LT/Prabhupada 0208 - Priimkite prieglobstį iš asmenybės, kuri atsidavusi Krišnai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0207
Sekantis puslapis - video 0209 Go-next.png

Priimkite prieglobstį iš asmenybės, kuri atsidavusi Krišnai
- Prabhupāda 0208


Lecture on SB 6.1.16 -- Denver, June 29, 1975

Vaišnava niekada neatlieka jokios nuodėmingos veiklos, ir kad ir ką jis padarė praeityje, to taip pat nebėra. Tai sakė Krišna. Arba, kitaip tariant, jei uoliai užsiimsite tarnyste Viešpačiui, tada tikrai esate atleistas nuo visų nuodėmingų veiksmų reakcijų.

Taigi, kaip tai yra įmanoma? Yathā kṛṣṇārpita-prāṇaḥ. Prāṇaḥ, prāṇair arthair dhiyā vācā. Prāṇa, prāṇa reiškia gyvenimą. Tas, kuris paskyrė savo gyvenimą Krišnos tarnystei, toks asmuo. Kaip toks gyvenimo atsidavimas Krišnos tarnystei gali būti įmanomas? Tai taip pat čia nurodyta: tat-puruṣa-niṣevayā. Jūs turite priimti prieglobstį asmens, kuris yra Krišnos bhakta, ir jūs turite jam tarnauti. Tai reiškia, kad turite priimti bhakta, tyrą bhaktą, tikrą bhaktą, kaip savo vadovą. Tai yra mūsų procesas. Rupa Gosvami sako Bhakti-rasāmṛta-sindhu, "Pirmas procesas, pirmas žingsnis yra ādau gurvāśrayam priimti guru." Priimti guru, guru reiškia Krišnos atstovą. Tas, kuris nėra Krišnos atstovas, jis negali tapti guru. Guru nereiškia bet kokia nesąmonė gali tapti guru. Ne. Tik tat-puruṣa. Tat-puruṣa reiškia asmuo, kuris priėmė Aukščiausią Dievo Asmenį kaip viską. Tat-puruṣa-niṣevayā. Tai reiškia vaišnavas, tyras bhakta. Taigi, tai nėra labai sunku. Krišnos malonės dėka yra tyrų bhaktų, todėl reikia priimti jo prieglobstį. Ādau gurvāśrayam. Tada sad-dharma-pṛcchāt: priėmęs bona fide dvasinį mokytoją, vienas turėtų būti smalsus sužinoti, kas yra Krišnos mokslas. Sad-dharma-pṛcchāt sadhu-marga-anugamanam. Ir ši Krišnos sąmonė reiškia žmogus turi bhaktų pėdomis, sadhu-marga-anugamanam.

Taigi, kas yra tie sadhus? Tai taip pat yra minima šastroje, mes jau aptarėme.

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
(SB 6.3.20)

Tai... dvylika asmenybių yra ypatingai paminėti, kad jie yra mahājana, jie yra autoritetingi, bona fide guru, ir jūs turite sekti jų keliu. Tai nėra sunku. Taigi Svayambhū reiškia Viešpats Brahma. Svayambhūḥ nāradaḥ śambhuḥ. Śambhu reiškia Viešpats Šiva. Taigi kiekvienas iš jų ... Iš šių dvylikos mahājanų, keturi yra labai svarbūs. Tai Svayambhū, reiškia Brahma, tada śambhuḥ, Viešpats Šiva, tada kumāraḥ. Ir yra kita sampradāya, Šri sampradāya nuo Lakṣmījī. Taigi, mes turime priimti dvasinį mokytoją, kuris yra griežtai šiose keturiose mokinių sekos linijose. Tada mes būsime laimėtojais. Jei mes priimame vadinamąjį guru, tai bus neįmanoma. Mes turime priimti guru mokinių sekoje. Todėl čia rekomenduojama tat-puruṣa-niṣevayā: turime jam ištikimai ir visada sąžiningai tarnauti. Tada bus pasitarnauta mūsų tikslui. Ir jei jūs vadovausitės šia veiklos kryptimi, skirdami gyvenimą Krišnai ir visada užsiėmę Krišnos tarnyba pagal tat-puruṣa nurodymus - reiškia, tas kuris neturi jokio kito intereso nei pamokslauti Krišnos sąmonę - tada mūsų gyvenimas yra sėkmingas. Mes tampame laisvi nuo visų nuodėmingų atoveiksmių ir apsivalome... Kadangi Krišna, arba Dievas yra tyras. Ardžuna sakė, paraṁ brahma paraṁ brahma pavitraṁ paramaṁ bhavān: "Mano Viešpatie Krišna, Tu esi tyriausias." Taigi, jei mes nesame tyri, mes negalime priartėti prie Krišnos. Tai yra šastros pareiškimas. Netapus ugnimi, jūs negalite patekti į ugnį. Panašiai, netapus visiškai tyru, jūs negalite įeiti į Dievo karalystę. Tai priimtina visose religinėse sistemose. Krikščionių sistema taip pat tokia pati, kad netapus tyru, jūs negalite patekti į Dievo karalystę.