HU/Prabhupada 0371 - Magyarázat az Āmāra jīvanához

From Vanipedia


Magyarázat az Amara Jivanához
- Prabhupāda 0371


Purport to Amara Jivana in Los Angeles

Āmāra jīvana sadā pāpe rata nāhiko puṇyera leśa. Ezt a dalt Bhaktivinoda Ṭhākura énekli Vaisnava alázatossággal. A Vaisnavák mindig szelídek és alázatosak. Bhaktivinoda Ṭhākura ebben a dalban az emberek életét mutatja be általánosságban, magát közéjük helyezve. Az emberek általában olyanok, ahogy ez a leírás megfogalmazza. Ahogy írja, "Az életemet mindig bűnös tevékenységek töltik ki, és ha meg is próbálnád, akkor sem találnád nyomát sem a jámbor cselekedeteknek. Csak csupa bűnös cselekedet. És mindig hajlamos vagyok arra, hogy problémát okozzak más élőlényeknek. Ez az én dolgom. Azt akarom látni, hogy mások szenvednek, és én élvezek." Nija sukha lāgi' pāpe nāhi ḍori. "A saját érzékkielégítésem okán nem törődöm semmilyen bűnös tevékenységgel. Ez azt jelenti, hogy bármilyen bűnös cselekedetet elfogadok, ha az érzékkielégítéshez vezet." Dayā-hīna swārtha-paro. "Nem vagyok könyörületes, és csak a saját érdekeimet látom." Para-sukhe duḥkhī. "Így aztán, amikor mások szenvednek, én nagyon boldog leszek, és folyton hazugságokat beszélek," sadā mithyā-bhāṣī. "Még a hétköznapi dolgokkal kapcsolatban is megszokásból hazudok." Para-duḥkha sukha-karo. "És ha valaki szenved, az nagy örömmel tölt el." Aśeṣa kāmanā hṛdi mājhe mora. "Rengeteg vágy van a szívemben, és mindig dühös vagyok és tévesen tekintélyesnek képzelem magam, és mindig tele vagyok hamis büszkeséggel." Mada-matta sadā viṣaye mohita. "Meghódítottak az érzékkielégítéssel kapcsolatos témák, és majdnem meg vagyok bolondulva." Hiṁsā-garva vibhūṣaṇa. "Önzőséggel és hamis büszkeséggel díszítem magam." Nidralāsya hata sukārje birata. "Lehangolt vagyok, vagy az alvás és a lustaság győz le," sukārje birata, "és mindig idegenkedem a jámbor cselekedetektől," akārje udyogī āmi, "és nagy lelkesedéssel végzek istentelen cselekedeteket." Pratiṣṭha lāgiyā śāṭhya-ācaraṇa, "Mindig becsapok másokat, hogy a tekintélyemet fenntartsam." Lobha-hata sadā kāmī, "Legyőzött a mohóság és mindig kéjes vagyok." E heno durjana saj-jana-barjita, "Tehát nagyon elesett vagyok, és nincs kapcsolatom bhaktákkal." Aparadhi, "Sértő," nirantara, "mindig." Śubha-kārja-śūnya, "Az életemben egy cseppnyi kedvező cselekedet sincs," sadānartha manāḥ, "és az elmémet mindig valamilyen kártékony dolog csábítja." Nānā duḥkhe jara jara. "Ezért az életem gyötrelmes végén, majdnem elhagyom a testem ezek miatt a szenvedések miatt." Bārdhakye ekhona upāya-vihīna, "Öreg koromra nem marad más választásom," tā 'te dīna akiñcana, "ezért rá vagyok kényszerítve, hogy nagyon alázatos és szelíd legyek." Bhaktivinoda prabhura caraṇe, "Ezért Bhaktivinoda Ṭhākura felajánlja az élete cselekedeteinek eredményeit a Legfelsőbb Úr lótuszlábainak."