HR/Prabhupada 1010 - Možete vidjeti drvo, kamen. Ne možete vidjeti što je duh

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 1009
Sljedeća stranica - Video 1011 Go-next.png

Možete vidjeti drvo, kamen. Ne možete vidjeti što je duh
- Prabhupāda 1010


750713 - Conversation B - Philadelphia

Anne jackson: Imam samo još jedno pitanje, i ono je također sa stajališta vanjskih osoba. Meni se čini da je jedan od najtežih aspekata koje netko treba usvojiti iz svjesnosti Krišne, i koji je odrastao izvan toga gledišta, su Božanstva, i ideja da oni predstavljaju Krišnu.

Prabhupada: Božanstva?

Novinar: Možete li malo o tome popričati?

Prabhupada: Da. U ovom trenutku, pošto vas nisu učili da vidite Krišnu, Krišna se milostivo pojavljuje pred vama da biste Ga mogli vidjeti. Vi možete vidjeti drvo, kamen. Vi ne možete vidjeti što je duh. Vi čak ne vidite sebe. Vi mislite, Ja sam ovo tijelo. Ali vi ste duhovna duša. Vi svakodnevno vidite vašeg oca i majku, i kad aotac ili majka umre, vi plačete. Zašto plačete? Sada je moj otac otišao. Kamo je vaš ota cotišao? On ovdje leži. Zašto kažete da je otišao? Koja je to stvar koja je otišla? Zašto kažete, Moj je otac otišao, iako on leži na krevetu? Vi ste svakodnevno viđali oca, A sada kažete, Moj je otac otišao. Dakle... Ali, on leži na krevetu. Tko je otišao? Koji je vaš odgovor ?

Anne Jackson: ( nije dobro čula) Gdje je Bog ?

Jayatirtha: Tko je otišao? Ako vidite mrtvog oca a kažete da je on umro, što je umrlo?

Anne Jackson: Njegov otac.

Prabhupada: Tko je taj otac?

Anne Jackson: Samo je materijalno tijelo otišlo.

Prabhupada: Materijalno tijelo je tamo, leži na krevetu.

Ravindra-svarupa: Njegovo tijelo je tamo. A vi kažete, Moj je otac otišao. Dakle što je otišlo?

Anne Jackson: Pa, njegova duša je još uvijek tamo...

Prabhupada: A je ste li vi vidjeli tu dušu?

Anne Jackson: Ne.

Prabhupada: Dakle, vi ne možete vidjeti dušu, a Bog je Vrhovna Duša. Stoga, da vam ukaže naklonost , On se pred vama pojavio poput drveta i kamena kako biste Ga mogli vidjeti. Anne Jackson: Oh, razumijem. Prabhupada: On je sve. On je duša i materija, sve. Ali vi Ga ne možete vidjeti kao duhovnu jedinku. Zato se On pojavio u materijalnom obliku, da biste Ga vi mogli vidjeti. To je Božanstvo. On je Bog, ali vi Ga u ovom trenutku ne možete vidjeti u Njegovom originalnom duhovnom obliku. Zato, iz Njegove neobvezujuće milosti, On se pojavio pred vama kao napravljen od drveta i kamena da biste Ga vi mogli vidjeti. Anne Jackson: Hvala vam mnogo.

Prabhupada: Hare Krišna. Hm, onda vi ćete svakodnevno dolaziti na naše sastanke?

Sandy Nixon: Ne svakodnevno, ali ja ću doći.

Prabhupada: To je lijepo. Sandy Nixon: Daa.