HR/Prabhupada 1044 - U djetinjstvu ja nisam htio uzeti lijek

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 1043
Sljedeća stranica - Video 1045 Go-next.png

U djetinjstvu ja nisam htio uzeti lijek
- Prabhupāda 1044


751003 - Morning Walk - Mauritius

Prabhupada: Sa stajališta praktičnostibilo je to dobro, ukoliko bi bio načinjen za Krišnu. Tada bi oni mogli ujediniti cio svijet.

Brahmananda,: Oni su imali jako dobar talent za poslovanje.

Prabhupada: O, da . Ali cijela ta stvar je bila zamišljena za njihovo osobno osjetilno zadovoljavanje.

Brahmananda: Izrabljivanje.

Pusta Krsna: Ukoliko ćemo mi ikada imati bilo koju moć poput te, i pokušati učiniti nešto poput toga, oni bi nas optužili da djelujemo kao Križari.

Prabhupada: Sada, Križari, čak... Da su oni mogli proširiti Kristove ideje, Božansku ljubav, bilo bi to dobro. Ali, to nije bila svrha. Bilo je to izrabljivanje.

Pusta Krsna: Čak i silom ?

Prabhupada: Da. Ako, mu date neki dobar lijek, čak i na silu, to je za njega dobro. U djetinjstvu, ja nisam htio uzeti lijek. Upravo tako, i sada također. ( smijeh) Dakle, onda su mi silom dali ljiek na žlicu. Dvojica bi me ulovila, a majka bi me stavila na krilo, i tada na silu sam morao uzeti. Nikada se nisam složio da uzmem lijek.

Harikesa: Trebamo li i sada učiniti tako, Srila Prabhupada?

Prabhupada: Tada ćete me ubiti.