HR/Prabhupada 1052 - Pod utjecajem Maye mi mislimo 'Ovo je moje vlasništvo'

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 1051
Sljedeća stranica - Video 1053 Go-next.png

Pod utjecajem Maye mi mislimo 'Ovo je moje vlasništvo'
- Prabhupāda 1052


750522 - Conversation B - Melbourne

Madhudvisa:...jedan od naših dragih prijatelja, Raymond Lopez. On je advokat i posjetilac koji nam je jako mnogo pomogao, oko nekih zakonskih poslova, koje smo trebali obaviti ovdje u Melbournu. A također i G. Wally Strobes, i on nam je pomogao i dao nam dobro vodstvo. A ovo je Bob Bourne, on je fotograf koji je ... On je načinio ove lijepe slike Božanstava, koje sam odnio na festival u Mayapur.

Prabhupāda: O, da.

Madhudvisa: Veoma lijepe. On je načinio mnogo fotografija za nas. I tako smo mi posebno zaduženi kod Wally i Raymonda jer su nam dali dobre smjernice u našem poslovanju s policijom. A jednom smo imali neki incident prije neke tri godine, kada su neki naši dečki bili pomalo entuzijastični o Ratha-yatra festivalu, pa su išli van i brali ilegalno mnogo cvijeća. Pa su ih ulovoli.

Prabhupāda: Ilegalno? Gdje? U parku?

Madhudvisa: Ne. U jednom uzgajalištu cvijeća.

Prabhupāda: Oh. Madhudvisa: Tako su ih razotkrili i ulovili. Ali Raymond je isposlovao da ih oslobode zahvaljujući Krišninoj milosti. Ali to nas je naučilo dobru lekciju.

Raymond Lopez: Zapravo, mislim da su imali krive ljude.

Prabhupāda: Bio je jedan veliki bhakta u Južnoj Indiji. Radio je kao službenik u riznici. Tako je on uzeo novac iz riznice i izgradio veom alijep hram. (smijeh) Da, kasnije, ulovili su ga i Nawab ga je stavio u zatvor . U to vrijeme Nawab je bio Muhamedov - Muslimanski kralj, i u snu je vidio da su dva dječaka, veoma lijepa, došla Nawabu: "Gospodine, novac koji j eon uzeo, možete uzeti od mene a njega oslobodite." I tako je Nawab rekao, "Ako dobijem svoj novac, oslobodi tću ga." Zatim, kada se san prekinuo, ugledao je novac na podu, a nikoga nije bilo u blizini. Tada je on shvatio da je čovjek veliki bhakta. Odmah ga je pozvao, "Slobodan si i ponesi ovaj novac također. Što god da si već uzeo, sada je u redu. A ovaj novac također uzmi. I potroši ga kao želiš." To se ponekad dešava bhaktama. Zapravo, ništa nij eprivatna svojina. To je naša filozofija. Īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1): "Sve pripada Bogu." To je činjenica. Pod utjecajem Maye mi mislimo "Ovo je moje vlasništvo." Kao pretpostavimo evo ovaj jastuk. Odakle dolaze riječi? Je li netko proizveo riječi? Tko ih je proizveo? To je Božje vlasništvo. Zapravo, mi smo ukrali Božje vlasništvo i tvrdimo, "Moje vlasništvo." Zatim Australija. Došli su Englezi ovamo, no je li ovo valsništvo Engleza? Ona je bila tu i ranije. Amerika, bila je tu . I kada sve bude završeno, one će biti ovdje. Mi dođemo usred nečega i izjavimo, "Ovo j emoje vlasništvo," i borimo se. Zar ne ? Vi ste advokat, vi možete bolje prosudiit.

Wally Strobes: Bio je to argumen tkoji je on upotrijebio.

Raymond Lpoez: Ne, bilo je (nejasno). (smijeh)

Prabhupāda: Izvorno, sve pripada Bogu. Pa, zašto onda tvrdimo, "To je moje vlasništvo"? Pretpostavimo da ste došli ovamo. Sjedite jedan sat, dva sata, pa ako onda izjavite, "To je moje vlasništvo," je li to veoma dobra prosudba? Došli ste izvana, dozvolili su vam da ovdje sjedite dva sata, ap ako izjavite, "Ovo je moje vlasništvo..." Slično, i mi smo došli ovamo. Rodili smo se ili u Americi ili u Australiji ili u Indiji, i ostanemo pedeset, šezdeset ili sto godina, pa zašto bih onda izjavio, "Ovo je moje valsništvo"?