LT/Prabhupada 0164 - Turi būti įkurta varnašrama-dharma tam, kad kelias taptų lengvesnis

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0163
Sekantis puslapis - video 0165 Go-next.png

Turi būti įkurta varnašrama-dharma tam, kad kelias taptų lengvesnis - Prabhupāda 0164


Room Conversation Varnasrama System Must Be Introduced -- February 14, 1977, Mayapura

Hari-śauri: Bet Čaitanya Mahaprabhu savo praktiniuose mokymuose viso labo skatino žmones giedoti šventus Dievo vardus.

Prabhupāda: Paprastam žmogui tai - neįmanoma.

Hari-śauri: Kas neįmanoma, paprasčiausiai paskatinti žmones giedoti? Jis juk tiesiog supažindino juos su giedojimu.

Prabhupāda: Tačiau kas giedos? Kas giedos?

Satsvarūpa: Bet jeigu jie negiedos, tuomet jie neaugs varṇāśramoje. Tai yra lengviausia.

Prabhupāda: Taip, giedojimas bus, tačiau jūs negalite tikėtis, jog žmonės giedos taip kaip Čaitanya Mahabraphu. Jie net negali sugiedoti šešiolikos ratų. Ir šie neišmanėliai ketina tapti Čaitanya Mahaprabhu.

Satsvarūpa: Ne. Tačiau jei jie bent jau giedos ir valgys prasadą...

Prabhupāda: Giedojimas ir toliau tęsis, jis nesiliaus. Tačiau tuo pačiu metu varṇāśrama-dharma turi būti nustatyta tam, kad palengvintų kelią.

Hari-śauri: Na, tuomet mano supratimas buvo toks, jog apie šventų Dievo vardų giedojimą buvo paskelbta Kali amžiuje, nes varṇāśrama yra neįmanoma.

Prabhupāda: Todėl, kad tai išvalys protą. Giedojimas nesustos.

Hari-śauri: Taigi šventų Dievo vardų giedojimas buvo paskelbtas tam, kad pakeistų visas varṇāśrama sistemas.

Prabhupāda: Taip, ji gali pakeisti, tačiau kas ją pakeis? Žmonės nėra tiek pažengę. Jeigu jūs bandysite imituoti giedantį Haridāsa Ṭhākura, tai neįmanoma.

Satsvarūpa: Mes sakysime žmonėms, kad ir toliau tęstų savo darbus, tačiau taip pat ir giedotų.

Prabhupāda: Taip. Thākaha āpanāra kāje, Bhaktivinoda Ṭhākura. Āpanāra kāja ki. Čaitanya Mahaprabhu rekomenduoja: „Sthāne sthitaḥ“. O jeigu jie neliks sthānoje, tuomet prasidės sahajiyā giedojimas. Sahajiyos taip pat turi maldos karoliukus ir t.t., tačiau taip pat jie turi tris tuzinus moterų. Toks giedojimas tęsis. Visai kaip mūsų Madhudvisa. Jis nebuvo tinkamas tapti sannyāsa, tačiau jam buvo suteiktas šis įšventinimas. Jis buvo prisirišęs prie penkių moterų ir vėliau tai atskleidė. Todėl varṇāśrama-dharma yra reikalinga. Tiesiog parodyti, ko nedaryti. Taigi varṇāśrama-dharma turėtų būti pristatoma visame pasaulyje, ir...

Satsvarūpa: Pristatoma pradedant ISKCON bendruomene?

Prabhupāda: Taip, taip. Brahmanai, kšatrijos. Turi būti reguliarus švietimas.

Hari-śauri: Bet mūsų bendruomenėje, jeigu... Taip, kaip mes esame lavinami kaip vaišnavai...

Prabhupāda: Taip. Hari-śauri: ... tuomet kaip mes galėsime suskirstyti visuomenę?

Prabhupāda: vaišnavo kelias nėra toks paprastas. Varṇāśrama-dharma turėtų būti sukurta ir skirta tam, kad taptume vaišnavais. Tapti vaišnavu nėra taip paprasta.

Hari-śauri: Ne, tai nepigus dalykas.

Prabhupāda: Taip. Todėl tai turėtų būti sukurta. Vaišnavu, tapti vaišnavu, nėra taip paprasta. Jei tapti vaišnavu būtų taip paprasta, tuomet kodėl tiek daug žmonių pasidavė, krito žemyn? Tai nėra paprasta. Sannyāsa - tai aukščiausiai kvalifikuotas brahmanas. O jei paprasčiausiai tik rengsitės kaip vaišnavas, tai... Nukrisite žemyn.

Hari-śauri: Taigi varṇāśrama sistema skirta kaniṣṭhoms, „Kaniṣṭha-adhikārī.“

Prabhupāda: Kaniṣṭha?

Hari-śauri: Kai žmogus dar yra tik neofitas.

Prabhupāda: Taip. Taip. Kaniṣṭha-adhikārī, taip.

Hari-śauri: Varṇāśrama sistema yra naudinga.

Prabhupāda: „Kaniṣṭha-adhikārī“ reiškia, jog jis turi būti brahmanu. Tai yra „kaniṣṭha-adhikārī“. Dvasinis gyvenimas, kaniṣṭha-adhikārī, reiškia, jog jis turi būti kvalifikuotu brahmanu. Tai yra kaniṣṭha. Tai, kas materialiame pasaulyje laikoma aukšta pozicija, brahmanas, yra kaniṣṭha-adhikārī.