HR/Prabhupada 1039 - Krava je majka jer mi pijemo kravlje mlijeko. Kako ja mogu tvrditi da ona nije majka

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krava je majka jer mi pijemo kravlje mlijeko. Kako ja mogu tvrditi da ona nije majka?
- Prabhupāda 1039


730809 - Conversation B with Cardinal Danielou - Paris

Prabhupada: Druga je stvar ta, da kako vi možete podržavati da ubijanje životinja nije grijeh?

Yogesvara: ( komentirajte kako ubijanje životinja nije grijeh)

Kardinal Danielou: (da ubijanje životinja nije grijeh?)

Bhagavan: Kako vi to opravdavate?

Kardinal Danielou: Da, jer mi, mi mislimo da postoji razlika u prirodi, između života čovjeka, života duše, i biološkog, biološkog života, i mi mislimo da je cjelokupna kreacija životinja i biljaka data čovjeku od strane Boga, da pomogne čovjeku u namjeri da (nejasno). Isus, Vaša Milosti, je rekao da je jedino duša stvarno biće, a ostalo su pojave i stvarno ne postoje, i mi tako mislimo. Mi mislimo da životinje, biljke nisu stvarna bića. već da su pojavni svijet a da ste samo vi ljudsko biće jedino stvarno biće. I da je u tom smislu, materijalni svijet bez značaja.

Prabhupada: Sada, vas slijedim. Pretpostavimo da vi živite u ovoj kući. Dakle, vi niste ta kuća, to je činjenica.

Kardinal Danielou: Da. Da.

Prabhupada: Ali ako ja dođem i provalim vam u kuću, zar to nije vama nezgodno?

Kardinal danielou: Da, svakako. Svakako je to nezgodno.

Prabhupada: Dakle, ako vam stvaram nezgodu, nije li to kriminal?

Kardinal Danielou: Meni je to nezgodno, ali je...

Prabhupada: Ne, Ako vam uzrokujem neku nezgodu, nije li to kriminal? Nije li to grešno?

Kardinal Danielou: J amislim da ako postoji ozbiljan razlog, to nije destrukcija samog duhovnog čovjeka. Naprimjer, Posve je savršeno moguće koristiti realitet materijalnog svijeta, prirodnog svijeta za vrijednu dobrobit ljudskog zvanja. Mi mislimo da je to pitanje, pitanje motivacije. Može postojati zao razlog ubijanja neke životinje. Ali ako je to ubijanje životinje da bi se nahranila djeca, muškarci, žene... Mi smo gladni. Tko je gladan?

Bhakta: Gladan.

Kardinal Danielou: Gladni, mi smo gladni, to je dozvoljeo, dozvoljeno... Mi imamo... Teško je reći da u Indiji, kako se kaže 'les vaches' (krave) ?

Yogesvara: Krave.

Kardinal Danielou: Da, krave. Zar nije dozvoljeno ubiti jednu...?

Yogesvara: Krava.

Kardinal Danielou:... kravu da bi se dalo djeci koja su gladna i onima...

Prabhupada: Ne, ne, iz bilo kojeg razloga, mi pijemo kravlje mlijeko. Stoga, ona je majka. Zar ne ?

Yogesvara:( Kaže se, da pošto pijemo kravlje mlijeko, zato je ona naša majka, zar ne?)

Kardinal Danielou: Da. Da, da svakako, svako, ali ona...

Prabhupada: Prema vedskoj verziji, imamo sedam majki, ādau-mātā, izvorna majka, guroḥ patnī, žena učitelja, duhovnog učitelja...

Kardinal Danielou: Da,

Bhagavan: Možete li to shvatiti?

Yogesvara: ( On kaže da prem vedskoj tradiciji, postoji sedam majki, za čovjeka, prirodna majka...)

Prabhupada: Ādau-mātā guroḥ patnī brāhmaṇī, žena svećenika.

Yogesvara: (ubrzo..:)

Kardinal Danielou: (nejasno)

Prabhupāda: Rāja-patnikā, žena kralja, kraljica.

Kardinal Danielou:Da.

Prabhupāda: Četiri. Ādau-mātā guroḥ patnī brāhmaṇī rāja-patnikā, dhenur. Dhenu znači krava. Dhenur dhātrī. Dhātrī znači njegovateljica. Tathā pṛthvī. Pṛthvī znači zemlja. To su sedam majki. Dakle, krava je majka jer mi pijemo mlijeko, kravlje mlijeko. Kardinal Danielou: Da. Prabhupada: Kako onda mogu zanijekati da je ona majka? Dakle, možemo li podržavati ubijanje majke?

Kardinal Danielou: Da, da, to je motiv. Ali mi mislimo da je ...

Prabhupada: Stoga, u Indiji, oni koji jedu meso, njima se preporuča... I to je pod restrikcijom - zabranom. Preporuča se ubiti neku nižu životinju, poput koze, čak do bizona. Ali, ubijanje krave je najveći grijeh.

Kardinal Danielou: Da, da, da, da. Da, da... Ja to znam, ja to znam. A to je za nas, teškoća, teškoća...

Prabhupada: Da, jer je krava majka.

Kardinal Danielou: Da, da, to je tako.

Prabhupada: Vi, vi uzmete mlijeko od majke, a kada ostari, i ne može vam davati mljiko, mislite zato je treba ubiti?

Kardinal Danielou: Da,

Prabhupada: Je li to dobar prijedlog?

Yogesvara: ( Mislite da je to dobar prijedlog da kada je krava ostarjela, da daje mlijeko, da je treba ubiti ?)

Kardinal Danielou: Da, da, da.

Yogesvara: On kaže da. On kaže: Da, to je dobar prijedlog.

Kardinal danielou: Ako, ako je čovjek gladan tada je život čovjeka važniji od života krave. Prabhupada: Stoga, pošto mi zagovaramo svjesnost Krišne, mi molimo ljude, da n ejedu meso, bilo koje.

Kardinal Danielou: Da, da.

Prabhupada: Ali, ukoliko ste vi zbog izvjesnih okolnosti dužni jesti meso, jedite od nekih nižih životinja. Nemojte ubijati krave. To je najveći grijeh. I dokle god će čovjek biti griješan, on neće biti u mogućnosti shvatiti što je Bog. Ali za čovjeka je, glavni posao da shvati Boga i da Ga voli. Ali, ako on ostane griješan, niti može shvatiti Boga, a kamoli, nema tu nikakvog pitanja da bi Ga volio. Stoga, bar iz ljudkog društva, ovo okrutno održavanje klaonica treba zautaviti.

Kardinal Danielou: (što je rekao?)

Yogesvara: ( Rekao je da pošto je u vedskoj literaturi preporučeno, da ukoliko netko treba jesti meso, neka to bude od ubijenih nižih životinja od krave. Za unapređenje ljudske vrste ove klaonice koje postoje treba zatvoriti)

Kardinal Danielou: Da da, da. I ja tako mislim, no vjerojatno to nije od bitnog značaja. Ja mislim da je u ovom kraljevstvu dobro koristiti razne religije. Najvažnije je voljeti Boga.

Prabhupada: Da. Kardinal Danielou: Ali praktične zapovijedi mogu biti različite.

Prabhupada: Ne. Upravo kao Bog, ako Bog kaže da Ovo ti trebaš učiniti, to nije grijeh. Ali, ako Bog kaže da Ovo ne možeš učiniti, to je grijeh.