṛṣṭvā nivartate (BG 2.59). Ako nekome ne podarite dobar angažman, ne možete ga zaustaviti da bude uključen u loše stvari. To nije moguće I zato mi dajemo dvi strane- dobru angažiranost i u isto vrijeme zabranu Mi ne kažemo samo : " Nema nedopuštenog seksa, nema intoksikacije ,ne ne.." Samo negativno nema smisla. Mora biti i nešto pozitivno Jer svi žele biti uključeni. To je jer smo živa bića. Nismo mrtvi kameni

Drugi filozofi, oni pokušavaju postati mrtvi kameni meditacijom "Neka mislim na prazninu, impersonalizam" Kako umjetno mogu stvoriti prazninu? Tvoje srce i um je puno aktivnosti Sve su to umjetne stvari. To neće pomoći ljudskom društvu Takozvana yoga, takozvana meditacija , sve su budalaštine Jer nema angažiranosti. Ovdje je angažiranosti Svi su ovdje angažiriani da se bude u rano jutro da bi ponudili ārātrika Božanstvim Spremaju ukusnu hranu. Ukrašavaju, rade garlande , toliko angažiranosti Idu u sankirtan, prodaju knjige Angažirani su dvadeset četiri sata. I zato imaju mogućnost da se odreknu grešnog života Paraṁ dṛṣṭvā nivartate(BG 2.59).

Kao Sve je opisano u Bhagavad-giti . Kao i u bolnici U bolnici se nalazi mnogo pacijenata, oni ne jedu ništa na ekadasi To ne znači da poštuju taj dan ? (smijeh) On samo misli o tome "Što ću jesti , što ću jesti , što ću jesti?" Ali ovi studenti , oni slobodnom voljom ne jedu ništa Mi im ne kažemo da ne jedu ništa. Neko voće , to je sve paraṁ dṛṣṭvā nivartate (BG 2.59). Kao i dijete Ima nešto u svojoj ruci. On jede Ako im daš nešto bolje , on će to baciti i uzeti bolju stvar Evo svjesnosti Krsne , bolja angažiranost bolji život , bolja filozofija, bolja svjesnost , sve je bolje Tako mogu odbaciti grešni život i to će promovirati svjesnost Krsne

Ove aktivnosti se ne događaju samo u ljudskom društvu Također i životinjskom svijetu Životinjski svijet, vodeni, jer su svi dijelovi i djelići Krsne Svi oni trunu u ovom materijalnom svijetu Krsna ima plan , ima veliki plan da im prikaže Osobno dolazi. Ponekad šalje svoje povjerljive bhakte Nekad dođe Osobno. Ponekad ostavi instrukcije kao Bhagavad -gitu