HU/Prabhupada 0985 - Az emberi létforma kifejezetten arra van, hogy az Abszolút Igazságról érdeklődjünk

From Vanipedia


Az emberi létforma kifejezetten arra van, hogy az Abszolút Igazságról érdeklődjünk
- Prabhupāda 0985


720905 - Lecture SB 01.02.07 - New Vrindaban, USA

Az emberi létforma kifejezetten arra van, hogy az Abszolút Igazságról érdeklődjünk. Az állati létben ezt nem tudjuk megtenni. Vannak nagy-nagy állatok, tigrisek, oroszlánok és elefántok, és nagy-nagy fák is. Ők szintén élőlények. Nagy-nagy halak, bálnák az óceánban, igen hatalmasak. Nagy-nagy hegyek. A hegyeknek szintén van életük. De ők nem képesek érdeklődni Istenről, ez lehetetlen. Ti képesek vagytok Istenről érdeklődni ebben az emberi létformában, ez minden. Ezért akármelyik civilizált társadalomban megvan az Isten utáni érdeklődés, ezt nevezik vallásnak. Lehet, hogy különböző szintűek. Mint Indiában, ők szintén érdeklődnek. Nem most, napjainkban. Mára ezt már feladták. De évszázadokkal ezelőtt. Nem ezer. Indiában még kétszáz éve is nagy volt az Isten utáni érdeklődés. Még egy kínai úriember is írt egy filozófiai könyvet, elfelejtettem a nevét, a könyv címét, ezt ajánlják, tanulmányozzák a New York-i Egyetem vallási előadásán. Ebben a könyvben írta, hogy ha tudni akarsz valamit Istenről, ha tudni akarsz valamit a vallásról, akkor el kell menned Indiába. Igen, ez igaz. Mert más országokban nincsenek nagy bölcsek és szentek, akik olyan komolyan foglalnák el magukat Isten megértésében. Ezért van ott a Vedānta-sūtra.

Tudnunk kell, hogy Isten egy. Isten nem más. Istennel nem lehet versenyezni. Mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7) Istennél nincs magasabb rendű igazság. Ezért mondják azt, hogy Isten hatalmas. Istent abszolútnak nevezik. A vallás tehát azt jelenti, az első osztályú vallás azt jelenti, hogy a követői hogyan ismerték meg Istent. Ez az első osztályú vallás. Nem az, hogy mennyi állatot áldozhatunk fel, vagy hányszor lehet... Annyi rituálé és más dolog van minden vallásban. De az eredményt vizsgálva kell próbát tennünk, phalena paricīyate. Minden... Épp úgy, mint hogy annyit tanultunk, egy tudós ember, és a vizsga következik. Ha átmegy a vizsgán, akkor megérthetjük, hogy jól tanult. Ez a józan ész. Az iskolában, az egyetemen, mindenhol. Ha nem megy át a vizsgán, és azt mondja magáról, hogy „Tanultam ez, és tanultam azt,” akkor annak mi az értéke? Mondjuk, hogy van egy üzletember. Ha azt látjuk, hogy az üzletei révén szerzett valamennyi pénzt, meggazdagodott, akkor megérthetjük, hogy sikeres üzletember. De ha szegény, és azt mondja, „Ezt csináltam, azt csináltam,” akkor ugyan mondhatja, de a tetteit azok eredménye alapján akarjuk megismerni. Phalena paricīyate. Ennek ez a szanszkrit megfelelője. Az eredmény alapján kell megérteni, phalena, az alapján, hogy mit ért el. Mi az eredménye a diplomádnak, mennyi aláírást kaptál. Ehhez hasonlóan azt állítjuk magunkról, hogy vallástudósok, nagy vallástudósok vagyunk, egy nagyszerű vallást követünk, de mi az? Mi az...? Az, hogy milyen mértékben fejlesztetted ki az Isten-tudatod, mennyi dolgot tanultál meg, hogy szeresd Istent.