HR/Prabhupada 1070 - Izvođenje službe Bogu je vječna religija živoga bića

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 1069
Sljedeća stranica - Video 1071 Go-next.png

Rendering of Service is the Eternal Religion of the Living Being - Prabhupāda 1070


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

U vjezi sa gore-navedenim konceptom sanatana-dharme ... ... možemo pokušati da shvatimo koncept religije kroz bazično značenje Sanskrit riječi 'dharma'. 'Dharma' znači 'ono što je konstantno sa određenim objektom'. Kao što smo već rekli, kada govorimo o vatri - istovremeno se zaključuje ... ... da toplota i svjetlost postoje zajedno sa vatrom ... ... i da bez te toplote i svjetlosti - riječ 'vatra' nema smisla. Slično tomu, mi moramo otkriti taj esencijalni dio živoga bića - koji je njegov stalni pratioc. Taj konstantni dio, pratioc živoga bića - je njegova vječna kvaliteta ... ... i taj vječni sastojak kvalitete živoga bića je zapravo - njegova vječna religija. Kada je Sanatana Gosvami upitao Šri Ćaitaniju Mahaprabhu-a u vjezi 'svarupe' ... ... a mi smo već diskutovali u vjezi 'svarupe' svakoga živoga bića ... ... da 'svarupa' znači 'istinski položaj živoga bića' --- Gospod Ćaitanija je tada odgovorio ... ... da je konstitucionalni položaj živoga bića da izvodi službu Svevišnjoj Božanskoj Ličnosti. Ako analiziramo taj dio izjave Gospodina Ćaitanije ... ... jasno ćemo vidjeti da je svako živo biće neprekidno upošljeno ... ... u pružanju službe nekome drugome živom biću. Jedno živo biće opslužuje neko drugo živo biće na različite načine ... ... i tako čineći - živo biće uživa život. Niža životinja služi ljudsko biće, dok sluga opslužuje svoga gospodara ... Sluga A služi gospodara B, B služi gospodara C, C služi gospodara D, i tako dalje. U tim okolnostima, uočavamo da jedan prijatelj služi drugoga ... ... da majka služi sina, supruga služi svoga muža, a muž služi suprugu. Ako tragamo i dalje u tom duhu, postaće vidljivo ... ... da nema izuzetaka u društvu živih bića ... ... gdje nećemo naći aktivnost nečije službe - nekome drugome. Političar prezentira svoj manifest pred publikom ... ... i ubjeđuje glasače u vjezi njegove sposobnosti javne službe. Glasač daje političaru svoj dragocjeni glas u nadi ... ... da će političar služiti tom društvu. Vlasnik dućana opslužuje klijenta, i zanatlija služi kapitalistu. Kapitalista služi svoju porodicu, a familija služi svoga glavešinu u skladu sa vječnom kapacitetom vječnoga bića. Na taj način, možemo vidjeti da nijedno živo biće nije izuzeto ... ... od prakse nuđenja službe nekome drugome živom biću ... ... i stoga možemo zaključiti da je upravo služba taj konstantan pratilac živog bića ... ... što opet vodi do nedvosmislenoga zaključka da je obavljanje službe od strane živoga bića ... ... zapravo - ta vječna religija živoga bića. Kada se čovek izjasni da pripada određenoj vrsti vjere ... ... u skladu sa vrijemenom i sa okolnostima vezanim za rođenje ... ... te onda tvrdi da je Hindus, Musliman, Krišćanin, Budist, ili pripadnik neke druge sekte ... ... ili pod-sekte - takva obelježja nisu sanatana-dharma. Hindus može promijeniti vjeru i postati Musliman, ili Musliman može promijeniti svoju vjeru da bi postao Hindus, Krišćanin i tako dalje ... ... međutim, u svim tim okolnostima - takova promjena religioznog vjerovanja ... ... još uvek ne dozvoljava osobi da promijeni svoju vječnu djelatnost izvođenja službe drugima. Hindus, Musliman ili Krišćanin je u svim okolnostima nečiji sluga ... ... što će reći - izjašnjavanje pripadnosti nekoj vjeri se ne smatra sanatana-dharmom ... ... već je konstantni pratioc živoga bića izvođenje službe drugima - što je zapravo i - sanatana-dharma. Činjenica je da smo sa Vrhovnim Bogom vijezani u svojstvu služenja. Vrhovni Gospod je Vrhovni Uživaoc ... ... a mi, živa bića - smo vječno Njegovi vrhunski službenici. Mi smo stvoreni za Njegovo uživanje ... ... i ako uzmemo učešća u tom vječnom uživanju ... ... sa Svevišnjom Božanskom Ličnošću - to će nas učiniti sretnima, samo to - i ništa drugo. Kao što smo već objasnili, nema nezavisnoga užitka ... ... bilo koji dio tijela - ruka, stopala, prsti - ili bilo koji drugi tjelesni dio ... ... ne može biti nezavisno sretan - bez saradnje sa stomakom. Slično tomu, živo biće nikada ne može biti sretno ... ... bez da obavlja svoju transcendentalnu službu Svevišnjem Bogu, sa ljubavlju. E, sada, u "Bhagavad-giti" obožavanje raznih polubogova nije odobreno iz razloga iznetog u ... ... 7-om poglavlju, 20-om stihu "Bhagavad-gite", gdje se kaže ... ... gdje sam Bog veli, "kamais tais tair hrita-gjanaha prapadijante anija-devataha" (BG 7.20, "Osobe čiji su umovi izobličeni materijalnim željama - predaju se polubogovima...") ... "kamais tais tair hrita-gjanaha...", oni koji su vođeni požudom... ... samo te i takove osobe slave polubogove - umesto Vrhovnoga Gospoda, Krišne.