LT/Prabhupada 0365 - Nepadarykite to (Iskcon'o) išmatų visuomenės - padarykite ją medaus visuomene

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0364
Sekantis puslapis - video 0366 Go-next.png

Nepadarykite to (Iskcon'o) išmatų visuomenės - padarykite ją medaus visuomene
- Prabhupāda 0365


Lecture on SB 1.5.9-11 -- New Vrindaban, June 6, 1969

Taigi čia Narada Muni pataria, kad "Jūs jau paaiškinote ..." Dharmādayaś ca artha. Skirtinguose tekstuose jūs padalinote visas Vedas į suprantamą kalbą, Puranas". Puranas reiškia Vedų papildymai, paaiškinantys Vedines žinias pagal kokybę. Kiekvienas žmogus yra veikiamas kurios nors materialios gamtos kokybės. Kai kurie iš jų yra tamsoje, arba neišmanyme. Kai kurie iš jų yra aistroje. Ir kai kurie iš jų yra maišytame neišmanyme ir aistroje. Ir kai kurie iš jų yra šviesoje, arba dorybėje. Ne visi tame pačiame lygyje. Yra skirtingų klasių žmonių. Panašiai kaip ir mūsų Hayagrīva bibliotekoje rasite tiek daug filosofinių knygų. Bet jei jūs kreipsitės į paprastą žmogų, jūs rasite beprasmiškos literatūros, fantastika, ir sekso psichologija, tai, ir tai. Pagal skonį. Pagal skonį, skirtingas skonis. Kadangi yra skirtingų klasių žmonių. Tai bus paaiškinta sekančiame tekste. Narada Muni sako,

na yad vacaś citra-padaṁ harer yaśo
jagat-pavitraṁ pragṛṇīta karhicit
tad vāyasaṁ tīrtham uśanti mānasā
na yatra haṁsā niramanty uśik-kṣayāḥ
(SB 1.5.10)

