LT/Prabhupada 0150 - Mes neturėtume liautis kartoti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0149
Sekantis puslapis - video 0151 Go-next.png

Mes neturėtume liautis kartoti - Prabhupāda 0150


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Athāpi te deva padāmbuja-dvayaṁ prasāda-leśānugṛhīta eva hi, jānāti tattvaṁ na cānya eko 'pi ciram vicinvan (SB 10.14.29). Tie, kuriems suteikiama nepriežastinė Krišnos malonė, jie gali suprasti Krišną. Kiti, na cānya eko 'pi ciram vicinvan. Ciram reiškia ilgą laiką, daug metų, jei jie tik spėlioja, kas yra Dievas, ar kas yra Krišna, toks procesas mums nepadės. Yra daug tokių Vedinių versijų:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
(CC Madhya 17.136)

Krišna, Jo vardas, Jo šlovė, Jo atributai, Jo veikla... Šri Krišna-nāmādi na bhaved ... Nāmādi reiškia "pradedant nuo švento vardo". Taigi neįmanoma ... Taigi, jei mes egzistuojame materialioje platformoje, tada tūkstantį metų mes galime giedoti, tai bus sunku. Tai vadinama nāmāparadha. Žinoma, šventas vardas yra toks galingas, kad net kartojant su įžeidimais, palaipsniui jis apsivalo. Todėl mes neturėtume sustoti giedoti. Bet kokios aplinkybės, turėtume tęsti giedoti Harė Krišna. Tačiau yra įspėjimas, kad jei mes liksime materialioje platformoje, tuomet bus neįmanoma suprasti Krišną, Jo šventą vardą, Jo atributus, Jo formą, Jo veiklą. Tai bus neįmanoma. Taigi procesas yra bhakti. Ir kai pasiekiate Krišnos suvokimo platformą, tada iš karto tapsite tinkamas būti perkeltas į dvasinį pasaulį. Tai ... Krišna pasakė taip pat Bhagavad-gitoje, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti (BG 4.9).