LT/Prabhupada 0094 - Mūsų užduotis - kartoti Krišnos žodžius

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0093
Sekantis puslapis - video 0095 Go-next.png

Our Business is to Repeat the Words of Kṛṣṇa - Prabhupāda 0094


Lecture on BG 1.20 -- London, July 17, 1973

Bedieviškai gyvenantys negali paklausti apie Dievą ar suprasti Dievo. Keletą kartų pakartojome eilutę,

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ
(BG 7.28)

Papis, nuodėmingi žmonės, jie negali suprasti. Jie supranta, tiktai galvoja, kad "Krišna yra Bhagavanas; todėl aš taip pat esu Bhagavanas. Jis paprastas žmogus, gal šiek tiek galingesnis, istoriškai labai garsus žmogus. Taigi jis yra, galų gale, žmogus. Taigi, aš taip pat esu žmogus. Tad kodėl gi ne Aš esu Dievas? " Tai yra abhaktų, ne bhaktų ir nusidėjėlių išvada. Taigi kiekvienas, kuris deklaruoja esąs Dievas, nedelsdami turėtumėte žinoti, kad jis yra didžiausias nuodėmingas žmogus. Ir jei jūs sužinosite jo asmeninį gyvenimą, jūs pamatysite, kad jis yra nuodėmingas žmogus numeris vienas. Tai išbandymas. Priešingu atveju niekas nepasakys, kad aš esu Dievas, tai melagingas pareiškimas. Niekas. Bet koks dorybingas žmogus. Jis žino, "Kas aš esu? Esu eilinis žmogus. Kaip galiu tvirtinti esąs Dievas?" Ir jie tampa žinomi tarp niekšų.

Kaip teigiama Šrimad-Bhagavatam, sva-vid-varāhoṣṭra kharaiḥ (SB 2.3.19). Koks tai posmas? Uṣṭra-kharaiḥ, saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ. Jie ....šiame pasaulyje mes matome daug puikių žmonių, taip vadinamų didžių žmonių, ir paprasta visuomenė juos labai giria. Taigi Bhagavata sako, kad kiekvienas, kuris nėra bhakta, kas niekada negieda Harė Krišna mantros, Jis gali būti labai puikus žmogus niekšų vertinimu, bet jis yra tiesiog gyvūnas. Gyvūnas. Taigi, śva-viḍ-varāha-uṣṭra-kharaiḥ. "Taigi, tai, kaip jūs galite sakyti koks puikus žmogus. Jūs sakote tas gyvūnas." Mūsų veikla yra labai nedėkinga užduotis. Mes sakome, kad bet kuris žmogus, kuris nėra bhakta, jis nenaudėlis. Mes sakome paprastai. Tai labai šiurkštus žodis, bet mes turime jį naudoti. Kaip tik pamatome, kad jis nėra Krišnos bhaktas, tada jis yra nenaudėlis. Kaip mes sakome? Jis nėra mano priešas, bet mes turime pasakyti, nes tai yra Krišnos nurodyta. Jei mes iš tikrųjų esame Krišnos sąmoningi, tada mūsų veikla yra kartoti Krišnos žodžius. Štai ir viskas. Koks yra skirtumas tarp Krišnos atstovo ir ne atstovo? Krišnos atstovas paprasčiausiai pakartos tai, ką Krišna sako. Štai ir viskas. Jis tampa atstovu. Tam nereikia daug kvalifikacijos. Jūs paprasčiausiai kartokite su tvirtu įsitikinimu. Kaip Krišna sako, sarva-dharmān parityajya mam ekam saranam vraja (BG 18.66). Taigi tas, kuris priėmė šį faktą, kad, "Jei aš atsiduosiu Krišnai, visa mano veikla yra sėkminga," jis yra Krišnos atstovas. Štai ir viskas. Jums nereikia būti labai išsilavinusiu arba pažengusiu. Paprasčiausiai jei jūs tiesiog priimsite tai, ką Krišna sako ... Tiesiog kaip Ardžuna tarė sarvam etam ṛtam manye yad vadasi kesava: (BG 10.14) "Mano brangus Krišna, Kesava, kad ir ką tu sakai, aš tai priimu, be jokių pakeitimų." Tai yra bhakta. Todėl į Ardžuną yra kreipiamasi , bhakto 'si. Tai yra bhakto veikla. Kodėl aš turėčiau galvoti apie Krišną kaip apie paprastą žmogų, kaip apie save? Tai skirtumas tarp bhakto ir ne bhakto. Bhaktas žino, kad "aš esu nereikšmingas, maža Krišnos kibirkštėlė. Krišna yra individualus asmuo. Aš taip pat esu individualus asmuo. Bet kai mes apsvarstome Jo galią ir Krišnos galią, aš esu nereikšmingiausias. Tai Krišnos suvokimas. Nėra sunku. Tiesiog turi būti nuoširdus, o ne nuodėmingas. Bet nuodėmingas žmogus negali Jo suprasti. Nuodėmingas žmogus, jis sakys: "O, Krišna taip pat žmogus. Aš taip pat esu žmogus. Kodėl aš nesu Dievas? Jis yra Dievas? Ne, aš taip pat. Aš esu Dievas. Jūs esate Dievas, tu esi Dievas, visi yra Dievai. " Tiesiog kaip Vivekananda sakė: "Kodėl jūs ieškote Dievo? Ar jūs nematote, kad tiek daug dievų yra bastosi gatvėse? " Jūs matote. Tai yra jo Dievo suvokimas. Tai yra jo Dievo realizacija. Ir jis tapo dideliu žmogumi: "O, jis mato visus kaip Dievą." Ši kvailystė, ši niekšystė, vyksta visame pasaulyje. Žmogus nežino kas yra Dievas, kokia yra Dievo galia, kas yra Dievo numatyta. Jie priima kažkokį tai niekšą kaip Dievą. Šiais laikais tai vyksta. Dar vienas nenaudėlis atėjo. Jis taip pat teigia esąs Dievas. Taigi tai tapo labai pigiu dalyku. Bet jie neturi smegenų galvoti, kad "aš teigiu esąs Dievas; kokią galią aš turiu" Taigi tai yra paslaptis. Tai paslaptis. Netapus bhakta, neįmanoma suprasti Dievo slėpinio. Ir Krišna sako Bhagavad-gitoje, kaip galima pažinti Jį. Bhaktyā mam abhijānāti yāvān yas cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Paprasčiausiai su atsidavimu. Jis galėjo pasakyti: "Su aukštomis, aukščiausiomis žiniomis" ar "jogos procesu" arba "veikiant, tapus labai puikiu karmiu, darbininku, gali suprasti mane." Ne, jis niekada nesakė, niekada nesakė. Taigi karmīai, jñānīai, jogai, jie visi yra niekšai. Jie negali suprasti Krišnos. Visi niekšai. Karmīai yra trečiosios klasės niekšai, jñānīai yra antros klasės niekšai, ir jogai yra pirmos klasės niekšai. Štai ir viskas.