HR/Prabhupada 0935 - Stvarna nužnost života je pružanje udobnosti duše

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Stvarna nužnost života je pružanje udobnosti duše
- Prabhupāda 0935


730425 - Lecture SB 01.08.33 - Los Angeles

Rečeno je da... Sada objašnjavam stih Dharmasya glānir bhavati. To je dharmasya glāniḥ, zagađenje dužnosti Dharma znači dužnost. Dharma nije vrsta vjere U Engleskom rječniku rečeno je :" religija znači vjera" Ne, ne, To nije to Dharma znači prava konstitucionalna dužnost. To je dharma Ako imate informacije o duši ako ne znate koja je potreba duše, i samo ste usmjereni na tjelesne potrebe života, tjelesne udobnosti... Tjelesne udobnosti vas neće spasiti

Recimo da je čovjek jako ugodno situiran Je li to znači da on neće umrijeti? On će umrijeti Samo sa tjelesnim udobnostima ne možete postojati Opstanak najjačih. Borba za preživljavanje Ako samo brinemo o tijelu, to se zove , dharmasya glāniḥ, zagađenost Osoba mora znati koje su potrebe tijela i koje su potrebe duše Prava nužnost života je pružanje udobnosti duše a dušu se nemože zadovoljiti sa materijalnim prilagodbama Jer je duša drugačiji identitet, duši se mora dati duhovna hrana Duhovna hrana je svjesnost Krsne Ako duši date duhovnu hranu

Hrana, je, kada je netko bolestan , morate mu dati dijetu i lijek Dvije stvari su potrebne. Ako samo date lijek , bez dijete, to neće biti veoma uspješno. Obe stvari Pokret svjesnosti Krsne je namijenjen za davanje hrane, dijete i lijeka, za dušu Lijek je Hare Krsna maha-mantra.Bhavauṣadhāc chrotra-mano-'bhirāmāt ka uttamaśloka-guṇānuvādāt pumān virajyeta vinā paśughnāt (SB 10.1.4).. Parīkṣit Mahārāja je rekao Śukadeva Gosvāmīju, Ova diskusija Bhagavata koju si mi pripremio, nije obična stvar." Nivṛtta-tarṣair upagīyamānāt. Bhāgavata diskusija je otkrivena osobi koja je nivṛtta-tṛṣṇā. Trsna, trsna znači žuditi Svi u ovom materijalnom svijetu žude Onaj tko je oslobođen požude on može okusiti Bhagavatu, ukus To je talva stvar.Nivṛtta-tarṣaiḥ... Slično bhāgavata znači i Hare Kṛṣṇa mantra koja je isto bhāgavata. Bhagavat označava sve što je u vezi s Vrhovnim Gospodinom To se naziva bhagavatom. Vrhovni Gospodin se naziva Bhagavan Bhāgavata-śabda, i u relaciji s Njim, sve, bhāgavata-śabda se pretvara u bhāgavata-śabda.

Parīkṣit Mahārāja je rekao da ukus Bhāgavata možet biti otkriven osobi koja se o slobodila žudnje za materijalnim željama Nivṛtta-tarṣair upagīyamānāt. A zašto bi se takva stvar trebala okusiti? Bhavauṣadhi. Bhavauṣadhi, lijek za našu bolest rađanja i umiranja Bhavau znači "postati".