LT/Prabhupada 0250 - Veikite dėl Krišnos, veikite dėl Dievo, ne dėl savo asmeninės naudos

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Veikite dėl Krišnos, veikite dėl Dievo, ne dėl savo asmeninės naudos - Prabhupāda 0250


Lecture on BG 2.6 -- London, August 6, 1973

Taigi tai - kovojimo problema... Turime suprasti, jog kovos dvasia slypi kiekviename. Negalite jos patikrinti, negalite jos sustabdyti. Mes nesakome - sustabdyti. Majavadžių filosofai sako: „Sustabdykite šį dalyką“, tačiau tai neįmanoma. Negalite sustabdyti. Nes jūs esate gyvosios būtybės, turite visus šiuos polinkius. Kaip galite tai sustabdyti? Tačiau tai turėtų būti tinkamai panaudota, tai tiek. Turite kovos dvasią. Kaip ją panaudoti? Taip. Narotama Dasa Thakura rekomenduoja: „Krodha bhakta-dveṣī-jane.“ „Savo pyktį galite panaudoti prieš tuos, kurie pavydi Dievui ar Jam atsidavusiesiems.“ Galite jį panaudoti. Pykčio negalite atsikratyti. Mūsų reikalas - kaip jį panaudoti? Tai - Krišnos sąmonė. Viskas turi būti panaudota. Mes nesakome: „Nustokite daryti tą ar aną.“ Ne. Krišna sako: „Yat karoṣi, yaj juhosi, yad aśnāsi, yat tapasyasi kuruśva tad mad-arpanam“ (BG 9.27). Yat karoṣi. Krišna nesako: „Darykite tai ar tai.“ Jis sako: „Kad ir ką bedarytume, rezultatai turėtų būti skiriami Man.“ Taigi Ardžuna turėtų kovoti ne dėl savęs, tačiau jis galvoja tik apie save. Jis sako: „Te avasthitaḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ, yān eva hatvā na jijīviṣāmas“ (BG 2.6). Jie - mano broliai, giminaičiai. Jeigu jie mirs... Mes nenorime, kad jie mirtų. Dabar jie mano priešaky. Ar turiu juos žudyti?” Taigi jis vis dar galvoja atsižvelgdamas į savo pasitenkinimą. Jis paruošia foną - kokios materialistinės personos, jos galvoja tik atsižvelgdamos į savo pasitenkinimą. Taigi tai turi būti atmesta. Jokio asmeninio pasitenkinimo, tik Krišnos patenkinimas. Tai - Krišnos sąmonė. Kad ir ką bedarytumėte, nesvarbu. Turite išbandyti, ar darote tai Krišnai. Tai - jūsų tobulumas. Ne tik tobulumas, tai - jūsų žmogaus gyvenimo misijos tobulumas. Šis žmogaus gyvenimas skirtas šiam tikslui. Kadangi žemesnėje nei žmogaus gyvybės formoje, gyvūno formoje, jie yra mokomi juslinio pasitenkinimo tobulumo, asmeninio pasitenkinimo. Jie neturi jausmo, jog „kiti gyvūnai taip pat...“ Kai yra kažkas valgomo, šuo pagalvos: „Kaip aš galiu tai gauti?“ Jis niekada nepagalvos, ar kiti šunys galės tai pasiimti. Tai - ne gyvūno prigimtis. Gyvūno prigimtis - asmeninis pasitenkinimas. Nėro tokio klausimo kaip „mano draugai, mano šeimos nariai.“ Jie netgi nesidalina su savo pačių vaikais. Galbūt esate tai matę. Jeigu yra maisto, šuo ir šuns vaikai, kiekvienas bando pasiimti jo sau. Tai yra gyvūnai. Kai šis dalykas nukreipiamas į Krišną, tai - žmogaus gyvenimas. Tai - skirtumas tarp gyvūno ir žmogaus gyvenimo. Tai taip pat labai sunku. Todėl egzistuoja išsilavinimas, Bhagavad Gita, kaip mokyti žmones. „Veikite dėl Krišnos, dėl Dievo, ne dėl asmeninio intereso. Kitu atveju įsipainiosite.“ Yajñārthāt karmaṇaḥ anyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Kad ir ką bedarytumėte, tai sukurs tam tikras reakcijas, ir jūs dėl to turėsite mėgautis arba kentėti. Kad ir ką bedarytumėte. Tačiau jeigu darote tai dėl Krišnos, reakcijos nebėra. Tai - jūsų laisvė. „Yogaḥ karmasu kauśalam“ (BG 2.50). Apie tai pasakyta Bhagavad Gitoje. Joga, kai esate ryšyje su Krišna, yra sėkmės paslaptis. Ir šis materialus pasaulis veikia taip... Kitu atveju, kad ir ką bedarytumėte, ką bedirbtumėte, tai sukurs tam tikras reakcijas ir jūs turėsite mėgautis arba kentėti.

Taigi čia vėl tas pats dalykas. Ardžuna galvoja atsižvelgdamas: „Na caitad vidmaḥ kataran no garīyo“ (BG 2.6). Jis sumišęs: „Kuri pusė bus šlovinga? Ar turėčiau sustabdyti kovą, ar ne?“ Kitose eilutėse tai bus matoma... Kai esate tokiame sumišime, „ką daryti ir ko nedaryti“, norint gauti teisingą kryptį, turite kreiptis į dvasinį mokytoją. Tai bus padaryta kitoje eilutėje. Ardžuna pasakys: „Aš nežinau. Dabar esu sumišęs. Nors ir žinau, jog mano, kšatrijos, pareiga yra kovoti, aš vis dar dvejoju. Dvejoju, ar atlikti savo pareigą. Todėl esu sumišęs. Krišna, todėl paklustu Tau.“ Iki šiol jis kalbėjo kaip su draugu. Tačiau dabar jis pasiruošęs priimti pamokas iš Krišnos.