Taigi jis lygina visas knygas parašytas Vyasadevos, įskaitant ir Vedanta filosofiją. Jis sako, kad tai yra vāyasaṁ tīrtham. Vāyasaṁ tīrtham. Vāyasam reiškia varnos. Varnos, ir jų malonumų vieta. Ar matėte varnas? Indijoje mes turime daug varnų. Jūsų šalyje varnos nėra labai ... Tačiau Indijoje varnos, jos ieško malonumų visuose bjauriuose dalykuose. Varnos. Pamatysite, kad jos mėgausis tokioje vietoje, kur metami visi bjaurūs dalykai, šiukšlės. Jos rinks šiukšles, ieškos kur yra gleivės, kur yra pūliai. Kur ...Ar ... Tiesiog kaip musės. Jos nutūps ant išmatų. Mākṣikaṁ bhramarā icchanti. O bitės, jos stengsis rinkti medų. Net gyvūnuose pamatysite. Medus... Bitės niekada nesiartins prie išmatų. Ir paprastos musės, jos niekada nerinks medaus. Panašiai yra skirstymai tarp paukščių, žvėrių, skyriai žmonių visuomenėje. Taigi, jūs negalite tikėtis, kad paprastas žmogus ateis į Krišnos sąmonę. Matote? Nes jie buvo mokomi tapti musėmis, jie ragaus išmatas. Jūs matote? Modernus švietimas moko žmones tapti musėmis, tik išmatos. Ne čia, Krišnos sąmonėje. Bet jūs galite paversti į medaus korį. Tie, kurie ieško medaus, jie ras ", Čia yra kažkas". Matote? Nepaverskite to išmatų visuomene. Jūs matote? Padarykite tai medaus visuomene. Bent jau suteikite šansą, tiems, kurie ieško medaus. Neapgaudinėkite žmonių. Taigi jie ateis. Taigi, čia Narada Muni sako, kad Tu parašei tiek daug knygų, viskas gerai. Kokia yra mintis? Mintis yra dharmādayaḥ. Tu mokai religinių principų. " Yra dvidešimt, viṁśati, dharma-śāstrāḥ. Ši Manu-samhita, Parasara Munio įstatymai, ir socialiniai papročiai, tai ir tai. Tiek daug ten yra. Tai yra paimta iš vairių išminčių, bet Vyasadeva parengė tai tinkamam naudojimui. Žmonės gali juos suprasti. Taigi jis paaiškino visas šias knygas žmonių visuomenės naudijimui be jokios abejonės. Kaip tapti religingu, kaip plėtoti ekonominę padėtį, kaip suprasti, kas yra išsivadavimas, kaip ribotai tenkinti jusles. Tiesiog kaip ir knygose, Vyasadevos knygose, rasite šiuos įvairius... Panašiai kaip tie, kurie valgo mėsą. Tai taip pat Vyasadevos suteikta kryptis, tāmasika-puranoje, Purana asmenims, kurie yra neišmanyme. Taigi jis nei vieno neneigia. Jis parašė knygas tokiu būdu, kad bet kuris asmuo, skaitantis knygas... Panašiai kaip mokykloje yra skirtingos klasės ir skirtingos knygos yra rekomenduojamos skirtingose ​​klasėse. Panašiai, Vyasadeva pateikė visą Vedų literatūrą tokiu puikiu būdu - Puranų formoje kad bet kuris žmogus gali būti pakeltas į aukščiausią pakopą, skaitydamas tokias knygas. Tarkime tas, kuris turi priklausomybę intoksikantams, mėsos valgymui ir lytiniam gyvenimui, - nes jie yra natūralūs instinktai. Loke vyavāyāmiṣa-madya-sevā nityā hi jantor na hi tatra codanā (SB 11.5.11). Nė vienas neprivalo mokyti. Nė vienam nereikalingas mokymas kaip jis turi atlikti lytinį aktą. Niekam nereikia, aš turiu galvoje, nei vienam nereikia būti mokomam kaip apsvaigti. Ar nematote, kad svaigalai, neblaivus asmuo, jis apsvaigo savaime? Nėra universiteto. Nėra švietimo sistemos, kad "Jūs tapkite... Taip vartokite LSD" Ne. Tai yra natūrali tendencija. Apsvaigti, vartoti likerį, LSD, ganja, pan, oi, labai lengvai galite išmokti. Gyventi lytinį gyvenimą ... Loke vyavāya ... Tai yra natūralūs instinktai. Jie gali būti ... Automatiškai jie bus padaryti. Nėra klausimo... Tada, kokia yra knygos nauda? Knyga skirta ribojimui. To jie nežino. Kai Vyasadeva rekomenduoja, kad jūs turėtumėte užsiimti lytinu gyvenimu santuokoje, tai reiškia apribojimą. Tai reiškia apribojimą. Jūs negalite turėti lytinio gyvenimo čia ir ten nevaržomai. Jūs turite vieną žmoną ar vieną vyrą, ir tai taip pat yra ribojama: lytinis gyvenimas tik vaikų pradėjimui. Tiek daug dalykų. Visa idėja yra apribojimas. Ne taip kad "Kadangi aš turiu žmoną tai ji yra mašina lytiniam gyvenimui." Ne, ne. Tai nereiškia santuoka. Santuoka to nereiškia. Tai yra apribojimas. Visa Vedinė civilizacija yra tam, kad pakelti žmones į transcendentinę platformą, apribojant visus jų nesąmoningus įpročius iki nulio. Tačiau ne iš karto. Palaipsniui, atsižvelgiant į kokybę. Panašiai, tie, kurie yra priklausomi nuo mėsos valgymo, mėsos valgymas: "Viskas gerai". Vedinė ​​literatūra sako: "Viskas gerai. Galite valgyti mėsą. Bet paaukokite gyvulį prieš Dievybę, deivę Kali, ir jūs galite valgyti. " Tam kad žmogus, kuris valgo mėsą, jis neimaištautų.