HU/Prabhupada 0831 - Nem követhetjük az asadhu-margát. A sadhu-margát kell követnünk

From Vanipedia


Nem követhetjük az asadhu-margát. A sadhu-margát kell követnünk
- Prabhupāda 0831


The Nectar of Devotion -- Vrndavana, November 13, 1972

Pradyumna: „A sādhana-bhakti, azaz az odaadó szolgálat gyakorlata két részre osztható fel. Az első rész a szabályozó elvek követése. A lelki tanítómester utasítására vagy a hiteles szentírások alapján ezeket az elveket követni kell.”

Prabhupāda: Igen. A szabályozó elvek azt jelentik, hogy te nem találhatsz ki semmit. A szabályozó elvek azt jelentik, hogy jóvá vannak hagyva, ahogyan azt a szentírások említik, és ahogyan azt a lelki tanítómester megerősíti. Mert magunktól nem tudhatjuk. Ha a lelki tanítómester megerősíti, akkor helyes. Sādhu guru, sādhu-śāstra-guru-vākya, tinete kariyā aikya. Ugyanezt mondja Narottama dāsa Ṭhākura. A sādhu, az elvek, melyeket követünk, sādhu-mārga-anugamanam. Nem követhetjük az asādhu-mārgát. A sādhu-mārgát kell követnünk. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Nem követhetünk egy jöttmentet, aki kitalált valami nótát és néhány ötletet. Nem követhetjük. Azt az éneket kell énekelnünk, ami jóvá van hagyva. A jóváhagyott módszert követjük. Sādhu-guru-śāstra-vākya. Sādhu és guru azt jelenti, hogy a śāstra alapján. És a śāstra azt jelenti, hogy a sādhu és guru kijelentései. Ezért a sādhu, a guru és a śāstra ugyanaz. Tehát alá kell, támasszák egymást. Ha valaki sādhuja a śāstra ellen beszél, akkor az nem sādhu. Ha valaki guruja a śāstra ellen beszél, akkor az nem guru. A śāstra pedig az eredeti gurut és sādhut jelenti. Mit értesz azon, hogy śāstra? Ahogy a Śrīmad-Bhāgavatamban van. A Śrīmad-Bhāgavatam azt jelenti, hogy tanulmányozzuk az eredeti sādhu és guru jellemét. Épp úgy, mint Prahlāda Mahārāja, Prahlāda-caritra, Dhruva-caritra, Ambarīṣa-caritra, a pāṇḍavák, Bhīṣma. Tehát a Bhāgavata azt jelenti, hogy Bhagavān és bhaga, a bhakták dicsősége. Ennyi. Ez a Bhāgavatam. Tehát sādhu-guru-śāstra-vākya, tinete kariyā aikya.

Ez a sādhana-bhakti. A lelki tanítómestertől kell tanítást elfogadnunk. Ādau gurvāśrayam, sad-dharma-pṛcchāt. Kinek van szüksége lelki tanítómesterre? Annak, aki a sad-dharma, nem pedig az asad-dharma felől tudakozódik. Sad-dharma-pṛcchāt. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (SB 11.3.21). Valakinek akkor van szüksége egy lelki tanítómesterre, ha a transzcendentális témák iránt érdeklődik. Egy lelki tanítómester... Lelki tanítómestert elfogadni nem divat kérdése. Ha úgy tartunk egy lelki tanítómestert, egy kedvenc lelki tanítómestert, mint egy kutyát, egy ölebet, csak azért, hogy valaki jóváhagyja az összes bűnös cselekedetünket, az nem a lelki tanítómester elfogadása. A lelki tanítómester azt jelenti, hogy tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Akkor szabad elfogadni egy lelki tanítómestert, ha úgy gondolod, hogy teljesen meg tudsz hódolni, és ajánlani tudod a szolgálatodat. Az a lelki tanítómester. Sādhu-mārga-anugamanam. Sad-dharma-pṛcchāt. Tehát lelki tanítómesterre annak van szüksége, akit érdekel a transzcendentális téma. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Tad-vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12). Tad-vijñāna, ez a vijñāna, a lelki élet tudománya. Az, akit érdekel a lelki élet tudománya, nem akinek divatból kell egy lelki tanítómester. Nem. Komolyan kell vennünk. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (SB 11.3.21). Először azt kell tudnunk, mi érdekel bennünket valójában: az anyagi dolgok, vagy a lelki dolgok. Ha valóban a lelki dolgok, akkor egy megfelelő, hiteles lelki tanítómestert kell keresni. Gurum eva abhigacchet. Muszáj. Ez nem választás kérdése, muszáj. Muszáj, ez elkerülhetetlen. Hiteles lelki tanítómester nélkül nem lehet előrehaladni.