HU/Prabhupada 0513 - Sok más test is van, 8.400.000 különböző fajta test

From Vanipedia


Sok más test is van, 8.400.000 különböző fajta test
- Prabhupāda 0513


Lecture on BG 2.25 -- London, August 28, 1973

Amikor az érdeklődés tárgya az, hogy valaki miért kapja a király, és másvalaki pedig a disznó testét. Sok más test is van, 8.400.000 különböző fajta test. Miért van közöttük különbség? Ezt a különbséget a Bhagavad-gītā kāraṇamként magyarázza. A kāraṇam okot jelent. Miért vannak ezek a változatok..., kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya. Asya, jīvasya. Az élőlény különböző tulajdonságokkal társul, és ezért kap különböző típusú testeket. Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya.

Ezért az a dolgunk, hogy ne érintkezzünk ezekkel az anyagi tulajdonságokkal. Egészen a jóságig. Az jóság anyagi tulajdonsága a brahminikus tulajdonságokat jelenti. Sattva śama damas titikṣā. Az odaadó szolgálat ezeknek a jó tulajdonságoknak is felette áll. Ha ebben az anyagi világban az élőlény valahogyan egy brāhmaṇa családjába születik, vagy a kötelességeit úgy hajtja végre, mint egy szigorú brāhmaṇa, még mindig az anyagi természet törvényei kötik meg. Mit mondhatnánk másokról, akik a szenvedély és a tudatlanság kötőerőiben vannak. Az ő helyzetük a legundorítóbb. Jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā adho gacchanti tāmasāḥ: (BG 14.18) Azok, akik a tudatlanságban vannak, jaghanya, azok nagyon visszataszító helyzetben vannak. Ez a śūdra helyzet. Jelenleg... Kalau śūdra-sambhavaḥ. Ebben a Kali-korban mindenki a tudatlanság kötőerejében van. Mindenki śūdra. Nem tudják, mert nincs ... Az, aki tudja, hogy „Lélek vagyok, nem ez a test,” ő brāhmaṇa. És az, aki nem tudja ezt, az śūdra, kṛpaṇa. Etad vidita prāye sa brāhmaṇa. Mindenki meghal, ez rendben van, de aki azután hal meg, hogy megismerte a lelki igazságot... Pont mint itt a diákok, akik próbálják megérteni, mi a lelki élet, és ha valahogyan legalább azt megértik, hogy lelkek, akkor brāhmaṇává válnak. Brāhmaṇává válnak. Etad vidita. És azok, akik nem értik meg, ők kṛpaṇa. A kṛpaṇa nyomorultat jelent. A brāhmaṇa pedig azt, hogy széleslátókörű. Ezek a śāstra tanításai.

Először tehát brāhmaṇává kell válnunk, majd Vaiṣṇavává. A brāhmaṇa tudja, hogy „Lélek vagyok,” ahaṁ brahmāsmi. Brahma jānāti iti brāhmaṇa. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā (BG 18.54) Az ilyen tudás által lesz valaki prasannātmā. Ami azt jelenti, hogy megkönnyebbül. Ahogyan megkönnyebbülést éreztek... Ha valami teher van a fejeteken, és ezt leveszik, akkor megkönnyebbülést éreztek. Ehhez hasonlóan az a tudatlanság, hogy „Ez a test vagyok” egy hatalmas teher rajtatok. Amikor megszabadultok ettől a tehertől, akkor megkönnyebbülést éreztek. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā (BG 18.54) Ez az jelenti, hogy amikor valóban megérti valaki, hogy „Nem ez a test vagyok, hanem lélek,” s addig igen keményen kellett dolgoznia, hogy fenntartsa a testet, ekkor megkönnyebbül, hogy „Miért dolgozom olyan keményen ezért a darab anyagért? Hadd csináljam a valódi életszükségletemet, a lelki életet!” Ez egy hatalmas megkönnyebbülés. Hatalmas megkönnyebbülés. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (BG 18.54) A megkönnyebbülés azt jelenti, nincs több vágyódás, nincs több bánkódás. Ez a brahma-bhūtaḥ.