HR/Prabhupada 1037 - U ovom materijalno svijetu, vidimo da je gotovo svatko zaboravio Boga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

U ovom materijalno svijetu, vidimo da je gotovo svatko zaboravio Boga
- Prabhupāda 1037


730809 - Conversation B with Cardinal Danielou - Paris

Prabhupada:...prst je dio i djelić moga tijela, ali njegova je dužnost da služi tijelu. Upitam prst: Dođi ovamo. I on čini ovako. Upitam prst : Dođi ovamo. On čini... Dakle, dužnost je prsta da služi cjelinu. On je dio. A tijelo je cjelina. Dakle, dužnost dijela i djelića je da služi, ponudi službu cjelini. To je prirodno stanje.

Yogesvara: (Prirodno stanje je da dio i djelić ponudi službu cjelini.)

Kardinal Danielou: Slažem se s tim...

Prabhupada: Molim da završm.

Kardinal Danielou: Da, i ja mislim tako da je dužnost svakog stvorenja je da služi Boga, da. Služba Božja.

Prabhupada: Da. Dakle, kada živo biće zaboravi ovu službu, to je materijani život.

Kardinal Danielou: To je...?(Kada nema svoju službu...?)

Yogesvara: ( Kada živo biće zaboravi)

Kardinal Danielou: (Dakle, to jest tako, onda je tako.)

Prabhupada: Stoga, u ovom materijalnom svijetu mi nalazimo da je gotovo svatko zaboravio Boga.

Yogesvara: (U ovom materijalnom svijetu mi nalazimo da je gotovo svatko zaboravio Boga)

Kardinal Danielou: ( Jest to je tako.)

Prabhupada: Zaključak je da je ovaj materijalni svijet stvoren...

Kardinal Danielou: Stvoren...

Prabhupada: Stvoren za zaboravljene duše.

Yogesvara: (Zaključak je da ovaj materijalni svijet postoji samo za duše koje su zaboravile Boga)

Kardinal Danielou: Da.

Prabhupada: I ovdje je naš posao da ih ponovno oživimo u svjesnost Boga.

Yogesvara: ( Dakle, naš zadatak je da ih osvjestimo. )

Kardinal Danielou: Da. Prabhupada: Dakle, to je proces prosvjetljavanja živih bića, posebno ljudskih bića, jer u životinjskom obliku života, osoba ne može biti prosvijetljena. Niti životinja može shvatiti što je Bog.

Kardinal Danielou: Da, da. Prabhupada: Jedino je ljudsko biće ono koje to može razumjeti. Ako ga učimo, tada on može doći do svjesnosti Boga.

Kardinal Danielou: Da, da. To je istinito.

Prabhupada: Dakle, ova je kreacija namijenjena zaboravljenim dušama, da im se da prilika za oživljavanje njihove svjesnosti Boga.

Yogesvara:Je li vam to jasno?

Kardinal danielou: Da, jasno mi je. Veoma, veoma mi je jasno. Veoma jasno.

Prabhupada: A za taj zadatak, Bog se ponekad i sam osobno pojavljuje. Ponekad šalje Svoga predstavnika, Svoga sina, ili Svoga bhaktu, Svoga slugu. I to se stalno dešava. Bog želi da ove zaboravljene duše treba vratiti natrag kući, natrag Svevišnem Bogu.

Kardinal Danielou: Da. Vratiti, da.

Prabhupada: Dakle, s Njegove strane, postoji stalni napor da se razbudi njihova svjesnost Boga.

Kardinal danielou: Da, Prabhupada: Sada, ta svjesnost Boga se može razbuditi u ljudskom obliku života, a ne u nekom drugom obliku života.

Kardinal Danielou: Ne može u drugom, da.

Prabhupada: Možda, vrlo rijetko, ali u ljudskom obliku života... (na stranu) Gdje je voda?

Yogesvara: Ona kaže da dolazi s njom...

Prabhupada: A tako. Ljudsko biće ima predispoziciju da probudi svoju uspavanu svjesost Boga.

Yogesvara: ( To je posebice dužnost ljudskog bića.)

Kardinal danielou: Da.

Prabhupada: Dakle, najbolja služba za ljudski rod jest razbuditi svjesnost Boga:

Kardinal danielou: Da, to je istina, to je istina.

Prabhupada: Najbolja služba: