HR/Prabhupada 0965 - Osoba treba uzesti utočište onoga koji je svoj život posvetio Krsni

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Osoba treba uzesti utočište onoga koji je svoj život posvetio Krsni
- Prabhupāda 0965


720000 - Lecture BG Introduction - Los Angeles

Mayavadi filozofi, oni misle da je Apsolutna Istina impersonalna

mayy āsakta-manāḥ pārtha
yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ
asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ
yathā jñāsyasi tac chṛṇu
(BG 7.1)

Krsna je dao savjet Arjuni , " Što je Bog?" Koncepcija Boga, koliko god špekulirali, ne može biti savršena, jer je Bog neograničen, sveprožimajući.Mi smo ograničeni Osim ako se Bog Osobno otkrije bhakti , drugačije nije moguće razumijeti što je Bog Zato, Bog Osobno, Krsna , govori o Sebi Procesi su mayy āsakta-manāḥ. Osoba mora povećati vezanost za Krsnu Imamo vezanosti za materijalne stvari, to moramo preobraziti Naše stanje je da moramo imati vezanost za nešto.To je činjenica Sada, u tjelesnom shvaćanju života, imamo vezanost za ovo tijelo i sve što održava ovo tijelo, i za to imamo vezanost Kao što sam vezan za svoju ženu.Zašto? Postoji milijuna i tisuća žena, prekrasnih žena. Za njih nemam vezanost Ali iako moja žena nije najljepša, ta moja vezanost za nju je činjenica Zašto?Zbog njezine relacije s mojim tijelom Slično, imam vezanost za moju zemlju, Imam vezanost za moj dom, moje, za mnogo stvari , jer mislim da sam ovo tijelo i sve u vezi s ovim tijelom , mislim da je moje Trenutno, moja koncepcija "ja" i "Moje" je kriva Zato, ako preobrazimo svoju vezanost za Krsnu onda ćemo moći razumijeti Krsnu, ili Boga, savršeno dobro Krsna je kao Sunce. Kada je prisutna svjetlost, možete vidjeti Sunce i sebe također Bez svjetlosti, u tami noći, ne možete vidjeti sunce niti sebe Zato je proces mayy āsakta-manāḥ, razvijanje svjesnosti Krsne Mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ.

To je yoga Yoga znači povezivanje. Yogaṁ yuñjan... Yoga bi se trebala prakticirati u povezivanju s Krsnom Rečeno je , mad asraya. Mad znači ja, ili moje I asraya znači uzimanje utočišta Ili uzmite utočište Krsne , ili predstavnika Krsne Naravno , nije moguće za nas da uzmemo utočište Krsne, jer Krsna nije prisutan sada Ali Njegov predstavnik je tu Osoba mora uzesti utočište Njegovog predstavnika I prakticirati bhakti-yogu, fokusirati um na Krsnu To se zove svjesnost Krsne Osoba treba uzeti utočište onoga koji je svoj život posvetio Krsni i po njegovim uputama, moramo prakticirati razvijanje svjesnosti Krsne, i onda će se Krsna otkriti Otkrivanje, propocionalno otkrivanje je propocionalni napredak kada se Krsna vidi izravno