HR/Prabhupada 1064 - Gospod bog živi usred srca svakoga živoga bića

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 1063
Sljedeća stranica - Video 1065 Go-next.png

The Lord Lives Within the Core of Heart in Every Living Being - Prabhupāda 1064


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

U “Bhagavad-giti” će biti objašnjena ta Vrhovno Svjesna Osoba ... ... u poglavlju gdje se iznosi razlika između đive i Išvare. 'Kšetra-kšetra-gja' ; ta 'kšetra-gja' je također objašnjena, i odnosi se na Boga, koji je isto 'kšetra-jna', tj. 'svjestan' ... ... a i đive, živa bića - su također svjesna. Razlika je u tome da je živo biće svjesno unutar svoga ograničenoga tijela ... ... dok je Gospod Bog svjestan svih tijela : "išvaraha sarva-bhutanam hrid-deše arđuna tišthati ..." (BG 18.61, "Svevišnji Bog boravi u srcima svih živih bića...")...

Bog živi u centru srca svakoga živoga bića ... ... On je dakle svjestan i psihičkih kretanja a i djelatnosti svake pojedine đive. To ne smijemo zaboraviti. Također je objašnjeno da Paramatma, Svevišnja Božanska Ličnost - živi u svačijem srcu kao Išvara ... ... to jest Kontrolor - i da On daje pravac, upravlja. On je taj koji upravlja, "sarvasja ćaham hridi sanivišto..." (BG 15.15, "Ja sjedim u svačijem srcu ..."). On je situiran u svačijem srcu, i On usmjerava živo biće po njegovim željama. Ali, živo biće zaboravi što treba da uradi. Biće prvo postane odlučno da djeluje na izvjestan način ... ... i onda se zaplete u akcije i reakcije svoje sopstvene karme. Ali, nakon napuštanja jedne vrste tijela -- u trenutku kada prelazi u drugu vrstu tijela ... ... kao što mi odbacujemo jedan tip, jednu vrstu odjeće zarad nekog drugog tipa odjeće ... ... ta sličnost je opisana u 'Bhagavad-giti', "vasamsi đirnani jatha vihaja..." (BG 2.22, "Kao što osoba odbacuje staru odjeću, tako i duša prihvata nova tijela, odbacujući stara i beskorisna"). Kao što neka osoba mijenja odjeću, tako i živa bića mjenjaju svakovrsna tijela ... ... što čini migraciju duše, i njome povlači akcije i reakcije izazvane pređašnjim aktivnostima te duše. Te aktivnosti mogu da se promijene kada je živo biće u režimu dobrote, u stanju zdravoga razuma ... ... kada razumije koju vrstu aktivnosti treba da usvoji ... ... i ako tako učini - sve akcije i reakcije proizišle iz prošlih aktivnosti -- mogu biti promijenjene. Prema tome, karma nije vječna. Od pet elemenata - išvara, điva, prakriti, kala i karma ... ... prva četiri elementa su vječna, dok subjekat poznat kao 'karma' - nije vječan.

Što se tiče svjesnog Išvare, tj. vrhunski svjesnog Išvare ... ... razlika između tog vrhunski svjesnog Išvare, Boga ... ... i živoga bića - u sadašnjim okolnostima - izgleda ovako : ... svjesnost, svjesnost kako Boga tako i živih bića ... ... te obe vrste svijesti su transcendentalne. Nije istina da je svjesnost nastala druženjem sa grubom materijom. To je pogrešna ideja. Teorija da se svjesnost razvija pod određenim okolnostima - i usled materijalnih kombinacija ... - nije prihvaćena u “Bhagavad-giti”. Tako nečega nije moguće. Svjesnost može da se učini kao neka izobličena refleksija usled pokrova materijalnih okolnosti ... ... baš kao što svjetlost prelomljena kroz obojeno staklo može izgledati kao da je i sama obojena ... Slično tome, svjesnost Boga nije pod utjecajem materije. Svevišnji Gospod, Krišna, isto veli, "majadhjakšena prakrtiha..." (BG 9.10, "Ova materijalna priroda djeluje pod Mojom upravom...") ... Kada se Bog spusti u ovaj materijalni svijet, Njegova svjesnost nije pod utjecajem materije. Ako bi Njegova svjesnost bila pod materijalnim utjecajem, On ne bi bio u stanju da izloži transcendentalne subjekte znanja u "Bhagavad-giti". Osoba ne može reći ništa u vjezi transcendentalnoga svijeta ... ... sve dok nije oslobođena materijalno uprljane svjesnosti. Dakle, Gospod Bog nije bio materijalno kontaminiran ... ... ali je zato naša svjesnost - u ovom trenutku - materijalno kontaminirana. Stvar je u tome da nas “Bhagavad-gita” podučava ... ... da treba da pročistimo tu materijalno zaprljanu svjesnost ... ... i da onda - u toj čistoj svjesnosti, akcije budu izvršene ; to će nas učiniti sretnima. Mi ne možemo stati, ne možemo prestati sa našom aktivnošću. To će reći, djelatnosti su te koje treba da se pročiste ... ... i te pročišćene aktivnosti se nazivaju 'bhakti'. Aktivnosti u bhakti izgledaju kao obične aktivnosti ... ... ali one nisu kontaminirane : tu se zapravo radi o pročišćenim aktivnostima. U očima neznalice, osoba koja je posvijećena Bogu radi kao običan čovjek ... ... ali takav promatrač sa siromašnim fondom znanja ... ... ne zna da aktivnosti onih koji su predani Bogu i aktivnosti Boga ... ... nisu kontaminirane niti nečistom svjesnošću niti materijalnim ... ... nečistoćama triju guna, tj. režima materijalne prirode --- već da su one pod utjecajem transcendentalne svjesnosti. Dakle, ono što je materijalno kontaminirano jeste naša svjesnost, i to bi mi trebali znati.