LT/Prabhupada 0622 - Bendrauk su tais, kurie užsiėmę Krišnos sąmone

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0621
Sekantis puslapis - video 0623 Go-next.png

Bendrauk su tais, kurie užsiėmę Krišnos sąmone
- Prabhupāda 0622


Lecture on SB 7.6.17-18 -- New Vrindaban, July 1, 1976

Net jei turite troškimą mėgautis šiame materialiame pasaulyje, vis tiek priimkite Kṛṣṇos sąmonę. Kṛṣṇa jus patenkins. Jis jums duos. Nėra jokio reikalo daryti kažko kito dėl savo materialaus pasitenkinimo. Jeigu jūs norite... Kadangi mes negalime atsisakyti materialaus pasimėgavimo. Mes turime šiuos įpročius nuo neatmenamų laikų, daugybė gyvenimų buvo skirti paprasčiausiam jusliniam pasitenkinimui. Nėra lengva atsisakyti šios minties. Todėl śāstros sako, kad net jei jūs turite juslinio pasitenkinimo minčių, vis tiek priimkite Kṛṣṇos sąmonę. Kitaip nebandykite to. Visai kaip devatos. Jie turi galimybes visam jusliniam pasitenkinimui. Juslinis pasitenkinimas reiškia udara-upastha-jihvā (NOI 1), jihvā, šis liežuvis, skrandis ir genitalijos. Tai yra pirminiai juslių tenkinimo šaltiniai. Labai gardūs valgiai, užpildyk skrandį kiek tik įmanoma ir tuomet mėgaukis seksu. Tai yra materialu. Dvasiniame pasaulyje šių dalykų nėra. Materialiame pasaulyje šie dalykai dominuoja.

Taigi Prahlāda Mahārāja perspėja savo draugus, kad jei mes tapsime prisirišę prie juslių tenkinimo, tuomet vimocituṁ kāma-dṛśāṁ vihāra-krīḍā-mṛgo yan-nigaḍo visargaḥ (SB 7.6.17-18). Nigaḍa, nigaḍa reiškia šaknį, šio materialaus kūno gavimo priežasties šaknį. Šie dalykai yra juslinis pasitenkinimas. Tato vidūrāt: iš šalies. Tato vidūrāt parihṛtya daityā (SB 7.6.17-18). „Mano brangūs draugai, jūs gimėte daityų šeimose, aš taip pat” - jo tėvas taip pat daitya. Daityeṣu saṅgaṁ viṣayātmakeṣu: „atsisakykite jų...” Asat-saṅga-tyāga ei vaiṣṇava ācāra (CC Madhya 22.87). Tas pats dalykas. Caitanya Mahāprabhu taip pat pasakė. Taigi kas yra Vaiṣṇavas? Vaiṣṇavas, Jis tučtuojau paaiškino, kad Vaiṣṇavas, kokia yra Vaiṣṇavo pareiga? Vienas atsidavęs paklausė Caitanyos Mahāprabhu: „pone, kokia yra Vaiṣṇavo pareiga?” Taigi Jis tučtuojau atsakė dviem eilutėmis asat-saṅga-tyāga ei vaiṣṇava ācāra: „Atsisakyti bendravimo su materialiomis asmenybėmis.” Tuomet gali kilti klausimas „ką reiškia materialistiškas?” Asat eka 'strī-saṅgī: „Tas, kuris yra prisirišęs prie moters, jis yra asat.” Ir kṛṣṇa-bhakta āra, „Ir tas, kuris nėra Kṛṣṇos atsidavęs.”

Taigi mes turime atsisakyti. Taigi todėl yra reguliuojamieji principai. Bent jau jokių neleistinų lytinių santykių. Veskite, gyvenkite kaip džentelmenas, priimkite atsakomybę, tuomet palaipsniui galėsite atsisakyti šio lytinio troškimo. Tol kol neatsisakysime šio lytinio troškimo, kol nebūsime visiškai nesujaudinami, tol nebus jokios galimybės sustabdyti materialaus gimimo: gimimo, mirties, senatvės ir ligų. Tai yra neįmanoma. Todėl Prahlāda Mahārāja pataria daityeṣu saṅgaṁ viṣayātmakeṣu: „Nebendraukite su...” Asat-saṅga, tas pats dalykas kaip ir Caitanya Mahāprabhu... Asat-saṅga-tyāga ei vaiṣṇava ācāra. Tai yra Vaiṣṇavo veikla. Nepriimkite jokios galimybės bendrauti su asat, tais, kurie yra materialiai prisirišę. Tai labai sunkus bendravimas. Tuomet yra įmanoma upeta nārāyaṇam ādi-devaṁ sa mukta-saṅgair iṣito 'pavargaḥ (SB 7.6.17-18). Todėl bendravimas yra labai... sajjati siddhāśaye. Tie, kurie yra įsitraukę į Kṛṣṇos sąmonę, atsidavimo tarnystę, bendrauk su jais.

Todėl mes atidarome naujus centrus, kad suteiktume kiekvienam galimybę bendrauti su atsidavusiais. Kiek įmanoma mes suteikiame prieglobstį, mes duodame prasādą, mes suteikiame nurodymus, mes suteikiame galimybę garbinti Kṛṣṇą. Kodėl? Kadangi žmonės galės pasinaudoti bendravimu, Nārāyaṇa. Nārāyaṇam ādi-devam, jie gali bendrauti su Nārāyaṇa. Nārāyaṇa ir bet kokia veikla atlikta atsidavimo tarnystėje Nārāyaṇai - Nārāyaṇa, Kṛṣṇa, Viṣṇu, ta pati kategorija... Nārāyaṇa paro 'vyaktyāt. Nārāyaṇa reiškia tą, kuris... kurio padėtis yra transcendentinė, Nārāyaṇa. Taigi kai tik jūs įeinate į sąlytį su Nārāyaṇa, Lakṣmī yra ten, sekmės deivė yra ten. Mes negarbiname daridra-nārāyaṇa falsifikavimo, ne.