HR/Prabhupada 0926 - Bez takve trgovačke razmjene. Drugo se traži. Krsna želi oblik ljubavi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0925
Sljedeća stranica - Video 0927 Go-next.png

Bez takve trgovačke razmjene. Drugo se traži. Krsna želi oblik ljubavi
- Prabhupāda 0926


730423 - Lecture SB 01.08.31 - Los Angeles

Ne bi trebali voljeti Krsnu zbog neke materijalne dobiti Nije da " Krsna daj nam kruh svagdašnji. Onda ću te voljeti Krsna daj mi to . Onda ću te voljeti." Nema takve trgovačke razmjene Drugo se traži. Krsna želi oblik ljubavi Ovdje je rečeno , da pozicija yā te daśā, daśā... Čim je Krsna ugledao Majku Yasodu kako prilazi s konopom prema Njemu On se odmah toliko prepao da su Mu suze krenule "Oh, Majka će me istući" Yā te daśāśru-kalila añjana. Mast je odmah bila isprana I sambhrama. Gledajući prema majci s velikim poštovanjem, sa molbom :" Da, Majko, uvrijedio sam te . Molim te oprosti Mi." To je bio prikaz Krsne Kunti jako cijeni taj prikaz Glava Mu je odmah pala dolje

To je drugi pikaz Krsnine savršenosti, iako je On Vrhovna Božanska Ličnost... U Bhagavad -giti On kaže: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7).. " Moj dragi Arjuna , nema superiornijeg bića poviše Mene. Ja sam najveći." Mattaḥ parataraṁ na anyat. Nema nikoga drugoga." Vrhovna Božanska ličnost , poviše kojeg nema nikog drugog Vrhovna Božanska Ličnost naginje glavu pored Majke Yasode Ninīya, vaktraṁ ninīya On priznaje : " Moja draga Majko, da, uvrijedio sam te ." Ninīya vaktraṁ bhaya-bhāvanayā, sa strahom , Sthitasya Ponekad kad bi Yasodamata, Majka Yasoda vidjela da se dijete previše prepalo, i ona bi se uznemirila Ako je dijete uznemireno.. to je psihologija Mentalna reakcija Majka Yasoda nije htjela da Krsna pati od njezine kazne To nije bilo za Krsnu, to nije bila svrha Majke Yasode Ali kada Majka osjeća toliko uzemirenje, dijete

Sistem je još prisutan u Indiji, kada dijete previše uzrokuje uzemirenja on se zaveže na nekom mjestu. To je sistem Majka Yasoda je isto napravila. Sā māṁ vimohayati. Ovaj prikaz se cijeni među čistim bhaktama uviđaju koliko je velika Vrhovna Ličnost da se On ponaša kao savršeno dijete Kada se On igra kao dijete , igra se savršeno Kada ima ulogu muža, 16 000 žena, ponaša se savršeno kao muž Kada ima ulogu ljubavnika gopija, koju igra savršeno kada ima ulogu prijatelja dječaka pastira, koju igra savršeno

Dječaci pastiri ovise o Krsni Žele okusiti palmino voće ali tu je bio demon , Gardabhāsura, koji nije dopuštao nikome da uđe među ta stabla Ali prijatelji Krsne, dječaci pastiri su zatražili: "Krsna mi želimo kušati to voće, ako bi mogao..." "Da" Krsna je odmah krenuo Krsna i Balarama su krenuli u šumu , i demoni oni žive tamo u sjenama magaraca i odmah su došli udarcem noge izbaciti Krsnu i Balarama Balaram je uhvatio jednog i odmah ga bacio na vrh stabla i demon je umro. Prijatelji su bili dužni Krsni Svugdje je bilo vatre. Nisu su znali ništa "Krsna" "Da" "Krsna je spreman Krsna je odmah progutao vatru. Bilo je toliko napada demona Svaki dan , svi dječaci bi se vratili kući i pričali majci "Majko. Krsna je tako divan. Vidite. To se dogodilo danas." I majka bi rekla: " Da, Krsna je divan ." Toliko puno. To je sve Oni neznaju da je Krsna Bog, Krsna je Vrhovna Ličnost Krsna je divan . I njihova ljubav raste Što više uviđaju Krsnine prekrasne aktivnosti , više ljubavi osjećaju "Možda je On polubog. Da " To je njihovo mišljenje Kada je Nanda Maharaja šetao pokraj njegovih prijatelja koji su pričali o Krsni "Oh, Nanda Mahraja tvoje dijete Krsna je toliko divan "Da, vidim . Možda je polubog." To je sve. " Možda" To nije sigurno. (smijeh) Stanovnici Vrndavana, njih nije briga tko je Bog, a tko nije Bog to nije njihov zadatak. Ali oni žele Krsnu i vole Krsnu . To je sve