LT/Prabhupada 0690 - Dievas yra tyras, o Jo karalystė taip pat tyra

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0689
Sekantis puslapis - video 0691 Go-next.png

Dievas yra tyras, o Jo karalystė taip pat tyra
- Prabhupāda 0690


Lecture on BG 6.35-45 -- Los Angeles, February 20, 1969

Bhaktas: ,,Kai jogas stengiasi toliau tobulėti, nusiplovęs visas nešvarybes, jis galiausiai po daugybės jogos praktikai skirtų gyvenimų, pasiekia tobulumą ir aukščiausią tikslą (BG 6.45)."

Prabhupāda: Taip. Taigi, tai - praktikos klausimas. Taip kaip ką tik gimęs vaikas dar nežino kaip rūkyti ar gerti, tačiau bendraudamas su kitais jis tampa girtuokliu, rūkaliumi, jis vartoja intoksikacijas. Dėl bendravimo. Taigi, tai tik bendravimo klausimas. Saṅgāt sañjāyate kāmaḥ (BG 2.62). Jeigu mus supa geri žmonės... Mūsų karjera yra gadinama dėl to, kad mūsų bendravimas nėra tinkamas. Taigi, čia paaiškinta, kad: ,,Kai jogas stengiasi toliau tobulėti..." Versle taip pat yra daug bendravimo, korporacijos. Nes tik tampant korporacijos nariu, tam tikra verslo forma klesti. Jie turi biržas. Jie gali kurti biržas, sąskaitų biržas, akcijų biržas. Taigi, bendravimas yra labai svarbus. Jeigu mes rimtai vertiname dieviškos sąmonės vystymą, tuomet tai yra vienintelis bendravimas - mes įkūrėme Tarptautinę Krišnos Sąmonės Bendriją. Čia nesudėtingai aiškinama kaip žmogus gali tapti dievosąmoningu. Tai yra gera proga. Mes kviečiame kiekvieną prisijungti, o procesas - labai nesudėtingas. Paprasčiausiai kartokite Harė Krišna ir jūs pajusite. Procesas tikrai nesudėtingas. Netgi vaikai gali jame dalyvauti. Iš tiesų, jie jau dalyvauja. Nereikia jokių anksčiau išvystytų įgūdžių. Nereikia būti baigus magistro laipsnio studijų, laikyti egzaminų ar dar kažko. Kad ir kas jūs esate, tiesiog ateikite ir prisijunkite prie šios bendrijos ir tapsite Krišnasąmoningi. Tai - šios visuomenės privalumas. Tai yra aišku. Prašau, pabandykite suprasti. Toliau. Komentaras?

Bhaktas: ,,Žmogus, gimęs labai padorioje, aristokratiškoje ar šventoje šeimoje, suvokia turįs palankias sąlygas praktikuoti jogą. Jis ryžtingai imasi savo neužbaigto darbo ir šitaip visiškai apsivalo nuo materijos nešvarybių. Visiškai apsivalęs jis pasiekia aukščiausią tobulumą - Krišnos sąmonę."

Prabhupāda: Taip ir yra... Pabandykite suprasti, kad Aukščiausiasis Viešpats... Dievas yra tyras ir Jo karalystė taip pat tyra. Ir bet kas, norintis ten patekti, taip pat turi būti tyras. Tai labai natūralu. Jeigu nori patekti į tam tikrą bendriją, turi būti tam kvalifikuotas. Egzistuoja tam tikri... Kvalifikacija tai... Norint grįžti atgal namo, atgal pas Dievą, reikia būti materialiai neužterštam. O kas gi yra materiali nešvara? Materiali nešvara - juslių tenkinimas. Nereguliuojamas juslių tenkinimas. Tai ir yra materiali nešvara. Taigi, jūs turite išsilaisvinti nuo materialios nešvaros. Tada jūs tapsite tinkami įžengti į Dievo karalystę. Šis išsilaisvinimo, apsivalymo nuo materialios nešvaros procesas yra jogos sistema. Jogos sistema nereiškia, kad žmogus turi sėdėti penkiolika minučių ir, kaip vadinama, medituoti, tęsdamas visą savo materialią nešvarą. Taip kaip norėdamas būti išgydytu nuo tam tikros rūšies susirgimo, turi sekti gydytojo nurodymais. Taip pat ir šiame skyriuje yra rekomenduojamas jogos praktikos procesas ir aiškinama kaip jį atlikti. Tai reiškia, kad jeigu žmogus vykdys šiuos patariamus metodus, jis taps laisvas nuo materialaus užterštumo. Tada būsite iš tiesų pasiruošę susijungti, sukurti ryšį su Aukščiausiuoju. Tai yra Krišnos sąmonė. Mūsų metodas yra tiesiogiai susijęs su jumis. Tai - ypatinga Viešpaties Čaitanjos dovana. Greitas Krišnos pasiekimas. Nes galiausiai tu turi pasiekti šį tašką, Krišnos sąmonę. Tam ir skirtas šis metodas, tiesiogiai, nedelsiant... Ir jis taip pat praktiškas. Neturintys kvalifikacijos, paprasčiausiai turėdami kontaktą su bendruomene, tampa labai pažengę Krišnos sąmonėje. Tai - praktika. Taigi, šiame amžiuje mes turime suteikti žmonėms progą, tiesioginį kontaktą. Joks lėtai veikiantis metodas jiems nepadės, kadangi gyvenimas yra toks trumpas, jie ne tokie sėkmingi, o jų aplinka, bendravimas - netikęs. Todėl, tiesioginis kontaktas - harer nāma (CC Adi 17.21). Krišna paprasčiausiai pristatomas savo transcendentinio vardo forma ir tu kreipiesi į Jį nedelsiant klausydamas. Tu turi natūralų įrankį - klausą. Tu paprasčiausiai girdi ,,Krišna" ir tą pačią akimirką apsivalai. Pirmyn.